5340 - Nettstudium emne

Innføring i pedagogikk

I dette emnet får du en grunnleggende innføring i pedagogikk som fagområde.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5340
Emnebeskrivelse

Målet med emnet er å gi deg en oversikt og en grunnleggende innføring i pedagogikk. Gjennom arbeid med dette emnet vil du få en innføring i hovedområder innen pedagogikkfaget med spesielt fokus på temaer som pedagogikk som vitenskap og forskningsdisiplin, læring og undervisning, idéhistorie og filosofi og pedagogisk sosiologi. Du vil bli introdusert for ulike filosofiske og historiske problemstillinger, sentrale pedagogiske tema, begreper og teorier, i tillegg til aktuelle forskningstemaer.

Innføring i pedagogikk tar for seg følgende tema:

  • Hva er pedagogikk?
  • Sentrale pedagogiske tema
  • Pedagogisk real- og idéhistorie
  • Læring og undervisning
  • Oppvekst i kunnskapssamfunnet

Læringsutbytte

Etter endt emne vil du ha grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner det pedagogiske fagfeltet, samt ha en forståelse for sentrale pedagogiske teorier, begreper og problemstillinger. Du vil også ha kjennskap til trekk ved den pedagogiske ide- og realhistorien, og sentrale filosofer som har satt sitt preg på pedagogikk som fag. Videre vil du kunne reflektere over pedagogikk som fag, og identifisere og drøfte sentrale problemstillinger innenfor fagfeltet.

Emne detaljer

Innføring i pedagogikk

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.