Kvinnelig student viser frem en bok med illustrasjoner til to andre kvinner.
Studielengde:3 år

Grafisk design

Et godt design er god business! Det gjør dyktige grafiske designere fra Kristiania og Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design ettertraktet på jobbmarkedet.

Studiet er dessverre fullt

Du kan fortsatt søke fagskolestudiet i Grafisk design
OpptakStengt
Kvinnelig student viser frem en bok med illustrasjoner til to andre kvinner.

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  På dette studiet kan du søke om praksis i en bedrift eller organisasjon som en del av utdanningen.
 • Utveksling

  Du kan søke om å dra på utveksling til blant annet Frankrike, Italia eller Storbritannia. 
 • Gjesteforelesere

  Dette studiet har mange gjesteforelesere med relevant erfaring fra bransjen.
 • Opptakskrav

  På dette studiet må du innfri krav om generell studiekompetanse eller tilsvarende. Du må også levere opptaksprøve
 • Pris

  55 400 kr pr semester. Studieprogrammet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2023
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Grafisk design er et kreativt, praktisk og intellektuelt fagområde med mange spennende muligheter for deg som er kreativ. Oppgaven til en grafisk designer er å finne visuelle løsninger på kommunikasjonsoppgaver. I tillegg til utøvende ferdigheter krever dette at designeren kan utvikle konsepter, forstå målgrupper og kritisk evaluere egne og andres løsninger. 

Du lærer hvordan grafisk design kan brukes til å løse visuelle kommunikasjonsoppgaver av alle slag, og vil tilegne deg ferdigheter  som er etterspurt i et arbeidsmarked og samfunn i stadig endring.

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • MOF2100Markedsføring og forbrukeratferd

  Emnet gir en innføring i markedsføring som fag, teknikker og forretningsfilosofi. Det undervises i markeds- og målgruppeanalyse, markedsstrategi, markedsplanlegging, effektmåling og kontroll. Det legges særlig vekt på hvordan forbrukeren orienterer seg i markedet, kundens ulike beslutningsprosesser og resultatet av disse beslutningene. Andre sentrale temaer er relasjons- og samfunnsperspektiver på markedsføring samt markedskommunikasjon.

  Emnet inneholder følgende elementer:

  • Markedsføring som fag, teknikk og forretningsfilosofi
  • Analyser av marked/målgruppe og markedsstrategi
  • Markedsplan
  • Gjennomføring av markedsaktiviteter
  • Markedskommunikasjon
  • Relasjonsmarkedsføring og SD-logikk
  • Kjøpsatferd
  • Etiske aspekter
 • VID2103Visuell identitet

  Emnet gir en innføring i utvikling av visuelle identiteter forankret i strategiske designprosesser. Med «visuell identitet» menes her bruken av visuelle virkemidler i produkters, tjenesters, organisasjoners og bedrifters kommunikasjonsflater, som gjør at de fremstår med en egen identitet i markedet.

  Studentene lærer å uforme komplekse visuelle systemer hvor de visuelle elementene primært forstås som identitetsskapende og der helhetstenking i alle kommunikasjonsflater, medier og interaksjonspunkter står sentralt.

  Videre lærere studentene om hvordan virksomheter kan bruke visuelle identiteter for å nå strategiske mål, og om hvordan en strategisk designprosess struktureres. De tilegner seg kunnskap om verktøy og metoder som brukes for å strategisk forankre designløsninger og -konsepter samt hvordan tjenestedominant logikk kan brukes for å utvikle merkevarer og designløsninger.

 • SGD2100Samfunnsansvar i grafisk design
 • GDK2100Grafisk designkritikk
 • VAL999-7ADMValgemne
 • BAO386Bacheloroppgave (grafisk design)

  Bacheloroppgaven avslutter et treårig utdanningsløp og skal lede frem til det samlede læringsutbyttet for studieprogrammet. Emnet består av et selvvalgt grafisk design-prosjekt, samt et skriftlig arbeid som knytter den ferdige designløsningen til relevant teori.

  Bacheloroppgaven starter med at studenten utvikler en skriftlig prosjektskisse, som danner utgangspunktet for det praktiske prosjektet (se nærmere beskrivelse av prosjektskissen under læringsaktiviteter).

 • KOD206Designforskningsmetoder

  Emnet gir en innføring i metoder for designforskning. Både metoder for informasjonsinnhenting og arbeidsmetoder vektlegges, og studentene oppfordres til å se på design som en utforskende prosess og designeren som en reflekterende praktiker.

  Metoder og teknikker lært tidligere i studiet blir oppsummert og rammet inn på nytt med tanke på å bidra til større selvstendighet gjennom hele designprosessen.

  Emnet gir også en innføring i å utarbeide en god designfaglig prosjektbeskrivelse med en tydelig problemstilling, og hvordan man går fram for å løse den. Dette vil legge et viktig grunnlag for resten av studiet og framtidig fagutøvelse og studier.

 • KUG3100Kunstnerisk utforskende grafisk design
 • SGD3100Selvvalgt grafisk design-prosjekt
 • BRF3100Bransjeforståelse
 • PGD3100Praksis som grafisk designer
 • UTV999-30Utveksling

Hva kan du bli?

Bilde av Tim Allum Nilsen

Etter at Tim Allum Nilsen tok Bachelor i grafisk design ved Kristiania, kapret han raskt drømmejobben i Tank.

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  På Bachelor i grafisk design hos Kristiania, ved Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og designjobber vi hovedsakelig prosjektbasert og praktisk. Oppgaver løses individuelt, eller i gruppe, og i dialog med veiledere, medstudenter og i tilfeller med brukere og kunder. Typiske undervisningsformer er seminarer, gruppeveiledninger og studentpresentasjoner. Studiet inneholder også ferdighetstrening som gjennomføres i form av intensive workshops eller seminarer. Kontekstuell, historisk og teoretisk forståelse for faget opparbeides gjennom deltagelse i forelesninger, diskusjoner og gjennom skriftlig argumentasjon.

  Sjekk ut vår digitale avgangsfestival for School of Arts, Design, and Media. Her får avgangsstudentene ved Westerdals institutt for film og medier, Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, Institutt for scenekunst og Institutt for musikk presenterer sine bachelor- og avgangsprosjekter.

Grafisk design er en intellektuell og kreativ praksis. Derfor krever vi både teoretisk forståelse og formgivingsferdigheter, så du kan bidra til å løse dagens og framtidas kommunikasjonsproblemer.

Livet som student

Den store fordelen med å studere på Kristiania er at vi har fasiliteter i verdensklasse, og at vi har samlet alle de kreative fagmiljøene under ett. Dette skaper et unikt læringsmiljø hvor studentene utfyller hverandre og bygger nettverk på tvers av studiene.

Vi vet at det å være student handler om mye mer enn å studere. Derfor jobber vi hele tiden med å ivareta studentene våre, både gjennom sosiale arrangementer, foreninger og tett oppfølging. Hos oss kan du bli med på alt fra konserter og fester, til filmvisninger og sosiale hyggekvelder. Målet vårt er at alle skal få en spennende studiehverdag – også utenfor klasserommet.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen og fristen for å levere opptaksprøven er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Behandlingstid

  På dette studiet søker du studieplass og laster opp opptaksprøven innen søknadsfristen. Basert på opptaksprøve og eventuell rangering, sendes studietilbud til søkere i løpet av de første ukene i juli.
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner (unntatt i Brenneriveien).

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter