Student jobber med plansje med oversikter.
Studielengde:3 år

Prosjekt­ledelse kunst og kreativ næring

Har du en prosjektleder i magen? Vi tar deg bak scenen og lærer deg å lede arbeidet som gir fantastiske konsertopplevelser, gripende teaterforestillinger eller den neste store TV-serien.
OpptakStengt
Student jobber med plansje med oversikter.

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  På dette studiet kan du søke om praksis i en bedrift eller organisasjon som en del av utdanningen.
 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling til blant annet Danmark, Storbritannia og Tyskland.
 • Gjesteforelesere

  Dette studiet har mange gjesteforelesere med relevant erfaring fra bransjen.
 • Ansvarlig fagmiljø

 • Opptakskrav

  På dette studiet må du innfri krav om generell studiekompetanse eller lignende. Det er et begrenset antall studieplasser og søkere rangeres med utgangspunkt i konkurransepoeng.
 • Pris

  55 400 kr pr semester. Studieprogrammet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2023
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Du vil få en solid forståelse for hvordan prosjektledere best mulig kan legge til rette for å skape gode opplevelser i kulturlivet. Når et prosjekt igangsettes, uavhengig av bransje, må du skaffe deg oversikt over hva som skal til for å komme i mål. Det er mange oppgaver som skal løses med ulike involverte aktører, som skal levere til rett tid og med god kvalitet.  

Du kommer til å bryne deg på emner og fag som:  

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • LED200Team og kommunikasjon

  Emnet gir en innføring i team som organisasjonsform, hvordan jobbe og ta beslutninger i team samt håndtering av konflikter. Studenten skal gjennom dette emnet lære å identifisere, sette sammen og utvikle gode team ved hjelp av ulike metoder og verktøy, herunder lære om ulike teamroller og teamprosesser. I tillegg legges det vekt på retorikk og presentasjonsteknikk. Emnet har en praktisk-teoretisk tilnærming hvor studentene får jobbe praktisk med de ulike temaene.

 • PROH-1222Kulturpolitikk og finansiering

  Emnet gir studenten innsikt i kulturpolitikk, de offentlige kunst- og kulturinstitusjoner, samt finansiering av kunst og kreativ næring. Gjennom kunnskap om forvaltning på sentralt, regionalt og lokalt nivå vil studenten bli i stand til å arbeide med kunst og kreativ næring fra flere perspektiver. Emnet danner videre grunnlaget for en helhetlig og inngående forståelse av finansiering av ulike typer virksomheter innen kunst og kreativ næring. Bevissthet rundt valg av finansieringskilder og hvordan dette kan påvirke kunstneren, kunsten, prosjektet eller institusjonen og dens utvikling, er en viktig del av det studenten vil kunne tilegne seg. Studenten vil utvikle forståelse for sammenhengene mellom det å finansiere en kunstvirksomhet basert på den kulturpolitikken som føres til enhver tid, samt de muligheter næringslivet kan gi.

 • PROH-1252Kreativ næring

  Studenten skal tilegne seg kunnskap for å forstå bransjene som inngår i kreativ næring, hva som skiller bransjene i denne næringen fra andre, og interaksjonen mellom næring og kultur innenfor kreativ næring. Arbeidet med emnet skal gi studenten en forståelse av de forskjellige kreative bransjene, samt ferdigheter til å analysere deres særtrekk og fellestrekk. Emnet skal også gi studenten forståelse for prosjektets rolle som styringsform i de kreative bransjene og en innføring i prosjektledermuligheter innenfor næringen. Arbeidet med emnet skal gi et teoretisk så vel som praktisk fundament for å kunne planlegge, lede og legge til rette for kreative og kunstneriske prosesser innenfor næringen.

 • PRA281Ekstern praksis

  Arbeidet med dette emnet skal gi studenten mulighet til å knytte teori til praksis, oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen sitt fagfelt, samt mulighet til å etablere nettverk eksternt. Praksisperioden har en varighet på to måneder og studenten skal selv søke plass hos relevant praksissted.

  Studenten skal ha en praksisveileder ved valgt praksissted og følge det ordinære arbeidet ved praksisstedet. Praksisveileder legger, i samarbeid med studenten, opp planer for studentens arbeid og skal følge studenten i læreprosessen. Studenten skal også ha en faglig veileder og kontaktperson ved instituttet. Vedkommende er tilgjengelig for student og praksisveileder etter behov.

  Underveis og ved endt praksis skal studenten skrive en oppgave fra praksisperioden. Oppgaven danner grunnlaget for vurderingen.

 • ENT201Innovasjon og entreprenørskap

  Gjennom teori og praksis gir emnet studenten en innføring i prosessen fra idégenerering til kommersialisering. Studentene lærer hvordan kunnskap og ferdigheter fra innovasjon og entreprenørskapsfeltet kan anvendes i etablerte bedrifter og i prosjekter.

 • VAL999-7ADMValgemne
 • PROH-1231Juss og etikk

  Emnet gir innføring i juridiske lover, regler og prosedyrer som er relevant for virksomheter innen kreative næringer. Emnet er også en innføring i etikk både som teoretisk og anvendt fagfelt. Her belyses det problemstillinger og etiske dilemmaer i et globalisert samfunn og i forhold til mer konkrete utfordringer innenfor jus.

 • LED306Ledelse i teori og praksis
 • PRA380Fordypningspraksis

  Studenten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter gjennom praksis ved selvvalgt praksissted med tilknyttet veileder. Arbeidet med emnet skal gi studenten en praktisk tilnærming til fagfeltet innen valgt fordypning, samt dyptgående kjennskap til fagmiljø innen relevant bransje.

  Emnet skal også gi studenten en innføring i relevante problemstillinger i selvvalgt fordypningsområde, og dette skal være med å gi studenten et grunnlag for det videre arbeidet med bacheloroppgaven. Fordypningpraksis har som mål å være nært tilknyttet arbeidet med bacheloroppgaven.

 • BAO380Bacheloroppgave

  Emnet er studentens fordypningsemne innen selvvalgt problemstilling og fordypning. Arbeidet med emnet skal gi studenten en innføring til ulike researchmetoder, samt veiledning i hvordan oppgaven utformes. Oppgaven kan enten vinkles praktisk, det vil si med utgangspunkt i en praktisk problemstilling og med en mulighet til refleksjons- og presentasjonsformer basert på ulike kunstfaglige tradisjoner, eller teoretisk, det vil si med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling som skal drøftes i lys av relevant teori.

  Studenten skal gjennom individuell/gruppeveiledning få mulighet til å arbeide systematisk med et selvvalgt fokusområde der relevant forskning legges til grunn i utarbeidingen av enten den praktiske eller den teoretiske vinklingen av bacheloroppgaven.

 • UTV999BA30Utveksling
 • FOR999-15Fordypningsemne 15 studiepoeng

Hva kan du bli?

Ung kvinne i skjørt og flanellskjorte utenfor konserthus.

Å være festivalsjef som 24-åring og nyutdannet er noe få kan skilte med. Emilie fant sin brannfakkel, og utfordrer kulturelt der hun kan.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  En av de store fordelene med å studere Bachelor i prosjektledelse og kreativ næring på Kristiania er at vi har fasiliteter i verdensklasse, og at vi har samlet alle de kreative fagmiljøene under ett. Dette skaper et unikt læringsmiljø hvor studentene utfyller hverandre og bygger nettverk på tvers av studiene. 

  De siste årene har Kristiania slått seg sammen med andre skoler, så du skal ikke se bort ifra at du kjenner oss ved andre navn enn Kristiania. Du har kanskje hørt om Westerdals Oslo ACT eller NISS? Det er oss – bare med nytt navn.

 • Slik er studiehverdagen

  Studentene jobber mye praktisk og tverrfaglig med studenter fra de andre, kreative studieretningene ved Kristiania. I løpet av studiet vil du være med på interne og eksterne produksjoner og prosjekter som gir deg praktisk erfaring. Du får innsikt i hvordan ulike bransjer og næringer løser sine oppdrag overfor kunder, oppdragsgivere og publikum. Gjennom praktiske øvinger, prosjekter og produksjoner lærer du å arbeide selvstendig og i team.
Å studere i et miljø hvor du er tett på de kreative bransjene, gjør deg praktisk og faglig dyktig. Vi har mye praksis og studentene knytter kontakter både på tvers av Kristianias utdanninger og ute i bransjene.

Livet som student

Slik er hverdagen for våre studenter!

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Behandlingstid

  For studier med rangering behandles alle søknader etter dokumentasjonsfristen 1. juli. Basert på resultatene sendes det ut studietilbud forløpende etter denne datoen. De med høyest rangering får tilbud først og alle andre plasseres på venteliste.
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter