6091 - Nettstudium emne

Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering

Kurset gir en grundig innføring i de regler som regulerer rettigheter og plikter for autoriserte regnskapsførere.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6091
Emnebeskrivelse

Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering legger vekt på de etiske holdninger som er sentrale for regnskapsførere. Det legges stor vekt på god regnskapsføringsskikk herunder risiko og hvitvaskingsregler. 

Det gir også en videreføring av regnskapsanalyseteori blant annet innrettet mot konkursanalyse, og hvordan formidle relevant analyseinformasjon til klientene.

Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering består av følgende tema:

Bokføringsreglene

 • Spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering
 • Retting
 • Dokumentasjon

Regnskapsorganisering

 • Internkontroll, behov, formål og ansvar
 • Komponenter i den interne kontrollen – COSO
 • Regnskapssystemet
 • Regnskapets kvalitetskrav

Regnskapsføreryrket

 • Bransjens utviklingstrekk
 • Regnskapsførerloven
 • Allment om regnskapsføreroppdrag
 • Bokføring og årsoppgjør
 • Forskrift om risikostyring og internkontroll
 • Hvitvaskingsloven og -forskriften
 • Kvalitetskontroll fra Finanstilsynet og NARF

Regnskapsanalyse

 • Årsregnskapet som grunnlag for en kredittvurdering
 • Vurdering og korrigering av regnskapsdata
 • Fremtidig kapitalbehov
 • Analyse av fremtidig inntjening og likviditet
 • Prediksjon av konkurs
 • Mer om kredittvurdering

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet, har kandidaten god kjennskap til krav og plikter som gjelder regnskapsførere, og kan formidle relevant analyseinformasjon til klientene.

Emne detaljer

Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.