Kvinne sitter på kafe og snakker med to andre som sitter med ryggen til.

Bachelor - Nettstudium

Pedagogikk

Er du interessert i hvordan mennesker lærer, utvikler seg og samhandler? Dette er kjernen i pedagogisk kompetanse – en kompetanse som er stadig mer etterspurt i arbeidslivet.

Studiested
Nettstudium
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Bachelor
Studiepoeng
180
Gjennomføring
Heltid \ Deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse
Ingen beskrivelse
Med forbehold om endringer

Pedagogikk er et tverrfaglig fagfelt og bygger på både psykologi, sosiologi, filosofi og historie. Blant sentrale tema er læring, undervisning og kompetanseutvikling så vel som oppdragelse og sosialisering. Kort oppsummert er pedagogikk vitenskapen om hvordan mennesker lærer og utvikler seg i et livslangt perspektiv. Dette innebærer alt fra hvordan barn utvikler språk, hvordan elever utvikler miljøbevissthet til hvordan en ingeniør tenker i innovasjonsprosesser.

Dagens samfunn er i kontinuerlig utvikling og blir stadig mer mangfoldig, spesialisert, avansert og flerkulturelt. Derfor er pedagogisk kompetanse stadig mer etterspurt på stadig flere arenaer. Faget er nært knyttet til sentrale samfunnsinstitusjoner som familie, barnehage, skole og universitet, men ikke minst alle virksomheter som arbeider med utvikling og endring i møte med mennesker. 

Bachelor i pedagogikk er en akademisk og forskningsbasert utdanning med relevans i et bredt praksisfelt, og må ikke forveksles med lærerutdanning.

Hva lærer du?

Med en bachelor i pedagogikk vil du som student utvikle en solid teoretisk forståelse for pedagogiske temaer som er relevante i mange sammenhenger og i ulike arbeidssituasjoner. Du vil utvikle evnen til kritisk refleksjon og få mulighet til å bruke etablert kunnskap i nye kontekster.

Du vil også få kunnskap og innsikt i pedagogiske temaer som pedagogisk filosofi, utvikling og læring, sosialisering og oppvekst, og kompetanseutvikling i kunnskapssamfunnet. Videre vil du lære om hvordan læring skjer i digitale kontekster, samt om kommunikasjon og pedagogisk veiledning i arbeid med barn, unge og voksne. 

Bachelorgraden gir deg valgfrihet til å fordype deg i tema du har spesiell interesse for. Gjennom valgemner og valgfrie spesialiseringsemner kan du blant annet velge fordypning i kreativitet og innovasjon, flerkulturell pedagogikk og et utvalg spesialpedagogiske emner. Du får også kunnskap om utdanningsvitenskapelig forskningsmetode før du avslutter graden med en bacheloroppgave.

Studenter Kristine + Sara

 • Foto av kvinne foran grafittivegg

  – Sjeldent en arbeidsdag uten at jeg benytter kunnskap fra nettstudiet

  Kristine Brandal kombinerte bachelorgraden i HR med en nettbasert bachelor i pedagogikk og har nå kapret drømmejobben.
  Les om Kristines karriere her!
 • Foto av kvinne i barnehage.

  – Noe av det beste med Kristiania er at studiene er tilpasset arbeidslivet

  Sara Johansson hadde lyst til å studere pedagogikk, men trengte fleksibilitet i hverdagen. Løsningen ble en nettbasert bachelorgrad.
  Les hvorfor Sara valgte studiet!

Jobbmuligheter

Pedagogisk kompetanse kan åpne mange dører i arbeidslivet og svarer på en etterspørsel innenfor et bredt spekter av bransjer. Med kompetanse om og teoretisk forståelse for hvordan mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele livet, i ulike former og i ulike kontekster, vil du som fullfører en bachelor i pedagogikk, kunne fylle ulike roller i dagens og fremtidens arbeidsliv.  

Du vil kunne tilrettelegge for lærings- og utviklingsprosesser innenfor offentlig og privat sektor, både i store organisasjoner og små gründerbedrifter. Eksempel på arbeidsplasser kan være skole, forlag og frivillige organisasjoner, og du kan jobbe for eksempel med kursvirksomhet eller læremiddelutvikling. Pedagoger er også etterspurt i prosjekter knyttet til læring, endring og innovasjon.  

Pedagogikk kombinert med andre fag kan være en slagkraftig kombinasjon innenfor en rekke arbeidsområder, for eksempel HR og organisasjonsarbeid, PR og markedsføring eller pedagogisk virksomhet. 

I tillegg gir programmet grunnlag for videre studier innenfor pedagogikk og relaterte fagområder på masternivå.

Studiedetaljer

Foto av kvinnelig og mannlig student ved et bord som ser i en bok sammen.

Alle våre utdanninger innen psykologi og pedagogikk

Vi tilbyr bachelorgrader, årstudium og nettstudier som leder til jobber der du legger til rette for menneskers læring og utvikling.
Les mer
Studieoppsett
120 studiepoeng kjernefag

+ 30 studiepoeng valgfag

+ 30 studiepoeng spesialiseringsfag

Heltid
Ca. 40 timers studier per uke

30 studiepoeng per semester

Totalt 6 semestere over 3 år

Deltid
Ca. 20 timers studier per uke

15 studiepoeng per semester

Totalt 12 semestere over 6 år

Enkeltemne
10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). Emnene er ordnet i anbefalt rekkefølge.

Vi anbefaler at du kun melder deg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

Studieplanlegger

Velg deltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

Sammendrag

Sammendrag

 • 1. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 2. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 3. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 4. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 5. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 6. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 7. semester

  15 studiepoeng valgemner
 • 8. semester

  15 studiepoeng valgemner
 • 9. semester

  15 studiepoeng kjerneemner
 • 10. semester

  15 studiepoeng spesialiseringsemner
 • 11. semester

  15 studiepoeng spesialiseringsemner
 • 12. semester

  15 studiepoeng kjerneemner