Nyheter

  Etikk, samfunnsansvar og bærekraft

  Kunnskap om etikk, samfunnsansvar og bærekraft er viktig både for å ta etisk funderte beslutninger og fordi organisasjoners omdømme og lønnsomhet er knyttet til deres sosiale og miljømessige resultater. 

  Kreativitet, innovasjon og nyskapning

  Kreativitet, innovasjon og nyskapning gir deg innsikt i faktorer som fremmer og hemmer kreativitet i individ, i team og i organisasjoner.

  Digital markedsføring

  Digital markedsføring preges av rask utviklingstakt, enorme muligheter og blanding av mange disipliner. Samtidig viser det seg at mye av den klassiske tilnærmingen til markedsføring også gjelder digitalt.

  Organisasjon og ledelse

  Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver.

  Arbeidsmiljø og psykologi

  Emnet vil gi deg en innføring i psykologisk teori i et organisasjons- og arbeidsmiljøperspektiv. Videre vil du lære om psykologi knyttet til arbeidslivet. Hva som skaper et godt arbeidsmiljø vil være i sentrum.

  Prosjekt og prosesstyring

  Emnet ser på hvordan du kan styre prosesser og gjennomføre ulike prosjekter på en hensiktsmessig og effektiv måte. Du vil se på hva som påvirker prosjektets resultat og hvordan ressurser og verktøy som bør benyttes for å oppnå de forhåndsdefinerte målene.

  Strategisk HR

  Emnet gir bred kunnskap om HR og personalfunksjonens rolle og arbeidsområder i en organisasjon, og hvordan man kan anvende teoriene som inngår i pensum, til å identifisere særtrekk ved forskjellige typer organisasjoner, forstå konteksten organisasjoner inngår i, og drøfte tiltak for strategisk og operativ utvikling.

  Individuell arbeidsrett

  Individuell arbeidsrett gir deg kunnskap om rettsreglene i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står partenes gjensidige rettigheter og plikter, som personaladministrasjonen i bedriften må ha god kjennskap til.

  Leder- og talentutvikling

  Leder- og talentutvikling fokuserer på de menneskelige ressursene i organisasjonen, og passer godt for deg som jobber med HR i dag, eller som ønsker å gjøre det.

  Forhandling og påvirkning

  Lær å planlegge og gjennomføre oppgaver knyttet til forhandlinger og påvirkning på en strukturert og systematisk måte.

  Marked og samfunn

  I marked og samfunn får du forståelse for det historiske og samfunnsmessige grunnlaget for ulike fagområder med særlig vekt på markedsøkonomiens utvikling.