7046 - Nettbasert emne

Kosthold og samfunn

Emnet passer for deg som vil ha kunnskaper om ernæringsforskning, ernæringspolitikk, kostrådgivning og matens betydning i menneskers liv.

Studiested
Nett
Studiepoeng
10
Pris
kr 14 150
Antatt tidsbruk
280 timer
Antall innsendinger
4
Opptakskrav
Ja, se opptaksinformasjon
Tilgang til læringsportal
18 måneder
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
7046
Emnebeskrivelse
Kosthold og samfunn
Få 15% rabatt på alle nettstudier Bruk kode SOMMER20 når du bestiller. Les om vilkårene her

For å utarbeide kostråd og politikk som skal fremme en god helse og forebygge sykdommer hos befolkningen er det nødvendig med forskning på ernæring og kosthold. Gjennom dette emnet vil du få en innføring i ulike forskningsdesign som er vanlige innen ernæringsforskning, begreper innen epidemiologien, ulike kostholdsundersøkelser samt innsikt i norsk ernæringspolitikk.   

Du vil lære om matinfeksjoner og matforgiftninger og få kjennskap til de vanligste mikroorganismene som kan gjøre oss syke i tillegg til kunnskap om hvordan mat bør behandles forsvarlig. Emnet vil også gi deg innsikt i fordeler og konsekvenser av bruk av ulike matvarer slik som genmodifisert mat, økologisk mat og mat med pre/probiotika.

Forskjeller i kostholdet mellom ulike grupper i befolkningen er et stadig aktuelt tema. Studentene skal få kunnskaper om faktorer som påvirker kostholdet vårt og kunne se hvordan trender både nasjonalt og internasjonalt påvirker hva vi spiser.

Kosthold og samfunn består av følgende tema:

 • Utviklingen i norsk kosthold 
 • Ernæringspolitikk 
 • Kostholdsundersøkelser 
 • Kostanamnese og kostveiledning 
 • Pre/probiotika 
 • Genmodifisert mat 
 • Økologisk mat 
 • Mattrygghet 
 • Matsosiologi og matkultur 
 • Spiseforstyrrelser 
 • Kosthold og sosiale ulikheter 
 • Arenaer for matrelatert folkehelsearbeid 

Kosthold og samfunn inngår i årsenhet i ernæring og helse. Du velger selv om du tar emnet frittstående eller som en del av årsenheten.

Læringsutbytte

Emnet gir en innføring i ulike metoder innen kostholdsforskning, hovedpunktene i norsk ernæringspolitikk og utbredelse av kostholdsrelaterte sykdommer i befolkningen. Videre gis det en oversikt over råvarekunnskap for de ulike matvaregruppene i Norge; deres betydning som kilde for energi og næringsstoffer, potensielle helseeffekter og deres plass i norsk kosthold.

Dette emnet inngår i

Kosthold og samfunn

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.