Foto av to unge kvinner som noterer i en notatblokk.
Foto: Haakon Dueland

Pedagogikk er et tverrfaglig fagfelt og bygger på både psykologi, sosiologi, filosofi og historie. Blant sentrale tema er læring, undervisning og kompetanseutvikling så vel som oppdragelse og sosialisering. Kort oppsummert er pedagogikk vitenskapen om hvordan mennesker lærer og utvikler seg i et livslangt perspektiv. Dette innebærer alt fra hvordan barn utvikler språk, hvordan elever utvikler miljøbevissthet til hvordan en ingeniør tenker i innovasjonsprosesser.

Dagens samfunn er i kontinuerlig utvikling og blir stadig mer mangfoldig, spesialisert, avansert og flerkulturelt. Derfor er pedagogisk kompetanse stadig mer etterspurt på stadig flere arenaer. Faget er nært knyttet til sentrale samfunnsinstitusjoner som familie, barnehage, skole og universitet, men ikke minst alle virksomheter som arbeider med utvikling og endring i møte med mennesker.

Bachelor i pedagogikk er en akademisk og forskningsbasert utdanning med relevans i et bredt praksisfelt, og må ikke forveksles med lærerutdanning.

Velg emner og søk opptak

Nettstudier er lagt opp til å være så fleksibelt som overhodet mulig, slik at du kan studere når du vil, hvor du vil og i det tempoet du vil. Studiet er presentert avhengig av om du ønsker å gjennomføre på heltid, deltid eller i ditt eget tempo (enkeltemner). I programbeskrivelsen du finner nedenfor kan du se anbefalt rekkefølge på emnene.

Bachelor i pedagogikk består av:

 • 120 studiepoeng kjerneemner
 • 30 studiepoeng valgemner
 • 30 studiepoeng valgfrie spesialiseringsemner

Progresjon

Liste over kjerneemner, valgfrie spesialiseringsemner og valgemner:

Emner

Programbeskrivelse

Hva lærer du?

Med en bachelor i pedagogikk vil du som student utvikle en solid teoretisk forståelse for pedagogiske temaer som er relevante i mange sammenhenger og i ulike arbeidssituasjoner. Du vil utvikle evnen til kritisk refleksjon og få mulighet til å bruke etablert kunnskap i nye kontekster.

Du vil også få kunnskap og innsikt i pedagogiske temaer som pedagogisk filosofi, utvikling og læring, sosialisering og oppvekst, og kompetanseutvikling i kunnskapssamfunnet. Videre vil du lære om hvordan læring skjer i digitale kontekster, samt om kommunikasjon og pedagogisk veiledning i arbeid med barn, unge og voksne.

Bachelorgraden gir deg valgfrihet til å fordype deg i tema du har spesiell interesse for. Gjennom valgemner og valgfrie spesialiseringsemner kan du blant annet velge fordypning i kreativitet og innovasjon, flerkulturell pedagogikk og et utvalg spesialpedagogiske emner. Du får også kunnskap om utdanningsvitenskapelig forskningsmetode før du avslutter graden med en bacheloroppgave.

Jobbmuligheter

Pedagogisk kompetanse kan åpne mange dører i arbeidslivet og svarer på en etterspørsel innenfor et bredt spekter av bransjer. Med kompetanse om og teoretisk forståelse for hvordan mennesker lærer og utvikler seg gjennom hele livet, i ulike former og i ulike kontekster, vil du som fullfører en bachelor i pedagogikk, kunne fylle ulike roller i dagens og fremtidens arbeidsliv.

Du vil kunne tilrettelegge for lærings- og utviklingsprosesser innenfor offentlig og privat sektor, både i store organisasjoner og små gründerbedrifter. Eksempel på arbeidsplasser kan være skole, forlag og frivillige organisasjoner, og du kan jobbe for eksempel med kursvirksomhet eller læremiddelutvikling. Pedagoger er også etterspurt i prosjekter knyttet til læring, endring og innovasjon.

Pedagogikk kombinert med andre fag kan være en slagkraftig kombinasjon innenfor en rekke arbeidsområder, for eksempel HR og organisasjonsarbeid, PR og markedsføring eller pedagogisk virksomhet.

I tillegg gir programmet grunnlag for videre studier innenfor pedagogikk og relaterte fagområder på masternivå.

Artikler

 • Foto av kvinne foran grafittivegg

  – Sjeldent en arbeidsdag uten at jeg benytter kunnskap fra nettstudiet

  Kristine Brandal kombinerte bachelorgraden i HR med en nettbasert bachelor i pedagogikk og har nå kapret drømmejobben.
  Les mer
 • Foto av kvinne i barnehage.

  – Noe av det beste med Kristiania er at studiene er tilpasset arbeidslivet

  Sara Johansson hadde lyst til å studere pedagogikk, men trengte fleksibilitet i hverdagen. Løsningen ble en nettbasert bachelorgrad.
  Les mer