7143 - Nettbasert emne

Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness

Østlig psykologi tilbyr en rik verktøykasse med teknikker for å utvikle vår oppmerksomhet og konsentrasjon, i tillegg til vår kapasitet for selvregulering og stressmestring.

Studiested
Nett
Studiepoeng
15
Pris
kr 20 950
Antatt tidsbruk
420 timer
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7143
Emnebeskrivelse

De siste tiårene er det fattet stadig større interesse i det moderne Vesten for de ulike retningene og tradisjonene vi løst kan definere som “østlig psykologi”. De kanskje mest innflytelsesrike eksemplene på dette er yoga, buddhisme og moderne mindfulness. De meditative metodene som disse retningene inneholder, er blitt studert av akademisk psykologi og omfavnet av ulike retninger innen psykoterapi. I tillegg er både yoga og meditasjon blitt svært populært blant store deler av befolkningen.

I dette emnet vil du stifte bekjentskap med noen av de viktigste elementene i østlig psykologi. Vi vil se nærmere på ulike meditasjonsteknikker, avspenningsøvelser, pusteøvelser og visualiseringsøvelser. Dette er praksiser som kan være svært verdifulle i vår moderne tid som stiller store krav til våre oppmerksomhetsressurser. Du vil også få kjennskap til den mer overordnede psykologiske, filosofiske, etiske og spirituelle visdommen som disse teknikkene inngår i. Forelesningene og pensumlitteraturen vil ta sikte på å gi en innføring i noen av de mest sentrale aspektene ved yogaens psykologi, buddhistisk psykologi og moderne mindfulness.

Videre inneholder emnet guidede meditasjoner, pusteøvelser og avspenningsøvelser som du kan laste ned og arbeide med på egen hånd. Det vil også være tre heldagssamlinger der vi møtes for ytterligere undervisning, praktiske øvelser, diskusjon, personlig veiledning og utveksling av erfaringer. Det vil også være et fokus i emnet på komparativ psykologi mellom Østen og Vesten. Østlig og vestlig psykologi har svært forskjellige metoder og målsetninger. Likevel har disse retningene mye å lære av hverandre.

Læringsutbytte

Ved fullført emne har du både grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap om østlig psykologi. Du kan redegjøre for de sentrale elementene og praksisene innenfor buddhismen, yoga og mindfulness, og du har fått noe personlig erfaring med disse teknikkene. Du vil på basis av dette emnet kunne arbeide videre med teknikkene du har lært på egen hånd.

Emne detaljer

Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.