Ung dame med mørkt hår og briller sitter med beina høyt og med laptop på fanget.
Prøv et av våre 9 spennende kurs på nett og få et kompetanseløft!

Å sette av tid til å tilegne seg ny kunnskap er verdifullt for både deg selv og arbeidsgiver. Kursing i alle former gjør deg til en enda mer attraktiv arbeidstaker, samtidig som du tilegner deg nye ferdigheter.

Her har vi samlet ni av våre populære kurs du kan ta på deltid, når som helst, og i kombinasjon med jobb. Vi tror de fleste vil kunne finne noe som interesserer i denne haugen. Best av alt så gir alle enkeltemnene studiepoeng – så dersom du skulle bli bitt av studiebasillen er det bare å bruke dem videre i et studieløp.  

Fordelen med nettbaserte kurs

I tillegg til å sitte igjen med verdifull kompetanse, er fordelene med å ta kurs på nett mange! Du kan studere hvor du vil, og når du vil. Brygg deg en kopp kaffe, og slå deg ned i sofaen og få kunnskapspåfyll i samme slengen!

Som nettstudent får du tilgang på studieportal hvor du enkelt kan finne frem til alt du trenger, som kalender, forelesninger og informasjon til deg som student. Du kan også knytte kontakt med andre som tar samme kurs og samarbeide om ønskelig!

Kurs på nett gir deg fleksibiliteten du trenger, og gjør det enkelt å bygge på en grad videre slik du vil. Velg de kursene du synes er interessante og relevante for din karriere! 

1. Prosjekt- og prosesstyring

Bli en ressursperson for prosjekter i din bedrift! Med et kurs i prosjekt- og prosesstyring vil du få en innføring i hvordan du og din arbeidsplass kan initiere, planlegge og gjennomføre ulike prosjekter på en effektiv og strukturert måte.

Etter endt kurs vil du ha kunnskap om ulike prosjekttyper, og hvilke metoder og verktøy som kan benyttes for å oppnå målene på din arbeidsplass.

Prosjekt- og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet.

2. Tekstforfatting

Hvilke ord man bruker og hvor man bruker dem avgjør hvordan budskapet mottas. Derfor er ikke en tekst bare en tekst, og hvorfor det heter tekstforfattere og ikke tekstere.

Lær mer om rollen til en tekstforfatter, prøv deg på praktiske oppgaver. Med kurs i tekstforfatting vil du få en utvidet forståelse for hvordan man skriver til forskjellige medier, hvordan man jobber fra ide, gjennom skriveprosessen og til ferdig produkt ut ifra et reklameperspektiv.

Du vil få kjennskap til teknikker og metoder for tekstproduksjon, og være i stand til å gjennomføre tekstoppgaver og skrive så det selger!

3. Arbeidsmiljø og psykologi

Arbeidsmiljø og psykologi gir deg kunnskap om samspillet mellom enkeltmenneskene og menneskene i organisasjonen.

Dette kurset vil gi deg en innføring i psykologisk teori i et organisasjons- og arbeidsmiljøperspektiv. Videre vil du lære om psykologi knyttet til arbeidslivet. Hva som skaper et godt arbeidsmiljø, vil være sentralt gjennom hele kurset. Du lærer grunnleggende teori innenfor arbeidspsykologi, og får grunnleggende verktøy for å møte mennesker i ulike situasjoner.

Du vil lære hvordan du kan håndtere konflikter, fordommer, diskriminering og mobbing. I tillegg får du en innføring i psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og gruppepsykologi, og i mellommenneskelig kommunikasjon og hvordan en medarbeidersamtale gjennomføres.

4. Strategisk HR

Strategisk HR er i vinden - prøv et av våre mest populære kurs!

Detter kurset gir deg en innføring i hvordan HR-funksjonen kan arbeide strategisk og helhetlig for å bidra til at virksomheten når visjoner, ambisjoner og mål.

Gjennom emnet skal du kunne utvikle og etablere en HR-strategi samt kunne vurdere og prioritere bruk av HR-praksis, tilpasset ulike virksomheters behov på kort og lang sikt. Du skal kunne anvende teori om beste praksis og drøfte og foreslå beste tilpasning innenfor HR-området. Du skal kunne drive evaluering for å vurdere effekt og behov for utvikling av implementerte HR-aktiviteter, medarbeider- og organisasjonsprosesser.

5. Digital markedsføring

Digitale kanaler som websider, sosiale medier og mobilapper er blitt stadig viktigere markedsføringskanaler for næringsliv, offentlige- og ideelle organisasjoner. Å planlegge de digitale kommunikasjonsaktivitetene på en hensiktsmessig måte er nøkkelen til å lykkes i markedsføringen.

Med et kurs i digital markedsføring vil du få kunnskapen du trenger i web marketing mix. Du vil lære mer om hvordan nettet er en kanal med en egen forretningsarena med en helt annen logikk en det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnet.

Du vil lære å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne lage skisser til løsninger for digital markedsføring.

6. Innføring i pedagogikk

Har du en pedagog i magen? Liker du å lære, og lære bort?

I dette kurset blir du introdusert for sentrale temaer og begreper innen det pedagogiske fagområdet. Du får kjennskap til hva pedagogikk er og hvordan vi mennesker lærer, og får en innføring i filosofiske og historiske grunntanker og problemstillinger.

Pedagogikk er kjernen i all kunnskapsdeling, og etter endt kurs vil du ha kunnskap om hva som kjennetegner det pedagogiske feltet, samt ha en forståelse for perspektiver innen pedagogisk filosofi.

7. Kreativitet, innovasjon og nyskapning

Å være kreativ er ikke gitt, men det kan læres! Med kurs i kreativitet, innovasjon og nyskapning får du innsikt i hvilke faktorer som fremmer, og hemmer, kreativitet hos individ, i team og i organisasjoner.

Under kurset vil du undersøke flere case-studier av kreative organisasjoner, og se på hvordan disse legger til rette for kreativitet. Kurset vil øke dine evner til å forstå prosesser som ligger til grunn for å komme opp med og utvikle ideer og nyskapende løsninger. Du vil også inneha kunnskap om hvordan du kan organisere for kreativitet og innovasjon på din arbeidsplass.

8. Organisasjon og ledelse

Et av våre mest populære kurs! Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer og ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå ulike mål og oppgaver.

Kurset gir kunnskap i valg av organisasjonsform og hvordan organisasjonsutvikling og endring kan gjennomføres i praksis. Organisasjon og ledelse behandler også ulike typer lederstiler og atferd og hvordan dette påvirker organisasjonens medlemmer.

9. Bedriftsøkonomi

Går du med en liten gründer i magen? Ønsker du å starte firma, eller kanskje du har behov for kompetansepåfyll om økonomi du kan bruke i jobben du allerede har?

Med et kurs i bedriftsøkonomi får du tyngden du trenger for å forstå bedriftsøkonomiske begreper og modeller, og kunnskapen som trengs for å vite hvordan disse kan anvendes på praktiske problemer.

Lær deg hvordan regnskapet gir deg data som kan brukes i økonomiske beregninger, og forstå hvordan bedriften som organisasjon og økonomistyringen henger sammen.

Kurset i bedriftsøkonomi gir lærer deg å se sammenhengen mellom teori og praksis på det bedriftsøkonomiske feltet. Alt ut i fra et ledelsesperspektiv

En blid mann med skjegg ser inn i kamera med en telefon i hånden.

Trenger du hjelp med å velge studier?

Ta steget!

Så, hva venter du på? Ta det neste steget i karrieren eller rust deg til nye og spennende arbeidsoppgaver i jobben.

Fant du ikke det du lette etter? Du skal ikke se bort ifra at du finner det likevel. Se alle enkeltemner her!

Med nettstudier har du sjansen til å starte eller utvikle karrieren din samtidig som du kan fortsette med dine daglige rutiner. Derfor mener vi at du ikke har noe å tape ved å gi deg selv rask tilgang på kompetansen du trenger for å ta karrieren til neste nivå.

Har du spørsmål om nettstudier, eller lurer du på hva som er det beste studiet for deg? Bestill gratis studieveiledning!

Bottom content

 • Kvinne med mørkt hår og briller sitter i stol med laptop

  Nettstudier

  Med nettstudier har du sjansen til å starte eller utvikle karrieren din samtidig som du kan fortsette med dine daglige rutiner.
  Lær mer
 • Kvinne og mann sitter foran en laptop og studerer

  Enkeltemner på nett

  Hos oss kan du ta ett eller flere enkeltemner for å bygge opp en grad, formalisere din kompetanse eller sette deg inn i et nytt fagfelt. Velg blant over 100 enkeltemner på nett!
  Finn ditt studium