7055 - Nettstudier fri progresjon emne

Tekstforfatting

En tekstforfatter vet at en tekst ikke bare er en tekst. Det er derfor de heter tekstforfattere og ikke tekstere. I dette emnet vil du få innsikt i og forståelse for tekstforfatterens rolle.

Studiested
Nettstudier fri progresjon
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 950
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
3
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7055
Emnebeskrivelse

Få 15 % rabatt på nettstudier*

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Gjennom emnet vil vi belyse rollen til tekstforfatteren og arbeide med konkrete oppgaver. Målet er at alle som gjennomfører emnet skal ha innsikt i, og forståelse for, tekstforfatterens rolle og funksjon fra et reklameperspektiv, kjenne til teknikker og metoder for tekstproduksjon og være i stand til å gjennomføre tekstoppgaver. 

Tekstforfatting består av følgende tema:

  • Tekstforfatterens rolle og fagets historiske utvikling
  • Teoretiske perspektiver på skriving som påvirkning
  • Hard sell og soft sell
  • Idéprosessen
  • Skriveprosessen
  • Tekst i forskjellige medier: nett, print og sosiale medier
  • Presentasjon, kundekontakt

Læringsutbytte

Målet er at du etter å ha gjennomført emnet skal ha innsikt i og forståelse for tekstforfatterens rolle og funksjon fra et reklameperspektiv, kjenne til teknikker og metoder for tekstproduksjon og være i stand til å gjennomføre relevante tekstoppgaver. 

Emne detaljer

Tekstforfatting

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.