7057 - Nettstudier fri progresjon emne

Kreativ skriving

Kreativ skriving er et kurs som skal lære deg å skrive bedre, både friere tekster og tekster med bestemte mål. Du vil bli en mer bevisst språkbruker og får et større repertoar som skribent.

Studiested
Nettstudier fri progresjon
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7057
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Kreativ skriving tar for seg tekst som et språklig uttrykk. Emnet fokuserer i første rekke på forståelse av tekst, dramaturgi og historiefortelling. Gjennom dette emnet får du et mer bevisst og kritisk forhold til språket. Du vil dermed legge grunnlaget for å skrive godt og bruke språket til påvirkning.

I tillegg til innføring lingvistikk og litteraturvitenskapelig teori, inneholder emnet tema som:

  • Skriveteknikker
  • Dramaturgi
  • Historiefortelling
  • Sjanger og sjangerforståelse
  • Språk

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter endt emne skal du ha kunnskaper om hvordan man bygger opp en tekst etter dramaturgiske prinsipper, og om bruk av språklige virkemidler i ulike sjangre.

Ferdigheter
Etter endt emne skal du kunne skrive kreative tekster tilpasset aktuelle sjangre.

Generell kompetanse
Etter endt emne skal du være i stand til å skrive korrekt og variert, og dessuten kunne reflektere kritisk over egen og andres tekstproduksjon.

Emne detaljer

Kreativ skriving

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.