Godt fornøyde studenter på Høyskolen Kristiania som sitter rundt et bord

For sjette året på rad lanserer NOKUT sin store spørreundersøkelse om hvor tilfredse studentene er med studiene sine. Denne gangen kan Høyskolen Kristiania fronte med mer fornøyde studenter enn gjennomsnittet. Mer enn 31 000 av landets andre- og femteårsstudenter har svart på undersøkelsen, og samtlige utdanningsinstitusjoner i landet er representert.

De fleste av studentene ved Høyskolen Kristiania er svært fornøyde og alle instituttene nærmer seg toppscoren på 5.0. På spørsmål om hvor fornøyde studentene er alt i alt, så svarer studentene ved Høyskolen Kristianias forskjellige institutter et sted mellom 4.0 og 4.4. Slik ser det ut fordelt på våre institutter:

 1. Institutt for film og medier — 4.4
 2. Institutt for helsevitenskap — 4.2
 3. Institutt for ledelse og organisasjon — 4.2
 4. Institutt for scenekunst, musikk og studio — 4.2
 5. Institutt for markedsføring, økonomi og administrasjon — 4.2
 6. Institutt for kommunikasjon og design — 4.0
 7. Institutt for teknologi — 4.0

Om en går ned på studieprogramnivå er det disse syv studiene ved Høyskolen Kristiania hvor studentene er svært fornøyde. Skalaen er også her basert på spørsmålet om hvorvidt studentene er fornøyde alt i alt.

 1. Master i ledelse — 4.8
 2. Bachelor i 3D-grafikk — 4.7
 3. Bachelor i spilldesign — 4.6
 4. Bachelor i populærmusikk — 4.6
 5. Bachelor i Visuell Effects — 4.5
 6. Bachelor i film og TV — 4.5
 7. Bachelor i tekst og skribent — 4.5

— Vi kan strekke oss lenger

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, var også tilstede under tirsdagens lansering av Studiebarometeret 2018. Hun ønsker nå at samtlige utdanningsinstitusjoner skal jobbe med å bli mer arbeidslivrelevante.

— De fleste studentene i denne undersøkelsen melder at den utdannelsen de tar er viktig for arbeidslivet. Samtidig er den en utfordring at mindre enn halvparten av studentene på nasjonalt plan mener de ikke får god nok informasjon om hvordan akkurat deres kompetanse kan bli brukt der ute i arbeidslivet, sier Nybø.

Tallene viser at flesteparten av Norges studenter ønsker et tettere samarbeid mellom utdanningene og arbeidslivet. Arne H. Krumsvik, rektor ved Høyskolen Kristiania er fornøyd med resultatene fra årets studiebarometer. Han mener likevel at Høyskolen Kristiania har noe å strekke seg etter.

— Vi ligger over gjennomsnittet og studentene våre sier at det de lærer her er relevant for arbeidslivet. Det syns vi er bra, sier Krumsvik. Han tar imot ministerens utfordring om å samarbeide enda tettere med arbeidslivet.

— Som et fremtidig arbeidslivsuniversitet er det viktig for oss at studentene er forberedt på hva som møter dem «der ute». Vi skal jobbe enda hardere for å sikre arbeidslivet den kompetansen de trenger, og for at våre studenter skal være best mulig rustet når de skal ut i jobb, sier Krumsvik.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, og Rektor Arne H. Krumsvik. Et bilde fra rektortiltredelsen i 2018.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, sammen med rektor Arne H. Krumsvik. Et bilde fra rektortiltredelsen i 2018.

Inspirerende studier

Studiebarometeret 2018 har ellers få overraskelser. Studentene er mest fornøyd med vurderingsformene på studieprogrammet. Det gjelder spesielt hvordan eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer har krevd forståelse og resonnement.

Studentene er også godt fornøyd med studieprogrammets evne til å inspirere og da særlig ved at studieprogrammet oppleves som faglig utfordrende.

Som tidligere år skiller politiutdanningene seg ut med klart høyest overordnet tilfredshet blant studentene, med utdanningene innenfor blant annet matematikk og statistikk, fysikk, rettsvitenskap, sivilingeniør og medisin rett bak.

I den andre enden finner vi grunnskoleutdanningene, der studentene er minst tilfredse. Ønsker du å lese mer om Studiebarometeret kan du gå inn på studiebarometeret.no.