Kvinne sitter på scene og snakker til noen utenfor utsnittet.

Master - Samlingsbasert

Erfaringsbasert master i ledelse for kreativ næring

Med denne masteren får du unik kompetanse innen ledelse, spesielt utformet for å møte dagens og fremtidens krav til ledere innen kreativ næring.  

Studiested
Samlingsbasert
Mulig grad
Master
Studiepoeng
90
Gjennomføring
Deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse

Executive Master

Executive Master er en betegnelse på erfaringsbasert master innen fagområdene ledelse og administrasjon, for deg som har jobbet noen år. Utdanningen er basert på forskning og din egen erfaring.

Hva er erfaringsbasert master?

Erfaringsbasert master i ledelse for kreativ næring ved Kristiania er skreddersydd for å møte kompetansebehovene til deg som har eller ønsker lederansvar innen kreative næringer.

 • Studiet består av en rekke emner. Du kan velge om du vil ta ta enkeltemner som en videreutdanning eller å sette dem sammen til en mastergrad.
 • Studiet tilbys på deltid og er samlingsbasert. Det er derfor enkelt å kombinere med jobb og privatliv. Slik kan du også bygge nettverk samtidig som du øker egen kompetanse.

Accordion kreativ næring

Bildelenke til veiledningsside.

Spørsmål om studiet?

Hva lærer du?

Bransjene innenfor kreativ næring, både i Norge og internasjonalt, har vært gjennom en profesjonalisering som gjør at det i dag stilles større krav til ledere enn tidligere.   

Dette bransjetilpassede videreutdanningsprogrammet er bygget opp rundt fagområdene lederskap, strategisk ledelse, styring og markedsføringsledelse og gir deg den faglige tyngden du trenger, enten du har eller skal innta en stilling med lederansvar. 

Hos oss får du fordype deg i emner som: 

Utdanning tett på arbeidslivet

Alle studier ved Kristiania er utviklet basert på bransjens behov. Det betyr at du lærer det som trengs i din jobb.

Uansett om du allerede har en lederposisjon eller ikke, vil denne mastergraden gi deg kompetansen du trenger til å møte både dagens og fremtidens krav. Du får en unik og skreddersydd kombinasjon av fag og verktøy, slik at du er bedre rustet til å lykkes som leder innen kreative bransjer.

Du får blant annet:

 • kunnskap om hvordan riktig valg av ledelsesformer kan bidra til økt økonomisk og kulturell verdiskaping, og innsikt i hvordan de kreative bransjenes særtrekk legger føringer for både ledelse og verdiskaping
 • innsikt i teori og metoder hentet fra lederskap, strategisk ledelse, styring og markedsføringsledelse som hjelper deg forstå hvordan din ledelse påvirker verdiskapingen
 • et solid faglig fundament for å analysere aktuelle problemstillinger i de kreative bransjene knyttet til etikk, bærekraft, mangfold og internasjonalisering fra et ledelsesperspektiv
 • muligheter til å jobbe med helt konkrete spørsmål og problemstillinger fra din egen jobb eller virksomhet i kreativ næring slik at kunnskapen du tilegner deg umiddelbart blir anvendbar

Møt fagmiljøet

I emnene som tilhører dette programmet vil du møte forelesere som jobber i krysningspunktet mellom kunst og ledelse. Fagmiljøet tilhører forskningsgruppen Arts Management and Leadership Research Group, med medlemmer fra både School of Arts, Design and Media (Norges største kunstfaglige utdanningsmiljø) og School of Communication, Leadership, and Marketing. De forsker blant annet på ledelse av kreative prosesser og organisasjoner, kultur- og medieøkonomi, samt betydningen av kreative kompetanser innenfor ledelse og administrasjon, og publiserer jevnlig i ledende internasjonale forskningstidsskrifter.

Studieprogramleder

Terje Gaustad har doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI. Han har forsket på blant annet prosjektstrategi og finansiering, rettighetstransaksjoner, og strategisk storytelling, samt ledet flere utredninger av filmbransjen.

Les mer på Terje Gaustads ansattside.

Fagmiljø accordion

Fagmiljøet jobber tett på de kreative bransjene, ikke bare i forskning og undervisning, men også gjennom konsulent- og utredningsarbeid, styreverv, og lignende. Flere av foreleserne du vil møte har i tillegg til sin akademiske karriere profesjonell erfaring fra kreativ næring.

Ofte stilte spørsmål

Studiedetaljer

 • Retorikk: Hva kan vi lære av Donald Trump?
  Kunnskap Kristiania

  Retorikk: Hva kan vi lære av Donald Trump?

  Trump driver ikke med politikk, men med massesuggerering av mennesker som føler avmakt. Men ingen har monopol på effektive kommunikasjonsformer.
  Les mer
 • Fire steg som kan hjelpe deg å skille kunnskap fra synsing
  Kunnskap Kristiania

  Fire steg som kan hjelpe deg å skille kunnskap fra synsing

  Å forstå hvordan forskere “designer” forskningsprosjektet sitt, er nøkkelen til både å vurdere og å utforme forskning vi kan stole på.
  Les mer
 • Er manifestering en formel for suksess eller rent kvakksalveri?
  Kunnskap Kristiania

  Er manifestering en formel for suksess eller rent kvakksalveri?

  Manifestering handler om psykologiske mekanismer, ikke om semi-religiøs kvantefysikk.
  Les mer
 • Når mennesker og maskiner samarbeider for helsa vår
  Kunnskap Kristiania

  Når mennesker og maskiner samarbeider for helsa vår

  I fremtiden vil roboter og kroppsnær teknologi kunne hjelpe oss å hjelpe hverandre.
  Les mer
Enkeltemne
10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Emnene tas på deltid og gjennomføres samlingsbasert. Ta ett emne eller  sett dem sammen til en erfaringsbasert mastergrad på 90 studiepoeng. 
For å oppnå en mastergrad må du fullføre
- valgfrie emner med til sammen 45 studiepoeng
+ to obligatoriske emner på til sammen 15 studiepoeng
+ masteroppgave på 30 studiepoeng

Studieplanlegger

For deg som ønsker å gjennomføre studiet i eget tempo og/eller har en tilpasset studieplan.

Sammendrag

Sammendrag