Go to main content

Avdeling for nettstudier, læringsteknologi og pedagogisk utvikling har følgende mandat:

  • Bidra til økt tilgang på utdanning og tilrettelegge for livslang læring gjennom nettstudier og andre fleksible utdanningstilbud innen HKs studieportefølje.
  • Ansvar for høyskolens pedagogiske utviklingsarbeid, herunder nettpedagogikk, høyskolepedagogikk og teknologistøttet læring.
  • Initiere og lede innovasjonsprosjekter for å heve utdanningskvaliteten.
  • Tilrettelegge for økt forskning på egen undervisningspraksis i samarbeid med fagmiljøene.
  • Bidra til å heve kompetansen blant fagansatte innen høyskolepedagogikk og pedagogisk bruk av teknologi i undervisningen gjennom rådgivning, veiledning og opplæring.
  • Bidra til kvalitetsheving innen høyere utdanning gjennom egeninitiertutviklingsarbeid, evaluering av undervisning og annen faglig aktivitet, undervisningsfaglig formidling.

Avdelingen har 16 ansatte delt inn i tre enheter med følgende hovedansvarsområder:

  • nettstudier
  • læringsteknologi
  • pedagogisk utvikling

Våre tre enheter samarbeider tett for å kunne gi Høyskolen Kristianias fagmiljøer et best mulig tilbud innen våre ansvarsområder. Avdelingen jobber videre med høyskolens institutter og øvrige avdelinger ved høyskolen.