Vi ser veldig frem til å møte deg, og ønske deg velkommen til Fagskolen Kristiania og Høyskolen Kristiania.

Rektor Arne holder tale fra scenen på Youngstorget. Avbildet i dress bak talerstolen

Nyttige lenker:

International students: More information will be given to you by email in august

Noe på hjertet?

Høyskolen Kristiania jobber for et åpent, engasjerende og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet. Vi ønsker derfor at du sier din mening når du er fornøyd eller når du mener noe bør forbedres.