Foto av fire studenter ved et bord som snakker sammen.

1. En praktisk tilnærming til faget

Foto av fire studenter som følger med på undervisning på fagskolen.
På fagskolen jobber alle studieretningene sammen på felles prosjekter. Det betyr at undervisningen speiler variasjonen du vil møte i arbeidslivet, og lærer deg å samarbeide på tvers av disipliner.Foto: Oda Lisberg

Er du kreativ og liker å jobbe praktisk? Da er fagskolestudier perfekt for deg! En fagskoleutdanning vektlegger praktisk læring og ferdighetstrening, og har derfor mindre innslag av teori. Fagskolens målsetting er å gi deg en trygghet og mestringsfølelse i faget ditt, gjennom praktisk arbeid.

Hvert emne starter ofte med en teoretisk gjennomgang for å gi deg grunnleggende kunnskap i faget, før du tar fatt på det praktiske arbeidet i form av et prosjekt. I løpet av studietiden opparbeider du deg en portefølje med arbeider, som du kan vise til potensielle arbeidsgivere når du skal søke jobb etter endt utdanning. 

Jente og gutt som ser på en mobil

Velg blant 20 fagskolestudier innen kreativitet og teknologi!

2. Studer et fag du brenner for

Store deler av livet går med til jobb. Da er det en fordel å ha en jobb som føles meningsfull. Velg derfor et studium og et yrke som du brenner for, og vil trives med i lengden. Tør å velge det du faktisk kunne tenke deg å jobbe med resten av livet ditt.

3. Små klasser og tett oppfølging

To studenter foran en iMac. De ler sammen.
Mindre klasser bidrar til et nært og godt klassemiljø.Foto: Fredrikke Wiheden

Mange undervisningstimer med lærer og små klasser gjør at du får tett oppfølging og hyppig tilbakemelding på arbeidet ditt, både fra faglige og medstudenter. Dette bidrar til et nært og godt klassemiljø.

Hos oss vil du studere sammen med andre som brenner for det samme faget som deg selv, og få mulighet til å bli godt kjent med dine medstudenter – både i klassen din og fra andre studier på fagskolen. Dette nettverket vil komme godt med når du skal ut i arbeidslivet. 

Jente og gutt som ser på en mobil

Velg blant 20 fagskolestudier innen kreativitet og teknologi!

4. Dyktige og engasjerte lærere fra bransjen

De faglige ved Fagskolen Kristiania har lang og bred erfaring fra fagområdet de underviser i. Flere av dem er fremdeles aktive yrkesutøvere og har tett kontakt med egen bransje, som gjør at de kan dele relevante eksempler og erfaringer med deg. Lærernes brede nettverk gjør at du får møte mange spennendene gjesteforelesere, i tillegg til å jobbe med relevante kundeoppdrag.

5. Praksis og reelle kundeoppdrag

Foto av to menn som sitter foran en MacBook og smiler.
Forelesernes brede nettverk gjør også at du får møte mange spennendene gjesteforelesere, i tillegg til å jobbe med relevante kundeoppdrag.Foto: Fredrikke Wiheden

Flere av fagskolens studier har praksis i bransjen du skal ut i. Dette gir deg både verdifull arbeidserfaring og hjelper deg med å etablere et nettverk. I tillegg vil prosjektene du jobber med på studiet ofte være reelle kundeoppdrag, basert på typiske leveranser i bransjen. Arbeidet med praktiske og yrkesrelevante prosjekter, vil gjøre deg bedre rustet til å ta steget ut i arbeidslivet etter endt utdanning.

6. Tverrfaglig samarbeid

På Fagskolen Kristiania er det lagt opp til at studenter fra ulike studieretninger skal jobbe sammen på felles prosjekter. Det betyr at undervisningen speiler variasjonen du vil møte i arbeidslivet, og lærer deg å samarbeide på tvers av fagområder.

Jente og gutt som ser på en mobil

Velg blant 20 fagskolestudier innen kreativitet og teknologi!

7. Raskt ut i arbeidslivet

Våre fagskolestudier har en varighet på ett til to år, som betyr at du får mulighet til å komme deg raskt ut i jobb. Den nære tilknytningen fagskolen har med arbeidslivet, nettverket du bygger under studiet og vårt Karrieresenter, gjør også mulighetene større for at du vil få de rette kontaktene – og kan gå rett ut i jobb.

Content card Tilleggsinfo artikler