Go to main content
Prorektor Christen Krogh ved Høyskolen Kristiania er opptatt av at årets nye studieprogrammer skal imøtekomme næringslivets behov. Foto: Høyskolen Kristiania

Behovet for dyktige kandidater innen ledelse, HR, helse og kommunikasjon har aldri vært høyere.

Høyskolen Kristiania lanserer derfor syv nye studieprogrammer som skal gi studentene ettertraktet kompetanse som skal imøtekomme dette behovet.

— Vi er en privat høyskole, og må være flinkere enn de andre universitetene og høyskolene i Norge med å sikre at de som studerer hos har de kvalifikasjonene som arbeidslivet trenger. Derfor er vi utrolig lydhøre til de behovene som arbeidslivet har. Og derfor lager vi studier for å møte de behovene, forteller Christen Krogh, prorektor i arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania.

Vi er en privat høyskole, og må være flinkere enn de andre universitetene og høyskolene i Norge...

Dette er årets nye studieprogrammer

Bachelor i helse og idrettsledelse

Bachelor i biomedisin

Bachelor i anvendt psykologi

Bachelor i HR og organisasjonspsykologi — også i Bergen

Årsenhet i serviceledelse — også i Bergen

Årsenhet i psykologi


Samtidig lanserer Fagskolen Kristiania tre nye studieretninger:

Design thinking i praksis (1-årig)

Music Business (1-årig)

Frontend-utvikling (1-årig)

Gjennom utstrakt bruk av praksisplass og reelle case-oppgaver fra arbeidslivet er målet at de ferdig utdannede studentene skal kunne svare på behovene innen ledelse, HR, helse og kommunikasjon allerede fra første arbeidsdag.

Nytt HR-studium

Høyskolen Kristiania er kjent for å tilby innovative og fremtidsrettede ledelsesfag, og nyvinningene Bachelor i helse og idrettsledelse samt Årsenhet i serviceledelse i både Oslo og Bergen er årets tilskudd til portfolioen.

I tillegg vil det nye studieprogrammet Bachelor i HR og organisasjonspsykologi i både Oslo og Bergen fortsette å styrke høyskolens markedsledende posisjon innen HR, et fagfelt studieprogramleder Andreas Thon mener vil bli enda viktigere i tiden fremover:

— HR-rollen er enorm med mange forskjellige områder du kan spesialisere deg innen. Men nå som all denne teknologien forandrer landskapet så raskt som den gjør, blir det ekstremt viktig at vi har en god forståelse for hvordan vi skal samarbeide, hvordan vi skal bygge på hverandres styrker og hvordan vi faktisk fungerer. Derfor får HR en kjempeviktig funksjon fremover, forteller Thon.

Helsesektoren trenger flere hender

Helse er den sektoren i Norge som sysselsetter flest mennesker og også her er det et stort behov for nyutdannet arbeidskraft.

Høyskolen imøtekommer nå dette behovet med lanseringen av studieprogrammene Bachelor i biomedisinBachelor i anvendt psykologi og Årsenhet i psykologi. Med en stadig aldrende befolkning hvor mennesker lever lenger, flere av dem med livsstilssykdommer, vil behovet for kompetent helsepersonell være viktig for arbeidslivet.

David Coates inn her

Arbeidslivsuniversitet 2030

Ambisjonen er å bli et arbeidslivsuniversitet som skal kjennetegnes av nær kontakt med arbeidslivet, og administrerende direktør Solfrid Lind sier ambisjonen er å sikre at de fremtidig nyutdannede vil være godt forberedt på utfordringene arbeidslivet har å by på:

— Det arbeidslivet kan være sikker på er at de får kandidater med kvalifikasjoner som skal være lette å anvende. Vi bruker ofte eksterne forelesere fra arbeidslivet og vi har mye caser i undervisningen med eksempler fra arbeidslivet. Dette gjør at studentene får prøvd seg på relevante problemstillinger, avslutter Lind.

Velg din fremtid blant vårt store utvalg av innovative og kreative studieretninger i både Oslo og Bergen!