5342 - Nettstudium emne

Oppvekst i kunnskapssamfunnet

I dette emnet vil du studere ulike temaer knyttet til barndom i endring, mangfoldsperspektiver, sosial ulikhet, den utfordrende barndom og oppvekst på sosiale medier.

Nivå
Bachelor
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
15
Pris
kr 23 200
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
5342
Emnebeskrivelse

Målet med emnet Oppvekst i kunnskapssamfunnet er å gi deg en innføring i sentrale temaer knyttet til oppvekst i endring, mangfoldsperspektiver og sosialiseringsteorier som tenderer mellom sosiologi, psykologi og pedagogikk. Fokuset vil ligge på å problematisere oppvekst i kunnskapssamfunnet med problemstillinger knyttet til kompetanseorientert barndom. 

Oppvekst i kunnskapssamfunnet tar for seg følgende tema: 

  • Barndommens historie og framvekst av barns rettigheter 
  • Ulikhet i oppvekst og barndom  
  • Utfordringer i barndommen 
  • Unges digitale kompetanse og sosial medier 

Læringsutbytte

Etter endt studie vil du ha forståelse for ulike etiske dilemmaer knyttet til kunnskapssamfunnets krav til kompetanse. Du vil kunne gjennomføre pedagogisk arbeid i lys av det kompetansekrevende arbeidslivet. Du vil kunne drøfte aktuelle pedagogiske problemstillinger i lys av sentrale begreper og teorier om oppvekst i kunnskapssamfunnet og drøfte betingelser for oppvekst i kunnskapssamfunnet og ulike pedagogiske arenaer. Emnet overlapper med følgende emner:

  • 5311 Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi
  • 5301 Sosialiserings- og oppdragelsesteori

Emne detaljer

Oppvekst i kunnskapssamfunnet

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.