6331 - Nettstudium emne

Prosjekt og prosesstyring

Prosjekt- og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6331
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Emnet ser på hvordan du kan styre prosesser og gjennomføre ulike prosjekter på en hensiktsmessig og effektiv måte. Du vil se på hva som påvirker prosjektets resultat og hvordan ressurser og verktøy som bør benyttes for å oppnå de forhåndsdefinerte målene.

Emnet vil også gjøre deg i stand til å foreta en kritisk vurdering av både prosess og fremdrift i prosjekter.

Prosjekt og prosesstyring består av følgende tema:

  • Prosjekt som arbeidsform - kjennetegn
  • Når prosjekt er egnet organisasjonsmåte – organiseringsformer og typer
  • Faser i et prosjekt – prosjektets livssyklus
  • Oppfølging og styring av prosjekter
  • Risiko og usikkerhetshåndtering
  • Prosjektlederrollen

Læringsutbytte

Etter endt emne skal du ha grunnleggende kunnskap om ulike prosjekttyper. Du vil også lære hvordan du, gjennom bruk av metoder og verktøy, kan initiere, planlegge og gjennomføre ulike prosjekter på en effektiv måte.

Emne detaljer

Prosjekt og prosesstyring

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.