5343 - Nettstudium emne

Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner

I kunnskapssamfunnet er kompetanse vår viktigste ressurs. I dette emnet vil du lære om hvordan vi kan arbeide systematisk med kompetanseutvikling i organisasjoner og bedrifter for å sikre endring og fornyelse.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5343
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

I dette emnet vil du lære om ulike strategier for kompetanseutvikling i arbeidslivet. I dag er pedagogiske begreper som læring og utvikling sentralt både i ledelse og utvikling av alle organisasjoner. Du vil lære om hvordan pedagoger i økende grad arbeider med kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner. I emnet vil du arbeide med konkrete problemstillinger og oppgaver hvor du skal bruke ulike teorier og perspektiver med opprinnelse fra pedagogikk, psykologi og ledelsesfag for å løse praktiske utfordringer i arbeidslivet.

Et sentralt spørsmål i emnet er: hvordan kan vi utvikle samfunnets og organisasjoners viktigste ressurs, altså mennesker som må skape noe sammen, gjennom pedagogiske tenkemåter og problemløsninger.

  • Hva er en kunnskapsarbeider?
  • Ledelse og utvikling av kunnskapsarbeidere
  • Organisering av opplæring i arbeidslivet
  • Praktisk prosessledelse i kunnskapsorganisasjoner

Læringsutbytte

Gjennom arbeid med dette emnet vil du få en innføring i sentrale begreper og perspektiver knyttet til av kompetanseutvikling i arbeidslivet, både formelle og uformelle prosesser; du vil få ulike læringsteoretiske tilnærminger til kompetanseutvikling i organisasjoner; du vil få erfaringer med relevante pedagogiske perspektiver for å løse oppgaver og utfordringer for læring på arbeidsplassen; og du vil få et grunnlag for å analysere, diskutere og planlegge kompetanseutvikling på arbeidsplassen i lys av ulike teoretiske perspektiver, modeller og metoder. 

Emne detaljer

Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.