6022 - Nettstudium emne

Metode I: Statistikk og kvantitative metoder

Emnet gir innføring i statistikk. Viktige temaer er utvalg, operasjonalisering, statistikk og ulike analyser i programmet SPSS.

Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6022
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

De enkelte trinn i forskningsprosessen gjennomgås fra problemstilling til analyse og rapportering. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i ulike sammenhenger.

Du lærer å analysere et kvantitativt datamateriale som passer til de innsamlingsmetoder som er brukt under gjennomføringen. Du skal etter gjennomført emne være i stand til å skrive en empiribasert rapport.

I dette emnet arbeider du med dataprogrammet SPSS. Programmet kan brukes både på PC og MAC. Du laster SPSS ned på maskinen din fra Høyskolen Kristianias hjemmeside. Brukerlisens og datasettet du skal arbeide med finner du inne i nettemnet ditt.

Læringsutbytte

I dette emnet lærer du deg å analysere et datamateriale og tolke dette etter behandling i programmet SPSS.

Emne detaljer

Metode I: Statistikk og kvantitative metoder

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.