Illustrasjonsbilde. Jente som jobber på pc.

Har du tatt en bachelor på Kristiania og ønsker å øke kompetansen ytterligere med en master? Kristiania tilbyr flere masterutdanninger innen ulike fagfelt. Se fullstendig oversikt nederst i artikkelen over hvilke bachelor- og masterstudier som kan kombineres, og hvilke krav masterutdanningene har til opptak. 

Vi ønsker å bidra til en tett relasjon med våre tidligere studenter.

Få rabatt på skolepengene

Tidligere eller nåværende student, og har fullført en grad på normert tid? Har du oppnådd sin fagskole-, bachelor- eller mastergrad får du 10% rabatt på en ny fagskole- eller høyskolegrad. Som tidligere student på Kristiania med minimum 60 studiepoeng får du også 20% rabatt på alle nettstudier.

Årsenheter, påbygging og fagskolestudier på 60 eller færre studiepoeng kvalifiserer ikke til rabatt.

Foto av kvinne med laptop og kaffe på en kafé.

Kvalifiserer du til rabatt på våre studier?

Ferdig utdannet – men ønsker å studere videre?

Les mer om rabattordningen her!

Få karriereveiledning som tidligere student på Kristiania

Som tidligere student på Kristiania tituleres du som alumn hos oss. Vi ønsker å bidra til at du har en tett relasjon, både med andre alumner, og oss som høyskole. Vi arrangerer derfor ulike arrangementer som alumnitreff hvor tidligere studenter og arbeidslivet inviteres inn. I tillegg tilbyr vi karriereveiledning via Karrieresenteret til alle våre tidligere studenter.

Foto av fire studenter som holder blomsterbuketter og diplomer.

Tidligere student hos oss?

Vi ønsker å bidra til at du har en tett relasjon, både med andre alumner og oss som høyskole.

Les mer her!

Oversikt over våre masterutdanninger

Se hvilke bachelorgrader som kvalifiserer til hvilke mastergrader her. Opptakskrav kan endres. Ta kontakt med opptaksavdelingen for nærmere informasjon.

For øvrig informasjon: Forskrift om opptak, studier, grader og eksamen ved Kristiania.

Master i strategisk kommunikasjon, innovasjonsledelse, strategisk HR og markedsføringsledelse

Masterutdanningene i strategisk kommunikasjon, innovasjonsledelse, strategisk HR og markedsføringsledelse krever fullført og bestått grunnutdanning på 180 studiepoeng. 80 studiepoeng skal være innenfor økonomisk-administrative fag, samfunnsvitenskap og/eller økonomi. 

I tillegg er det krav om minimum 15 studiepoeng i metode og 15 studiepoeng i administrasjonsfag.

Minimum gjennomsnittskarakter: C

Master i strategisk kommunikasjon, innovasjonsledelse, strategisk HR og markedsføringsledelse kan gjennomføres etter følgende bachelorstudier:

 • Bachelor i markedsføring og merkevareledelse
 • Bachelor i markedsføring og salgsledelse
 • Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
 • Bachelor i hotelledelse
 • Bachelor i ledelse og servicestrategi
 • Bachelor i HR og organisasjonspsykologi
 • Bachelor i HR, teknologi- og digitaliseringsledelse
 • Bachelor i HR og personalledelse
 • Bachelor i innkjøpsledelse
 • Bachelor i PR og kommunikasjon
 • Bachelor i økonomi og ledelse
 • Bachelor i digitalisering og økonomi

Master i ledelse

Master i ledelse krever 180 studiepoeng. Fagkravet er minst 80 studiepoeng i økonomisk-administrative fag på bachelornivå, hvorav:

 • Minst 7,5 studiepoeng i bedriftsøkonomi
 • Minst 7,5 studiepoeng i  samfunnsvitenskapelig metode
 • Minst 7,5 studiepoeng i organisasjonspsykologi / organisasjonsteoretiske fag

Karakterkrav: Minimum gjennomsnittskarakter C (3,0)

Master i Ledelse kan gjennomføres etter følgende bachelorstudier:

 • Bachelor i HR og helsefremmende arbeidsliv
 • Bachelor i kreativ markedskommunikasjon
 • Bachelor i PR og kommunikasjon
 • Bachelor i markedsføring og salgsledelse
 • Bachelor i markedsføring og merkevareledelse
 • Bachelor i hotelledelse
 • Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
 • Bachelor i digital markedsføring
 • Bachelor i ledelse og servicestrategi
 • Bachelor i HR og personalledelse
 • Bachelor i HR og organisasjonspsykologi
 • Bachelor i HR, teknologi- og digitaliseringsledelse
 • Bachelor i journalistikk
 • Bachelor i økonomi og ledelse
 • Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Bachelor i digitalisering og økonomi
Foto av kvinnelig student som viser frem laptop-skjermen til to andre.

Master i ledelse

Dette er en mastergrad som kvalifiserer deg til en rekke spennende jobber i både privat og offentlig sektor.

Les mer her!

Master i Information Systems – Digital Business Systems og Master i Information Systems – Management and Innovation

Master i Information Systems – Digital Business Systems og Master i Information Systems – Management and Innovation krever bachelorgrad av 180 studiepoeng innenfor et av følgende områder:

 • IT
 • Ledelse
 • Økonomi
 • E-business
 • Markedsføring

I tillegg skal et motivasjonsbrev på 500 ord leveres. 

Karakterkrav: Minimum gjennomsnittskarakter C. Relevant praksis, eller andre spesielle hensyn kan i noen tilfeller veie opp for ikke oppfylt karakterkrav.

Master i Information Systems – Digital Business Systems og Master i Information Systems – Management and Innovation kan gjennomføres etter følgende bachelorstudier:

 • Bachelor i informasjonsteknologi – E-business
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Frontend- og mobilutvikling
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Intelligente systemer
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Interaktivt design
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Programmering
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Spillprogrammering
 • Bachelor i markedsføring og salgsledelse
 • Bachelor i markedsføring og merkevareledelse
 • Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
 • Bachelor i hotelledelse
 • Bachelor i ledelse og servicestrategi
 • Bachelor i PR og kommunikasjon
 • Bachelor i HR og organisasjonspsykologi
 • Bachelor i HR og personalledelse
 • Bachelor i HR, teknologi- og digitaliseringsledelse
 • Bachelor i HR og helsefremmende arbeidsliv
 • Bachelor i digitalisering og økonomi
 • Bachelor i økonomi og ledelse

Master i Information Systems – Business Analytics

Master i Information Systems – Business Analytics krever bachelorgrad av 180 studiepoeng innenfor et av følgende områder:

 • IT
 • Ledelse
 • Økonomi
 • E-business
 • Statistikk
 • Markedsføring

Ferdigheter i bedriftsanalyse, kurs i matematikk, programmering, statistikk og/eller økonomometri er foretrukket. I tillegg skal et motivasjonsbrev på 500 ord leveres.

Karakterkrav: Minimum gjennomsnittskarakter C. Relevant praksis, eller andre spesielle hensyn kan i noen tilfeller veie opp for ikke oppfylt karakterkrav.

Master i Information Systems – Business Analytics kan gjennomføres etter følgende bachelorstudier:

 • Bachelor i informasjonsteknologi – E-business
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Frontend- og mobilutvikling
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Intelligente systemer
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Interaktivt design
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Programmering
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Spillprogrammering
 • Bachelor i markedsføring og salgsledelse
 • Bachelor i markedsføring og merkevareledelse
 • Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
 • Bachelor i hotelledelse
 • Bachelor i ledelse og servicestrategi
 • Bachelor i PR og kommunikasjon
 • Bachelor i HR og organisasjonspsykologi
 • Bachelor i HR og personalledelse
 • Bachelor i HR, teknologi- og digitaliseringsledelse
 • Bachelor i HR og helsefremmende arbeidsliv
 • Bachelor i digitalisering og økonomi
 • Bachelor i økonomi og ledelse
Foto av kvinne som studerer skjermer med tekst og kode på.

Master i business analytics

Denne utdanningen lar deg bygge broer mellom informasjonsteknologi og forretningsdrift, en egenskap som er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Les mer her!

 

Master i Human-Computer Interaction

Master i Human-Computer Interaction krever bachelorgrad av 180 studiepoeng innenfor et av følgende områder:

 • Computer Science
 • Information Technology
 • Information Systems
 • Human Computer Interaction
 • Interaction Design
 • ... eller relaterte disipliner 

Det er påkrevet med basiskunnskaper i HTML og CSS.

I tillegg er det anbefalt at søker har følgende forkunnskap:

 • Grunnleggende forståelse for Usability and/or UX
 • Grunnleggende forståelse for Interaction Design
 • Grunnleggende ferdigheter innen scripting (f.eks. Java, PhP, Pyton, JavaScript etc.) 

I tillegg skal et motivasjonsbrev på 500 ord på engelsk leveres.

Karakterkrav: Minimum gjennomsnittskarakter C. Relevant praksis, eller andre spesielle hensyn kan i noen tilfeller veie opp for ikke oppfylt karakterkrav.

Master i Human-Computer Interaction kan gjennomføres etter følgende bachelorstudier:

 • Bachelor i informasjonsteknologi – E-business
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Frontend- og mobilutvikling
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Intelligente systemer
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Interaktivt design
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Programmering
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Spillprogrammering
 • Bachelor i grafisk design
 • Bachelor i 3D-grafikk
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Data science
 • Bachelor i digital markedsføring
 • Bachelor i retail design
 • Bachelor i anvendt psykologi
Foto av to kvinnelige studenter.

Master i Human-Computer Interaction

Studiet for deg som vil bidra til å utvikle fremtidens IT-systemer.

Les mer her!

Master i Applied Computer Science – Software Integration

Master i Applied Computer Science – Software Integration krever bachelorgrad av 180 studiepoengs omfang innen informasjonsteknologi eller relatert fagområde.

I tillegg skal et motivasjonsbrev på 500 ord på engelsk leveres.

Karakterkrav: Minimum gjennomsnittskarakter C. Relevant praksis, eller andre spesielle hensyn kan i noen tilfeller veie opp for ikke oppfylt karakterkrav.

Master i Applied Computer Science – Software Integration kan gjennomføres etter følgende bachelorstudier:

 • Bachelor i informasjonsteknologi – E-business
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Frontend- og mobilutvikling
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Intelligente systemer
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Interaktivt design
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Programmering
 • Bachelor i informasjonsteknologi – Spillprogrammering
 • Bachelor i Data Science
Foto av mannlig foreleser foran en tavle, som underviser en klasse.

Master i Applied Computer Science – Software Integration

Få innsikt og kompetanse i hvordan du knytter teknologiske muligheter innen IT opp mot næringslivets behov.

Les mer her!

Master i anvendt folkehelsevitenskap

Master i Anvendt folkehelsevitenskap krever bachelorgrad av 180 studiepoeng. Minimum 80 studiepoeng skal være innenfor fagområdet helse. Høyskolen kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige som kravene nevnt overfor.

Karakterkrav: Minimum gjennomsnittskarakter C (3,0)

Master i Anvendt folkehelsevitenskap kan gjennomføres etter følgende bachelorstudier:

 • Bachelor i akupunktur
 • Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring
 • Bachelor i helse- og idrettsledelse
 • Bachelor i livsstilsendring og folkehelse
 • Bachelor i osteopati
 • Bachelor i ernæring
Foto av mannlig og kvinnelig student i hvite frakker som studerer en bok.

Master i anvendt folkehelsevitenskap

Utdanningen for deg som vil løse fremtidens folkehelseproblemer, både lokalt og globalt.

Les mer om studiet her!