Jente sitter i godstolen og studerer

Årsstudium - Nettstudium

Pedagogikk

Årsenhet i pedagogikk tar for seg hva som kjennetegner pedagogikk som fagfelt med fokus på anvendelse i barnehagen, skoleverket, høyere utdanning og arbeidslivet. 

Studiested
Nett
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Årsstudium
Studiepoeng
60
Gjennomføring
Heltid / deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse

Årsenhet i pedagogikk byr på en introduksjon til sentrale temaer innen pedagogikk som vil gi deg kunnskap om grunnleggende pedagogiske problemstillinger. Studiet gir forståelse for, og trening i bruk av både sentrale pedagogiske begreper, tenkemåter og pedagogiske fagtekster. Studiet passer for deg som vil forstå og legge til rette for læring og utvikling hos barn, unge og voksne. 

 Årsenheten i pedagogikk er ikke en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og vil ikke gi deg undervisningskompetanse.

Årsenheten overlapper med de fire første emnene på bachelorstudiet, slik at du har mulighet til å fortsette med de resterende emnene for Bachelor i pedagogikk ved Høyskolen Kristiania (nettstudier)

Årsenheten består av følgende fire emner, hvert på 15 studiepoeng, som også kan tas enkeltvis: 

  • Innføring i pedagogikk 
  • Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi 
  • Pedagogisk rådgivning og veiledning 
  • Spesialpedagogikk

Studiepoengene fra årsenheten kan også inngå i ulike bachelorgrader som frie emner, som forberedelse til andre studier, eller som videreutdanning. 

Hva lærer du? 

Etter studiet vil du ha grunnleggende kunnskap om pedagogisk teori, historie og praksis. Studiet vil gi innsikt i både pedagogisk og spesialpedagogisk teori, samt pedagogisk rådgiving og veiledning. Denne kunnskapen vil danne et godt grunnlag for å forstå og bidra til pedagogisk virksomhet i barnehagen, skoleverket, høyere utdanning og arbeidslivet. Den gir også et solid grunnlag for videre studier innen pedagogikk.  

Jobbmuligheter 

Studiet kan inngå som første år av en bachelorgrad i pedagogikk, eller som breddefag i andre samfunnsvitenskapelige bachelorprogram. Som enkeltstående studium passer dette studiet spesielt godt for personer som ønsker å jobbe, eller som jobber innenfor:  

  •  Undervisningssektoren som blant annet assistenter og miljøarbeidere, ansatte ved SFO, skoler, institutter og barnehager.  
  • Ansatte og frivillige i ulike organisasjoner.  
  • HR og personalutvikling 

Studiedetaljer

Studieoppsett

60 studiepoeng kjernefag

+ 0 studiepoeng valgfag
Heltid

Ca. 40 timers studier per uke

30 studiepoeng per semester

Totalt 2 semestere over 1 år

Deltid

Ca. 20 timers studier per uke

15 studiepoeng per semester

Totalt 4 semestere over 2 år

Enkeltemne

10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). Emnene er ordnet i anbefalt rekkefølge.

Vi anbefaler at du kun melder deg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

Studieplanlegger

Velg heltid hvis du har opptil 40 timer å studere hver uke

Velg heltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

For deg som ønsker å gjennomføre studiet i eget tempo og/eller har en tilpasset studieplan.

Kjernefag

Du har valgt

Totalt 0 kr 0