Go to main content

Du kan kun søke på en variant av dette studiet

Du har allerede valgt en variant av etter studiet og kan derfor ikke legge til flere varianter. Gå til din søknad for å fjerne, legge til eller endre prioritering.

Fagskole - Oslo

Design thinking i praksis

Design thinking er en stadig mer etterspurt kompetanse i arbeidslivet. Med dette studiet får du gode muligheter på arbeidsmarkedet etter fullført utdannelse.

Med forbehold om endringer
Oppstart
Høst 2020
Studiested
Oslo
Nivå
Fagskole
Pris
50 600 kr pr semester
1900 kr registreringsavgift
Språk
Norsk
Gjennomføring
Heltid
Studielengde
1 år
Studiepoeng
60
Opptakskrav
Ja, se opptakinformasjon

Design Thinking et samlebegrep på måter å utvikle tjenester og produkter på som setter brukeren i sentrum – en kompetanse som er stadig mer etterspurt i arbeidslivet.

Metodikken brukes allerede aktivt innen tjenestedesign, produktdesign og emballasjedesign, og mange mener Design Thinking vil være en viktig suksessfaktor for norsk næringsliv framover.

Søknadsfrist 15. april Søk studieplass her

Studiet gir deg kompetanse til å både bidra til og lede design thinking-prosesser for utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser og/eller forretningsmodeller i konkrete prosjekter i bedrifter og organisasjoner. 

Noe du lurer på? Vi hjelper deg gjerne! Ta kontakt med våre studieveiledere her

Hva lærer du?

Studiet lar deg jobbe tverrfaglig og lærer deg hvordan du kan bruke designmetodikk til å løse utfordringer knyttet til forskjellige utviklingsoppgaver.

Det praktiske perspektivet er helt sentralt i utdanningen både på grunn av det pedagogiske grunnsynet til fagskolen og fordi design thinking i sin natur er et praktisk og konkret fag som krever øving og faglig modenhet.

Derfor gir utdanningen deg ikke bare kunnskap om sentrale teorier og begreper knyttet til feltet, men også ferdigheter til å gjennomføre prosesser og prosjekter for utvikling av nye produkter, tjenester, opplevelser og/eller forretningsmodeller.

Jobbmuligheter

Etter ett år med Design Thinking i praksis vil du ha en attraktiv praktisk yrkesrettet kompetanse som både offentlige og private virksomheter etterspør.

Du vil blant annet kunne:

  • Jobbe tverrfaglig i design thinking-prosesser, både som deltaker og fasilitator/leder.
  • Du vil beherske en rekke verktøy og teknikker for praktisk gjennomføring av prosesser og være i stand til å ta en faglig lederrolle der det kreves.

Utdanningen egner seg spesielt godt for deg som ønsker å bygge videre på et fagskole- eller bachelorstudium innen ulike designstudier som f.eks Grafisk design eller Interaksjonsdesign.

Søk på Design thinking i praksis

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.