6336 - Nettstudium emne

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6336
Emnebeskrivelse
Ingen beskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Les om vilkårene her

Organisasjon og ledelse gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten.

Emnet gir kunnskap i valg av organisasjonsform og hvordan organisasjonsutvikling og endring kan gjennomføres i praksis. Organisasjon og ledelse behandler også ulike typer leder stiler og atferd og hvordan dette påvirker organisasjonens medlemmer.

Organisasjon og ledelse består av følgende tema:

 • Mål og strategier
 • Organisasjonsstruktur
 • Organisasjonskultur
 • Organisasjon og omgivelser
 • Makt og konflikt
 • Motivasjon og ytelse
 • Kommunikasjon i organisasjoner
 • Beslutningsprosesser
 • Læring
 • Endring i organisasjoner
 • Ledelse

Læringsutbytte

I dette emnet skal du få en forståelse av hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer. Du skal sitte igjen med kunnskap om hvordan mål, strategier, ledelse, struktur, kultur og prosesser påvirker menneskers samhandling og atferd i organisasjonen.

Emne detaljer

Organisasjon og ledelse

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.