6337 - Nettstudium emne

Rekruttering

Rekruttering gir deg kunnskap om ulike typer intervjuformer du kan bruke i rekrutteringsarbeidet.

Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6337
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Emnet vil gi deg en introduksjon og forståelse for de grunnleggende teorier og perspektiver som er av avgjørende betydning for fagfeltet rekruttering.

Emnet vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det betyr å forvalte ansvaret for rekruttering på en hensiktsmessig og etisk forsvarlig måte. Dette innebærer kunnskap om hvilke rettigheter og plikter som gjelder for både arbeidsgiver og kandidater.

Høyskolen Kristiania har avtale med DNV GL, der studenter som oppnår karakteren A eller B i emnet Rekruttering sidestilles med bestått DNV GL eksamen. Det vil si at du kan søke om sertifisering uten å måtte gjennomføre DNV GL eksamen. Oppnår du karakteren C, sidestilles dette delvis med bestått DNV GL eksamen, og DNV GL eksamen del 1 (60 multiple choice-spørsmål) må bestås for å kunne søke om sertifisering. 

Rekruttering består av følgende tema:

 • Rekruttering
 • Kompetansebasert rekruttering
 • Utforming av rekrutteringsprosessen
 • Jobbintervjuet
 • Jobbanalyse
 • Personlighetspsykologi
 • Tilbakemelding og oppfølging av deltakere
 • Psykometri
 • 360-graders lederevaluering

Emnet vil gi deg kunnskap om person-situasjon-debatten som har preget forskningsfeltet de siste 50 årene, og hvilke implikasjoner den har hatt for dagens fortolkning av menneskets personlighets-, evne- og intelligensutvikling.

Videre vil emnet fokusere på kjennskap til ulike teoretiske tilnærminger innen personlighetspsykologien og deres historiske forankring, og du vil opparbeide deg en grunnleggende forståelse for intelligensbegrepet, kjenne til ulike retninger innen intelligensforskningen og kunne fortolke IQ-skårer.

Du vil også få kunnskap i å fortolke forskjeller i og implikasjonene av kandidaters evner, intelligens og ferdighetsprofiler.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal du:

 • ha innsikt i det teoretiske grunnlaget for fagfeltet rekruttering
 • ha opparbeidet deg inngående kjennskap til ulike arbeidspsykologiske testverktøy som måler både typisk atferd og maksimal prestasjon
 • ha kjennskap til de ulike elementene som bør inngå i en jobbanalyse og i utformingen av kompetansebaserte intervju
 • ha kompetanse til å utvikle en rekrutteringspolicy

Emne detaljer

Rekruttering

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.