Er du kreativ og liker å jobbe praktisk, er fagskolestudier perfekt for deg. En av de viktigste forskjellene på bachelor- og fagskolestudier er at fagskolen vektlegger en praktisk tilnærming til læring og har derfor mindre innslag av teori.Foto: Fredrikke Wiheden

1. En praktisk tilnærming til faget

På fagskolen jobber alle studieretningene sammen på felles prosjekter. Det betyr at undervisningen speiler variasjonen du vil møte i arbeidslivet, og lærer deg å samarbeide på tvers av disipliner.Foto: Oda Lisberg

Er du kreativ og liker å jobbe praktisk, er fagskolestudier perfekt for deg. En av de viktigste forskjellene på bachelor- og fagskolestudier er at fagskolen vektlegger en praktisk tilnærming til læring og har derfor mindre innslag av teori. Fagskolens målsetting er å gi deg en trygghet og mestringsfølelse i faget ditt gjennom praksis.

Hvert fag starter ofte med en teoretisk gjennomgang for å lære grunnkunnskapen, før du tar fatt på det praktiske arbeidet i form av et prosjekt. I løpet av studietiden får du opparbeide deg en portfolio med arbeider, som du kan vise til når du skal søke jobb etter endt utdanning. 

Finn ditt studium Hos oss kan du studere alt fra Prosjektledelse til Spillutvikling. Klikk her for å se hele vårt studietilbud!

2. Gjør det du har lyst til. Bli den du er.

Store deler av livet går med til jobb. Da er det en fordel å ha en jobb som føles meningsfull. Velg derfor et studium og et yrke som du brenner for og vil trives med i lengden. Tør å velge det du faktisk kunne tenke deg å jobbe med resten av livet ditt.

3. Mindre klasser og tettere oppfølging

Mindre klasser bidrar til et nært og godt klassemiljø.Foto: Fredrikke Wiheden

Mindre klasser gjør at du får tettere oppfølging og hyppige tilbakemeldinger på arbeidet ditt, både fra forelesere og medstudenter. Du vil også ha flere undervisningstimer med foreleser enn ved å velge et bachelorstudium. Dette bidrar til et nært og godt klassemiljø.

Du vil studere sammen med andre som brenner for det samme faget, og få mulighet til å bli godt kjent med både dem du går i klasse med og med studenter på de andre studielinjene på fagskolen. Dette nettverket kan komme godt med når du skal ut i arbeidslivet. 

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.
Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt med våre studentambassadører her!

4. Dyktige og engasjerte forelesere fra bransjen

Foreleserne som underviser på fagskolen har tett kontakt med sin egen bransje, som gjør at de kan dele gode eksempler og relevante erfaringer med deg. Forelesernes brede nettverk gjør også at du får møte mange spennendene gjesteforelesere, i tillegg til å jobbe med relevante kundeoppdrag.

5. Praksis og reelle kundeoppdrag

Forelesernes brede nettverk gjør også at du får møte mange spennendene gjesteforelesere, i tillegg til å jobbe med relevante kundeoppdrag.Foto: Fredrikke Wiheden

Flere av fagskolens studier har praksis i bransjen du skal ut i. Dette gir deg både verdifull erfaring og hjelper deg med å etablere et nettverk. I tillegg vil prosjektene du jobber med ofte være reelle kundeoppdrag basert på typiske leveranser i bransjen. Arbeidet med praktiske og yrkesrettede prosjekter, vil gjøre deg bedre rustet til å ta steget ut i bransjen etter endt utdanning.

6. Tverrfaglig samarbeid

På fagskolen er det lagt opp til at studenter fra ulike linjer skal jobbe sammen på felles prosjekter. Det betyr at undervisningen speiler variasjonen du vil møte i arbeidslivet, og lærer deg å samarbeide på tvers av disipliner.

7. Raskt ut i arbeidslivet

Våre fagskolestudier har et omfang på ett til to år. Det betyr at du kommer deg raskt ut i arbeidslivet. Den nære tilknytningen fagskolen har med arbeidslivet, nettverket du bygger under studiet og vårt karrieresenter, gjør også at mulighetene for å få de rette kontaktene og gå rett i jobb blir større.