Foto av kvinnelig og mannlig student ved et bord som ser i en bok sammen.
Studielengde:3 år

Anvendt psykologi

Med denne brede og praksisnære psykologiutdanningen får du viktig kompetanse som kommer til nytte i en rekke ulike yrker.
OpptakStengt
Foto av kvinnelig og mannlig student ved et bord som ser i en bok sammen.

Nøkkelinformasjon

 • Praksis

  På dette studiet kan du søke om praksis i en bedrift eller organisasjon som en del av utdanningen.
 • Videre studiemuligheter

  Du har mange muligheter etter studiene, se oversikt nederst på siden. 
 • Utveksling

  Du kan søke utveksling til Australia, Frankrike eller USA. 
 • Opptakskrav

  På dette studiet må du innfri krav om generell studiekompetanse eller tilsvarende.
 • Pris

  45 700 kr pr semester. Studieprogrammet kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.
 • Bachelor
 • Høst 2023
 • Heltid
 • 180 studiepoeng
 • Bergen og Oslo
 • 3 år
 • Norsk

Hva lærer du?

Bachelorgraden i anvendt psykologi vektlegger psykologisk kunnskap i praksis. Du vil blant annet lære å utføre og analysere studier og psykologiske tester. Dette gjør at du kan iverksette intervensjoner, foreslå tiltak, og påvirke design og budskap.

Med mange varierte muligheter, legger graden opp til at du selv kan velge hvilke områder av psykologiens anvendelser du ønsker å fordype deg i. Her kan du for eksempel rette fokus mot helsearbeid, miljøutfordringer, idrett og/eller kommunikasjon.

I løpet av studiene vil du blant annet jobbe med emner som:

Studiemodell

Studiemodellen er et utdrag av programbeskrivelsen. Den gir deg en oversikt over obligatoriske emner og hvilke muligheter du har for praksis, utveksling og spesialisering. Bachelorgraden går over tre studieår. Hvert studieår er delt opp i to semestre. Vi tar forbehold om endringer.
Totalt 180 studiepoeng
60 studiepoeng
1. semester
2. semester

 • PSY200Psykisk helse og emosjoner

  Emnet gir en innføring i ulike måter å forstå psykisk helse på. Emnet fokuserer på ulike faktorer som kan bidra til god psykisk helse og uhelse. Emnet gir en innføring i de mest sentrale psykiske lidelsene. Videre vil emnet ta for seg emosjoner. I den anledning, vil en se på hvordan emosjoner utvikles og funksjonen de har for menneskets psykiske helse, kognitive prosesser og sosiale relasjoner.

 • PSY201Kognitiv psykologi

  Kognitiv psykologi er studiet av mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, persepsjon, sansning, bevissthet, beslutningstaking, handlinger, motivasjon, emosjoner og problemløsning. I emnet lærer studenten om prosessene som ligger bak hvordan vi tar til oss, tolker, bearbeider, bruker og bevarer informasjon. Emnet vil omhandle studier av både generelle kognitive funksjoner samt individuelle forskjeller i kognisjon.

 • PSY202Kvantitativ og kvalitativ metode

  Forskningsmetode står sentralt i akademisk virksomhet, og emnet har som formål å utruste studenten med kunnskap for å selvstendig kunne benytte slike metoder. Emnet tar for seg både kvalitative og kvantitative vitenskapelige metoder og forutsetningene for å anvende distinkte metoder i psykologiske undersøkelser. Studentene lærer om mulighetene og begrensningene til ulike kvalitative og kvantitative metoder, og jobber aktivt med å forstå og evaluere andres vitenskapelige arbeider. Emnet omfatter strategier for forskningsdesign, datainnsamling og analysearbeid og legger vekt på etiske og praktiske hensyn en forsker må ivareta. Ved fullført emne er studentene i stand til å benytte kvantitative og kvalitative metoder til å sammenstille, analysere og tolke data.

 • VALUTV999-30Valgemner eller utveksling 30 studiepoeng

  Du kan lese mer om dine valgmuligheter i dette semesteret

  https://kristiania.no/for-studenter/valgemner-og-praksis-4/

 • PSY300Statistisk analyse
 • PSY301Psykologisk teori i praksis
 • BPS300Bacheloroppgave i psykologi
 • VAL999MA-10Valgfritt spesialiseringsemne
 • VAL999MA-10AValgfritt spesialiseringsemne

Hva kan du bli?

Bilde av Madelene Berntsen

Bachelorgraden i psykologi snudde opp ned på Madelenes fremtidsplaner og lærte henne noe viktig om seg selv

Møt fagmiljøet

 • Slik jobber vi

  Kristiania har et aktivt, internasjonalt forskningsmiljø som setter mennesket i sentrum. Vi er i forkant av utviklingen på vårt felt, og har flere ganger vært først i Norge med forskningsbaserte utdanninger som møter morgendagens helseutfordringer. Vi har noen av landets beste fasiliteter for trening, ernæring og anatomi, i tillegg til fysiologisk testlab og en egen Studentklinikk.
 • Slik er studiehverdagen

  For å sikre best mulig læringsutbytte vil studiet bestå av flere ulike undervisnings- og læringsformer. Det benyttes både tradisjonelle undervisningsformer og andre studieformer som krever mer aktiv studentdeltakelse, som forelesninger og seminarer, kasus og problembasert gruppearbeid, prosjektoppgaver/studentpresentasjoner (individuelle og i gruppe, samt feltøvelser og ferdighetstrening.
Det er viktig for meg å bli kjent med studentene. Da kan jeg nemlig tilpasse undervisningen med eksempler og aktiviteter på en måte som gir mest utbytte for dem.

Slik er søknadsprosessen

Her finner du viktig informasjon om søknadsprosessen og hvordan du best kan forberede deg til studiestart. 
 • Viktige frister

  Søknadsfristen er 15. april. Dokumentasjonsfrist for vitnemål og attester er 1. juli.
 • Behandlingstid

  For studier med rullerende opptak mottar du et betinget studietilbud i løpet av 1-3 dager etter søknad, dersom det er ledige plasser på programmet du har søkt. 
 • Slik søker du

  På Min Side for søkere, aksepterer du tilbudet og laster opp nødvendig dokumentasjon på dine kvalifikasjoner.
 • Semesterregistring

  Du må registrere deg for semesteret i StudentWeb. Dette er et krav for å få utbetaling fra Lånekassen.
 • SiO (Oslo) og Sammen (Bergen)

  SiO og Sammen tilbyr boliger, helsetjenester, barnehage, treningssenter og mye mer til sine medlemmer.
 • Lånekassen

  Alle våre studier er offentlig godkjent og gir rett til å søke lån og stipend fra Lånekassen.
 • Støtte og tilrettelegging

  Som student kan du få rådgivning, tilrettelegging og oppfølging på studierelaterte spørsmål og utfordringer. Vi har taushetsplikt.
 • Mitt Kristiania

  Her finner du timeplan, pensum, tjenester og alle andre verktøy du trenger som student.
 • Studentbevis

  Studentbevis er ditt adgangskort til campus, betalingskort på printere og lånekort på vårt bibliotek. Dette får du i våre resepsjoner.

Hva lurer du på?

Våre studentambassadører svarer deg gjerne – på chat, telefon, e-post eller video.

Ofte stilte spørsmål

Les mer om våre studenter