Nyheter

  Mann står under et tre ved Akerselva i Oslo.

  Bærekraftige innkjøp

  Studiet er utviklet for å gi grunnleggende ferdigheter i å arbeide med bærekraft og innkjøp i offentlige og private virksomheter.
  Les mer

  Idrettspsykologi og prestasjon

  Idrettspsykologi og prestasjon kaster lys over de psykologiske prosessene bak idrettslige prestasjoner, utvikling og mental helse.

  Kulturpsykologi og mental helse i digitale tider

  I emnet utforskes et bredt utvalg teorier og fascinerende forskningsresultater som ser nærmere på hvorfor mennesker kan tenke, oppleve og oppføre seg så forskjellig på tvers av kulturer.

  Anvendt kunstig intelligens og maskinlaring

  Lær deg hands on hvordan kunstig intelligens og maskinlæring brukes i praksis.

  Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring

  Skaff deg praktisk, dokumenterbar kompetanse i kunstig intelligens og maskinlæring.

  Læring og utvikling

  Gjennom dette emnet vil du lære om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring.

  Oppvekst i kunnskapssamfunnet 

  I emnet vil du studere temaer knyttet til barndom i endring, mangfoldsperspektiver, sosial ulikhet, den utfordrende barndom og oppvekst på sosiale medier.

  Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 

  I dette emnet vil du lære om hvordan vi kan arbeide systematisk med kompetanseutvikling i organisasjoner og bedrifter for å sikre endring og fornyelse.

  Kommunikasjon og pedagogisk veiledning 

  I dette emnet vil du lære hvordan du kan bli god til å kommunisere med og veilede individer og grupper i deres lærings-, endrings- og utviklingsprosesser.

  Utdanningvitenskaplig forskningsmetode

  Emnet gir en bred innføring i vitenskapelige metoder og forutsetningene for å anvende disse i pedagogiske undersøkelser.

  Evolusjon og atferd hos dyr og mennesker 

  I dette emnet lærer du om hvordan evolusjon kan bidra til å forklare ulike atferder hos både dyr og mennesker.

  Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid

  Emnet gir en innføring i de vanligste psykiske lidelsene og i ulike måter å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer på.

  Tjenestedesign - prototyping og simulering

  I dette emnet gjør vi et dypdykk i hvordan du kan bruke taktile og visuelle grep for å øke forståelse, gjennomslag og effektivitet i prosjektene du jobber i.

  Digitalisering og forretningsanalyse

  Dette emnet gir deg en innføring i digital transformasjon og digitale forretningsmodeller.

  Data og teknologi til forretningsbruk

  I dette emnet lærer du om data i betydningen digital informasjon, og du lærer om teknologier som muliggjør og bidrar til den digitale transformasjonen samfunn og arbeidsliv står oppe i.

  Personvern og datasikkerhet

  Dette emnet gir deg en innføring i personvern, GDPR og datasikkerhet, slik at du kan bidra til sikker og effektiv forretningsdrift og forretningsutvikling i den digitale økonomien.