Høyskolen Kristiania er en utdanningsinstitusjon som gir alle muligheten til en god utdanning, enten det er på skolebenken eller over internett, og hvor hver student blir sett og fulgt opp gjennom studiet. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene.

Nærhet til bransjen og tverrfaglig bredde

Høyskolen Kristianias nære kunnskap om – og relasjoner til – norsk arbeidsliv gjør deg relevant og attraktiv på arbeidsmarkedet. Dette sørger vi for gjennom å ha undervisere med praktisk erfaring fra næringslivet, og en teamorientert og praksisnær undervisningsform. Vi har et stort og moderne læringsmiljø i hjertet av byen, noe som gir deg de beste impulsene for læring, og det største nettverket for å sikre jobb etter studiene.

110 års erfaring

Høyskolen Kristiania er en framtidsrettet høyskole, og er særlig opptatt av samfunnets behov for kompetanse og kunnskap. Innen alle høyskolens fagområder jobber det dyktige forskere og formidlere som hver dag sørger for at den viktigste og nyeste kunnskapen omsettes til undervisning. Ved å være innovative og nyskapende har vi i 110 år tilbudt morgendagens utdanninger.

Høyskolen Kristiania er organisert i fire ulike avdelinger, som tilbyr studier innenfor:

  • kunstfag, design og medier
  • helsevitenskap
  • kommunikasjon, ledelse og markedsføring
  • økonomi, innovasjon og teknologi

De ulike studiene tilbys som årsstudier, fagskolestudier, bachelorstudier, masterstudier, doktorgrader, nettstudier og etterutdanning.

Med kreativitet og faglig tyngde skal Høyskolen Kristiania tilby morgendagens studier i dag

  

Høyskolen Kristiania