6334 - Nettstudium emne

Strategisk HR

Strategisk HR skal gi studentene en innføring i hvordan HR-funksjonen kan arbeide strategisk og helhetlig for å bidra til at virksomheten når visjoner, ambisjoner og mål.

Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6334
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Emnet gir bred kunnskap om HR og personalfunksjonens rolle og arbeidsområder i en organisasjon, og hvordan man kan anvende teoriene som inngår i pensum, til å identifisere særtrekk ved forskjellige typer organisasjoner, forstå konteksten organisasjoner inngår i, og drøfte tiltak for strategisk og operativ utvikling.

HR-strategi består av følgende tema:

 • Visjon, mål og strategi i virksomheten
 • Posisjonsstrategier
 • Ressursbasert strategi
 • Strategisk analyse og strategiprosesser
 • Strategisk HR
 • HR som forretningspartner
 • Utvikling av organisasjonens kapasiteter og kapabiliteter
 • Organisasjonens struktur, kultur og ressurser
 • Strategisk bemanningsplanlegging
 • Utvikling av menneskelige ressurser
 • Rekruttering, utvelgelse og mottak av nye ansatte
 • Kompetanse- og lederutvikling
 • Prestasjonsledelse, -måling og medarbeidersamtaler
 • Måling og evaluering av effekt i HR
 • Den demokratiske arbeidslivsmodellen – partssamarbeidet, medvirkning
 • Rettslige rammer og HMS

Læringsutbytte

Gjennom emnet skal du kunne utvikle og etablere en HR-strategi samt kunne vurdere og prioritere bruk av HR-praksis, tilpasset ulike virksomheters behov på kort og lang sikt. Du skal kunne anvende teori om beste praksis og drøfte og foreslå beste tilpasning innenfor HR-området. Du skal kunne drive evaluering for å vurdere effekt og behov for utvikling av implementerte HR-aktiviteter, medarbeider- og organisasjonsprosesser.

Emne detaljer

Strategisk HR

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.