Fagskole - Oslo

Produksjonsledelse for film og TV

På dette studiet vil du få kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å tilrettelegge og lede ulike deler av en film- og tv-produksjon.

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Oslo
Nivå
Fagskole
Pris
51 700 kr pr semester1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
60
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Opptaket for 2021 er stengt

Se vårt tilbud av nettstudier hvor du kan søke opptak hver dag, hele året

Ønsker du å jobbe som produksjonsleder for film og tv? Gjennom strømmetjenester som NRK TV, Netflix, HBO og Amazon blir filmbransjen stadig mer globalisert. I takt med dette øker produksjonen av film og originalserier – og behovet for flere kvalifiserte produksjonsledere.

Fagskolen Kristianias ettårige utdanning i Produksjonsledelse for film og tv, er et praktisk og yrkesrettet studium for deg som ønsker å få kompetanse til å lede ulike deler av en produksjon: fra planlegging, til forberedelse og gjennomføring av film- og tv-innspillinger.

Som en del av studiet vil du bli utplassert i et produksjonsselskap. Dette vil gi deg verdifull arbeidserfaring, innsikt i hvordan en reell produksjon foregår og anledning til å knytte kontakter i bransjen.  

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Hva lærer du?

Som produksjonsleder vil du spille en sentral rolle i produksjonsprosessen for film- og tv-innspillinger. Gjennom studiet vil du lære å tilrettelegge ulike deler av en produksjon, blant annet ved å sørge for at skuespillere, stab og utstyr er på plass, at alle nødvendige tillatelser for innspilling er godkjent, og at budsjett og tidsplan overholdes.

På studiet vil du få delta i planlegging og forberedelse av manus, innspilling og andre prosesser som sikrer gjennomføringen av en produksjon. Du vil også få en unik innsikt i hvordan relasjonen til oppdragsgivere, både nasjonalt og internasjonalt, fungerer – og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

I løpet av studietiden vil vi blant annet gå i dybden på temaer som:

  • Produksjonsledelse
  • Logistikk, HMS og tillatelser
  • Produksjonsplanlegging og økonomistyring
  • Internasjonal service og co-produksjon
  • Avanserte produksjonsbehov
  • Oppfølging av oppdragsgiver og strategi
  • Produksjonsplan i praksis

Praksisperioden er en sentral del av studiet Produksjonsledelse for film og tv. Formålet er å gi deg en praktisk introduksjon til administrasjon, produksjon og reelle oppgaver i økonomistyring for film- og tv-produksjoner.

Du vil lære hvordan en produksjon er organisert, og vil få observere og erfare produksjonsstabens ulike roller og oppgaver. Du vil bli introdusert til arbeidsrutiner, både på produksjonskontoret og under innspilling – og få erfaring med tverrfaglig samarbeid.

Lærerne på studiet er aktive i bransjen og til enhver tid oppdatert i eget fagfelt, og bringer meg seg denne kunnskapen inn i undervisningen på fagskolen. Du vil også jevnlig bli undervist av eksterne foredragsholdere og gjestelærere fra bransjen.

Jobbmuligheter: 

Etter fullført utdanning vil du ha kompetanse til å planlegge, strukturere og organisere film- og tv-produksjoner av ulike størrelser, innenfor gitte økonomiske rammer.

Du vil være kvalifisert til å søke på stillinger som blant annet produksjonsleder, innspillingsleder, produksjonskoordinator og produksjonssekretær.

Studiet passer godt for deg som har jobbet noen år, og som ønsker å bygge på eksisterende kompetanse. Relevant yrkeserfaring anbefales, og er en fordel for gjennomføring av studiet.   

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Tom Gulbrandsen
Les mer om Tom

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer