Fagskole - Oslo

Produksjonsledelse for film og TV

På dette ettårige fagskolestudiet vil du få praktisk kompetanse til å tilrettelegge og lede ulike deler av en film- og TV-produksjon.

Oppstart
Høst 2022
Studiested
Oslo
Nivå
Fagskole
Pris
53 000 kr pr semester
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
60
Opptakskrav
Programbeskrivelse

Ønsker du å ha en sentral rolle i produksjon for film og TV? Gjennom strømmetjenester som NRK TV, Netflix, HBO og Amazon blir film og TV-bransjen stadig mer globalisert. I takt med dette øker produksjonen av film og originalserier – og behovet for flere kvalifiserte koordinatorer og ledere for disse produksjonene.

Kristianias ettårige utdanning i Produksjonsledelse for film og TV, er et praktisk og yrkesrettet studium for deg som ønsker å få kompetanse til å lede ulike deler av en produksjon: fra planlegging, til forberedelse og gjennomføring av film- og TV-drama.

Som en del av studiet vil du bli utplassert i profesjonell praksis. Dette vil gi deg verdifull arbeidserfaring, innsikt i hvordan en reell produksjon foregår og anledning til å knytte kontakter i bransjen.

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

Hva lærer du?

Gjennom studiet vil du lære å planlegge og tilrettelegge ulike deler av en produksjon.

Dette innebærer blant annet:

 • Plan og logistikk av skuespillere, stab og utstyr
 • Godkjenning av nødvendige tillatelser til innspilling
 • Godkjente rutiner for budsjett og tidsplan

I tillegg vil du få inngående kunnskap om planlegging og forberedelse av manus, innspilling og andre prosesser som sikrer gjennomføringen av en produksjon.

I løpet av studietiden vil vi blant annet gå i dybden på temaer som:

 • Produksjonsledelse
 • Logistikk, HMS og tillatelser
 • Produksjonsplanlegging og økonomistyring
 • Avanserte produksjonsbehov
 • Oppfølging av oppdragsgiver og strategi
 • Produksjonsplan i praksis

I løpet av utdanningen vil du også få erfaring med større tverrfaglige prosjekter, hvor du samarbeider med studenter fra relevante fagområder. Lærerne på studiet er aktive i bransjen og til enhver tid oppdatert i eget fagfelt, og bringer meg seg denne kunnskapen inn i undervisningen. Du vil også jevnlig bli undervist av eksterne foredragsholdere og gjestelærere fra bransjen.

Praksis

Praksisperioden er en viktig del av studiet Produksjonsledelse for film og TV. Formålet er å gi deg en praktisk introduksjon til administrasjon, produksjonsplanlegging og økonomistyring, gjennom reelle oppgaver for film- og tv-produksjoner.

Gjennom praksisen vil du lære hvordan en produksjon er organisert, og vil få observere og erfare produksjonsstabens ulike roller og oppgaver. Dette vil gi deg en god forståelse for hvilke muligheter og utfordringer som kan oppstå under en produksjon. I tillegg vil du bli introdusert til arbeidsrutiner, både på produksjonskontoret og på opptakssteder.

Hva kan du bli?

Etter fullført utdanning vil du ha kompetanse til å planlegge, strukturere og organisere film- og tv-produksjoner av ulike størrelser, innenfor gitte økonomiske rammer.

Du vil være kvalifisert til å søke på stillinger som blant annet:

 • Produksjonskoordinator
 • Produksjonssekretær
 • Ulike støttefunksjoner for produksjonsleder og produsent

Relevant studie- eller yrkeserfaring anbefales, og er en fordel for best mulig gjennomføring av studiet.

Praktisk informasjon:  

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Arild Støfring

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer