7106 - Nettbasert emne

Positiv psykologi og livskvalitet

Er du interessert i å bygge ressurser og gode liv, av engasjement og glede, av hva som gir gode nærmiljø og samfunn? Da kan positiv psykologi være det du leter etter.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 20 950
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
5
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7106
Emnebeskrivelse

Positiv psykologi er det vitenskapelige studiet av alt det gode i livet: gode følelser og tilstander, positive individuelle trekk og personlige styrker, samfunn og institusjoner som muliggjør gode liv for sine innbyggere.

Positiv psykologi representerer et tillegg til eller en utvidelse av den tradisjonelle psykologien som i større grad har vært opptatt av årsaker til utvikling av psykisk lidelse og behandling av mental sykdom enn av vekst og trivsel.

Positiv psykologi og livskvalitet består av følgende temaer:

  • Introduksjon til positiv psykologi
  • Lykke og livskvalitet
  • Positiv psykologi her og nå
  • Veier til lykke og hverdagsglede
  • Positiv psykologi i oppdragelse, jobb og kjærlighet. Styrker og verdier 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført dette emnet har du kunnskap om hva positiv psykologi er og hvordan feltet har utviklet seg. Du kjenner til viktige prinsipper, modeller, teorier og aktiviteter som kan bidra til å bygge gode liv, og du kan reflektere kritisk over hvordan grunnleggende kunnskap innen positiv psykologi kan anvendes i praksis.

Du skal forstå akademisk tekst, kunne bygge opp en god tekst og formulere deg skriftlig gjennom å knytte sammen teori, empiri og egen refleksjon.

Emne detaljer

Positiv psykologi og livskvalitet

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.