6368 - Nettstudium emne

Digital markedsføring

Dette emnet forbereder deg på en praktisk arbeidshverdag med digital markedsføring. Du utvikler kompetanse til å vurdere og gjennomføre digitale markedsføringsaktiviteter, og du får innsikt i ulike digitale kanaler og relevante digitale trender.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
7,5
Pris
kr 12 350
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
6368
Emnebeskrivelse

Digital markedsføring preges av rask utviklingstakt, enorme muligheter og blanding av mange disipliner. Samtidig viser det seg at mye av den klassiske tilnærmingen til markedsføring også gjelder digitalt.

I dette emnet lærer du om markedsføring på digitale premisser, og du utvikler kompetanse du kan bruke i mange stillinger og på tvers av bransjer. Emnet gir deg et begrepsapparat for å jobbe med digital markedsføring, nødvendige konsepter og rammeverk for å jobbe metodisk og systematisk med digital markedsstrategi, samt en introduksjon til de viktigste verktøyene og teknologiene som preger hverdagen til en digitalmarkedsfører.

Oppbygningen tar deg fra situasjonsanalyse og strategiske vurderinger via mye brukte digitale markedsføringskanaler til konkret operasjonalisering av en digital markedsstrategi. «Digital markedsføring» består av følgende hovedtema:

  • Digital markedsstrategi
  • Digitale kanaler
  • Operasjonalisering av en digital markedsstrategi

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte omfatter innsikt i premisser og kanaler for digital markedsføring. Gjennom emnet utvikles også ferdigheter til å utforme, publisere og evaluere en digital kampanje. Videre settes studenten i stand til å drøfte en virksomhets satsning på digital markedsføring.

Emne detaljer

Digital markedsføring

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.