6276 - Nettbasert emne

Digital markedsføring

Digital markedsføring gir deg kunnskap om web marketingmix, i tillegg til forståelse for at nettet er en kanal som har en egen forretningsarena med en annen logikk enn det tradisjonelle vare- og tjenestesamfunnets.

Studiested
Nett
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 11 250
Antatt tidsbruk
210 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6276
Emnebeskrivelse

Digitale kanaler som websider, sosiale medier og mobilapper er blitt stadig viktigere markedsføringskanaler for næringsliv, offentlige og ideelle organisasjoner. For å kunne lykkes må bedriften planlegge de digitale kommunikasjonsaktivitetene på en hensiktsmessig måte.

Planleggingen må være fundamentert i markedets behov og bedriftens konkurranseposisjon. Deretter må bedriften vite hvilke digitale løsninger som eksisterer, hvordan de fungerer, og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. Generelt kan vi si at digital markedsføring er en kanalstrategi i den forstand at vi i hovedsak konsentrerer oss om distribusjon og kommunikasjon.

I dette emnet tar vi for oss digital kommunikasjon. Du vil lære å lage en plan for digital markedsføring, samt kunne lage skisser til løsninger for digital markedsføring.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal du ha lært betydningen av teknologi i markedskommunikasjon, og du skal forstå sammenhengen mellom virksomhetens strategi, markedsstrategi og strategi for digitale kampanjer.

Du skal kjenne til og forstå de viktigste elementer og aktiviteter som inngår i digital markedskommunikasjon og digitale kampanjer, og du skal være i stand til å både utarbeide samt måle effekten av en digital kampanje.

Professor Asle Fagerstrøm om nettkurset Digital markedsføring

Emne detaljer

Digital markedsføring

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.