Foto av student som arrangerer en modell av et skjelett.
En årsenhet i grunnmedisin er som en inngangsbillett til videre helsestudier. Foto: Høyskolen Kristiania

Årsstudium i grunnmedisin er et tilbud til deg som er interessert i å lære om menneskekroppen og hvordan vi fysisk fungerer som mennesker. 

Studiet gir deg en grundig innføring i menneskekroppens funksjoner og hvordan samspillet mellom milliarder av celler gjør kroppen vår til den mest komplekse organismen vi kjenner til. Dette er kunnskap som er helt nødvendig for alle som jobber med helsefag. 

Studiet er også en døråpner til videre helsestudier. 

Når du har gjennomført årsstudiet i grunnmedisin, har du mulighet til å søke opptak til bachelorgradsstudiene ved Institutt for helsefag og å få fritak for hele eller deler av det første året.

Interessert i dette studiet?

Etterspurt kompetanse

Helsesektoren er den sektoren i Norge som sysselsetter flest mennesker og det er et stort behov for nyutdannet arbeidskraft.

I følge tall fra Samfunnsøkonomisk analyse (SØA), vil etterspørselen etter sysselsatte innen helse- og omsorgsyrker i Norge øke drastisk i årene som kommer.

Vi blir stadig flere eldre som trenger omsorg, og samtidig øker antall livstilssykdommer raskt. 

Derfor er helsefag som regel et trygt studievalg.

Teamleder og studieveileder Dennis Dennis Haffner holder en mobil i hånden. Han har mørkt hår, skjegg, og et smil om munnen.

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne!

På høyskolen utdanner vi helsepersonell som vil ha ferdighetene som trengs for å bedre folks helse, enten det er snakk om fysisk aktivitet, ernæring, bevegelighet eller psykologi. 

En vei inn, mange veier videre

Mye av undervisningen i årsstudium i grunnmedisin er praktisk, og du vil blant annet være med på gruppeprosjekter hvor dere jobber med humane anatomiske preparater.

Dette gjør læringen av anatomien enklere, bedre og mer spennende.

Du vil få grundig innføring i fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære, noe som danner grunnlaget for videre studier når du er ferdig.

Høyskolen Kristiania tilbyr åtte bachelorgrader og ett masterstudium innen helsefag, og studiene du kan gå videre med etter fullført årsstudium i grunnmedisin er: 

Etter fullført bachelorgrad vil du også ha muligheten til å gå videre med en Master i anvendt folkehelsevitenskap

Du har med andre ord mange muligheter når det kommer til veien videre.