5304 - Nettbasert emne

Innføring i pedagogikk

I dette emnet får du en grunnleggende innføring i pedagogikk som fagområde.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 20 100
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
5
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5304
Emnebeskrivelse

I dette emnet blir du introdusert for sentrale temaer og begreper innen det pedagogiske fagområdet. Du får kjennskap til hva pedagogikk er og hvordan vi mennesker lærer, og får en innføring i filosofiske og historiske grunntanker og problemstillinger.

Videre kan du sette deg inn i ulike metodiske forskningsstrategier innen utdanningsvitenskapene. Du blir introdusert for forskningsmetoder og relevante forskningstemaer. I tillegg blir kriterier for god akademisk skriving gjennomgått. Du skal lære å skrive korte akademiske oppgaver med fokus på å formulere problemstillinger og diskutere disse analytisk.

Innføring i pedagogikk tar for seg følgende tema:

  • Hva er pedagogikk?
  • Hvordan lærer vi?
  • Pedagogisk filosofi og historie
  • Sentrale forskningstemaer og -metoder
  • Akademisk skriving

Læringsutbytte

Etter endt emne vil du ha grunnleggende kunnskaper om hva som kjennetegner det pedagogiske feltet, samt ha en forståelse for perspektiver innen pedagogisk filosofi. Du vil også kunne skrive korte akademiske oppgaver med fokus på å formulere problemstillinger og diskutere analytisk. 

Emne detaljer

Innføring i pedagogikk

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.