Kristiana-fondet

Kristiania-fondet - et fond der alle kan søke støtte til prosjekter som kommer en større gruppe studenter til gode.

Kristiania-fondet

Studiestipend fra Liv Ulvens Stiftelse

Studenter ved Høyskolen Kristiania som er enslige mødre, kan søke om stipend fra Liv Ulvens Stiftelse.

Stiftelsen tildeler opp til 50 000 til studenter som oppfyller kravene og sender godkjent søknad. Studenter på Høyskolen Kristiania, Fagskolen Kristiania og Nettstudier Kristiania kan søke.

Liv Ulven, som døde i 2008, ønsket å hjelpe enslige mødre. Hun hadde selv vært alene med sine barn. Liv Ulvens Stiftelse ble opprettet i 2011 og har som formål å yte midler til enslige mødre med mindreårige barn.

Liv Ulvens stiftelse