5306 - Nettbasert emne

Flerkulturell pedagogikk

Flerkulturell pedagogikk tar for seg viktige perspektiver i flerkulturelt arbeid.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 20 100
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5306
Emnebeskrivelse

I dette emnet vil du få en innføring i flerkulturell pedagogikk. Sentrale temaer er introduksjon til ulike perspektiver på det flerkulturelle Norge der ulike måter å tenke hva god integrering er blir adressert.

Vi skal se på multikulturelle oppvekstmiljøer; perspektiver på sosialisering og identitetsutvikling; og språklige minoritetselever i skole og høyere utdanning.

Vi skal også bli kjent med innvandrerbefolkningenes yrkesdeltagelse; muligheter for organisering av opplæring i flerspråklige og multietniske læringsmiljø; og ulike perspektiver på diskriminering og rasisme.

Flerkulturell pedagogikk består av følgende tema:

  • integrering
  • multikulturelle oppvekstmiljøer sosialisering og identitetsutvikling 
  • språklige minoritetselever i skole og høyere utdanning
  • perspektiver på diskriminering og rasisme

Læringsutbytte

Gjennom emnet flerkulturell pedagogikk vil du få en økt forståelse av hvilke muligheter og utfordringer som ligger i økt migrasjon. Når du er ferdig med emnet, skal du ha kunnskap om ulike måter en stat kan drive integreringspolitikk på, og hvordan skolen best kan legge til rette for en interkulturell pedagogikk. Videre skal du skal ha kjennskap til ulike perspektiver på kulturell tilhørighet og identitet, og du skal ha kunnskap om innvandrerbefolkningens utdanningsprestasjoner, utdanningsaspirasjoner og utdanningsoppnåelse.

Du skal også kunne vise til ulike forklaringer av innvandrerbefolkningens utdanningsadferd. Fordi å få seg jobb sees på som en viktig del av en vellykket integrasjon, skal du også få kunnskap om hvordan det går med innvandrerbefolkningen i arbeidsmarkedet, og hvilke barrierer de eventuelt møter på der. En av disse barrierene er diskriminering. Du skal etter du har tatt dette emnet kjennet til flere forskjellige diskrimineringspraksiser.  Til slutt i emnet skal du også bli kjent med begrepet rasisme, og rasialisering. Du skal kunne diskutere hvorvidt ulike hendelser kan defineres som rasistiske eller ikke. 

Emne detaljer

Flerkulturell pedagogikk

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.