7107 - Nettbasert emne

Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi

Bedømmings- og beslutningspsykologi kaster lys over de psykologiske prosessene som ligger bak de valg og vurderinger vi gjør, hvordan vi kan forstå disse prosessene, og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen til å styre folks preferanser og vurderinger.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 20 950
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
6
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7107
Emnebeskrivelse

Studien av menneskers valg og vurderinger har vært i drastisk utvikling de siste 50-60 årene. Mens man tidligere antok at valg ble fattet på bakgrunn av økonomiske prinsipper, kom forskere på 1970-tallet frem til at valg og vurderinger kjennetegnes av andre prosesser. Vi mottar for mye informasjon og har begrenset kognitiv kapasitet, noe som medfører at vi bruker effektive strategier for å gjøre valg og vurderinger.

Tenke fort og langsomt – beslutningspsykologi består av følgende tema:

  • Det historiske og teoretiske bakteppet for studien av valg og vurderinger
  • Viktige studier og teorier som demonstrerer systematiske skjevheter (“bias”) i valg og vurderinger
  • Kognitive mekanismer som ligger bak skjevheter i tenkning
  • Prospektteorien
  • Heuristikker
  • Risikopersepsjon og risikoaversjon
  • Det huskende og erfarende selvet
  • System 1- og system 2-tenkning
  • Kontrafaktisk tenkning 

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet har du en generell oversikt over sentral teori og empiri som illustrerer hvilke mekanismer som ligger bak valgtakning og vurderingsprosesser. Du vil også inneha kompetanse om systematiske feilslutninger i tenkning, hvordan disse oppstår, samt hvilke konsekvenser slike feilslutninger har for videre valg og vurderinger.

Emne detaljer

Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.