Fagskole - Oslo

Produksjonsledelse for film og TV

På dette studiet vil du få kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å tilrettelegge og lede ulike deler av en film- og tv-produksjon.

Oppstart
Høst 2021
Studiested
Oslo
Nivå
Fagskole
Pris
51 700 kr pr semester1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
60
Opptakskrav
Programbeskrivelse
Med forbehold om endringer

Ønsker du å jobbe som produksjonsleder for film og tv? Gjennom strømmetjenester som NRK TV, Netflix, HBO og Amazon blir filmbransjen stadig mer globalisert. I takt med dette øker produksjonen av film og originalserier – og behovet for flere kvalifiserte produksjonsledere.

Fagskolen Kristianias ettårige utdanning i Produksjonsledelse for film og tv, er et praktisk og yrkesrettet studium for deg som ønsker å få kompetanse til å lede ulike deler av en produksjon: fra planlegging, til forberedelse og gjennomføring av film- og tv-innspillinger.

Som en del av studiet vil du bli utplassert i et produksjonsselskap. Dette vil gi deg verdifull arbeidserfaring, innsikt i hvordan en reell produksjon foregår og anledning til å knytte kontakter i bransjen.  

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.
Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt med våre studentambassadører her!

Hva lærer du?

Som produksjonsleder vil du spille en sentral rolle i produksjonsprosessen for film- og tv-innspillinger. Gjennom studiet vil du lære å tilrettelegge ulike deler av en produksjon, blant annet ved å sørge for at skuespillere, stab og utstyr er på plass, at alle nødvendige tillatelser for innspilling er godkjent, og at budsjett og tidsplan overholdes.

På studiet vil du få delta i planlegging og forberedelse av manus, innspilling og andre prosesser som sikrer gjennomføringen av en produksjon. Du vil også få en unik innsikt i hvordan relasjonen til oppdragsgivere, både nasjonalt og internasjonalt, fungerer – og hvilke utfordringer og muligheter som kan oppstå.

I løpet av studietiden vil vi blant annet gå i dybden på temaer som:

  • Produksjonsledelse
  • Logistikk, HMS og tillatelser
  • Produksjonsplanlegging og økonomistyring
  • Internasjonal service og co-produksjon
  • Avanserte produksjonsbehov
  • Oppfølging av oppdragsgiver og strategi
  • Produksjonsplan i praksis

Praksisperioden er en sentral del av studiet Produksjonsledelse for film og tv. Formålet er å gi deg en praktisk introduksjon til administrasjon, produksjon og reelle oppgaver i økonomistyring for film- og tv-produksjoner.

Du vil lære hvordan en produksjon er organisert, og vil få observere og erfare produksjonsstabens ulike roller og oppgaver. Du vil bli introdusert til arbeidsrutiner, både på produksjonskontoret og under innspilling – og få erfaring med tverrfaglig samarbeid.

Lærerne på studiet er aktive i bransjen og til enhver tid oppdatert i eget fagfelt, og bringer meg seg denne kunnskapen inn i undervisningen på fagskolen. Du vil også jevnlig bli undervist av eksterne foredragsholdere og gjestelærere fra bransjen.

Jobbmuligheter: 

Etter fullført utdanning vil du ha kompetanse til å planlegge, strukturere og organisere film- og tv-produksjoner av ulike størrelser, innenfor gitte økonomiske rammer.

Du vil være kvalifisert til å søke på stillinger som blant annet produksjonsleder, innspillingsleder, produksjonskoordinator og produksjonssekretær.

Studiet passer godt for deg som har jobbet noen år, og som ønsker å bygge på eksisterende kompetanse. Relevant yrkeserfaring anbefales, og er en fordel for gjennomføring av studiet.   

Studiedetaljer

Studieprogramleder

Arild Støfring
Les mer om Arild

Søk på Produksjonsledelse for film og tv

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.

Lurer du på noe? Ta kontakt med: jeanette.sundby@me.com

Kontakt oss

Ønsker du nyhetsbrev?
Mobilnummer