Foto av to unge kvinner som noterer i en notatblokk.

Bachelor - Nettstudium

Pedagogikk

Med sin mangfoldighet praktiseres pedagogikk i en rekke forskjellige yrker. Felles for de som jobber med pedagogikk er en interesse og forståelse for hvordan mennesker lærer og utvikler seg.

Studiested
Nett
Oppstart
Hver dag, hele året
Mulig grad
Bachelor
Studiepoeng
180
Gjennomføring
Heltid / deltid
Språk
Norsk
Opptakskrav
Pris
Se pris per emne
Programbeskrivelse

Få 15% rabatt på alle nettstudier

Bruk kode SOMMER15 når du bestiller.

Bachelor i pedagogikk gir kunnskap om grunnleggende teorier om læring og utvikling, samt dagsaktuelle temaer innen pedagogikken.

Bachelorgraden består av 10 emner på 15 studiepoeng. Disse har en tydelig tematisk progresjon fra det generelle til det spesifikke. Du får først en innføring i fagets historie og fremgangsmåter, lærings- og utviklingsteorier, sosialisering og oppvekst, samt hvordan kompetanseutvikling skjer i kunnskapssamfunnet fra et livslangt perspektiv.

Videre får du innføring i hvordan læring skjer i digitale kontekster, samt kommunikasjon og pedagogisk veiledning i arbeidet med både barn, unge og voksne. Gjennom valgemner og valgfrie spesialiseringsemnet kan du fordype deg i selvvalgte temaer, inkludert kreativitet og innovasjon, flerkulturell pedagogikk og et utvalg spesialpedagogiske emner. Du får også en innføring i vitenskapelig metode før du avslutter graden med en bacheloroppgave.

Bachelor i pedagogikk er ikke en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og vil ikke gi deg undervisningskompetanse.

Hva lærer du?

Etter endt studium skal du kjenne til grunnleggende teoretiske tilnærminger til læring og utvikling i ulike stadier av utdanningsløpet og i arbeidslivet. Videre vil du ha innsikt i hvordan digitale ressurser blir benyttet innenfor disse sektorene, og du vil kjenne til ulike former for pedagogisk veiledning og kommunikasjon. Du vil få grunnleggende kunnskap om både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige metoder som vil gjøre deg i stand til å gjennomføre et lite forskningsprosjekt i form av bacheloroppgave.

Jobbmuligheter

Men sin grunnleggende forståelse for hvordan mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele livet, i ulike former og i ulike kontekster, vil de som fullfører en bachelorgrad i pedagogikk kunne fylle mange ulike roller i arbeidslivet. Dette inkluderer både barn- og ungdomsarbeid, ulike kreative prosessorienterte yrker som arbeider med blant annet utvikling av digitale verktøy, stillinger innen offentlig forvaltning, og i personalorienterte yrker eller etter- og videreutdanningsrettede stillinger i både små eller store bedrifter. 

Studiedetaljer

Studieoppsett

120 studiepoeng kjernefag

+ 60 studiepoeng valgfag
Heltid

Ca. 40 timers studier per uke

30 studiepoeng per semester

Totalt 6 semestere over 3 år

Deltid

Ca. 20 timers studier per uke

15 studiepoeng per semester

Totalt 12 semestere over 6 år

Enkeltemne

10-40 timers studier per uke

7.5-30 studiepoeng per semester

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). Emnene er ordnet i anbefalt rekkefølge.

Vi anbefaler at du kun melder deg opp til emner du ønsker å ta semester for semester.

Studieplanlegger

Velg heltid hvis du har opptil 40 timer å studere hver uke

Velg heltid hvis du har opptil 20 timer å studere hver uke

For deg som ønsker å gjennomføre studiet i eget tempo og/eller har en tilpasset studieplan.

Kjernefag

Valgfag

Du har valgt

Totalt 0 kr 0