Jente studerer bachelor i HR og personalleldese ute med PC på fanget

Bachelor - Nettstudium

Pedagogikk

Med sin mangfoldighet praktiseres pedagogikk i en rekke forskjellige yrker. Felles for de som jobber med pedagogikk er en interesse og forståelse for hvordan mennesker lærer og utvikler seg.

Studiested
Nett
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Bachelor
Studiepoeng
180
Gjennomføring
Heltid / deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse

Bachelor i pedagogikk gir kunnskap om grunnleggende teorier om læring og utvikling, samt dagsaktuelle temaer innen pedagogikken.

Mens innføringen i grunnleggende teorier om læring og undervisning er felles for alle bachelorstudier i pedagogikk i Norge, er valget av dagsaktuelle emner og sammensetningen av disse unik for Høyskolen Kristiania. Den består av digitalisering, kreativitet, innovasjon, gruppeprosesser, og flerkulturell pedagogikk. Graden avsluttes med bacheloroppgaven.

Bachelor i pedagogikk er ikke en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og vil ikke gi deg undervisningskompetanse.

Hva lærer du?

Etter endt studium skal du kjenne til grunnleggende teoretiske tilnærminger til læring og utvikling i ulike stadier av utdanningsløpet og i arbeidslivet. Videre har du innsikt i hvordan digitale ressurser blir benyttet innenfor disse sektorene, og kjenner til kriterier for god pedagogisk praksis nasjonalt og internasjonalt. Også viktig er det at du vil få grunnleggende kunnskap om både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelig metoder, kunne skrive   akademiske tekster og gjennomføre et lite forskningsprosjekt som en del av din bacheloroppgave.

Jobbmuligheter

Studentene som fullfører en bachelorgrad i pedagogikk, fyller langt flere roller i arbeidslivet enn de man tradisjonelt finner innen utdanning. Relevante jobber kan være: innen barn- og ungdomsarbeid, kreative prosessorienterte yrker, offentlig forvaltning, og i personalorienterte eller etter- og videreutdanningsrettede stillinger i små eller store bedrifter. 

Studiedetaljer

Studieoppsett

150 studiepoeng kjernefag

+ 30 studiepoeng valgfag
Heltid

Ca. 40 timers studier per uke

30 studiepoeng per semester

Totalt 6 semestere over 3 år

Deltid

Ca. 20 timers studier per uke

15 studiepoeng per semester

Totalt 12 semestere over 6 år

Enkeltemne

10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). Emnene er ordnet i anbefalt rekkefølge.

Vi anbefaler at du kun melder deg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

Studieplanlegger

Velg heltid hvis du har opptil 40 timer å studere hver uke

Velg heltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

For deg som ønsker å gjennomføre studiet i eget tempo og/eller har en tilpasset studieplan.

Kjernefag

Valgfag

Du har valgt

Totalt 0 kr 0