Høyskoleledelsen

 • Administrerende direktør Solfrid Lind
 • Rektor Arne Krumsvik
 • Høyskoledirektør Tine Widerøe
 • Prorektor Utdanning Helene Sætersdal (konstituert)
 • Prorektor FoU/KU Trine Johansen Meza
 • Prorektor for arbeidsliv og innovasjon Christen Krogh
 • Strategidirektør Aleksander Nikolic
 • Dekan School of Health Sciences Trine Johansen Meza (konstituert)
 • Dekan School of Arts, Design, and Media Jørn Mortensen
 • Dekan School of Innovation, Economics, and Technology Morten Irgens
 • Dekan School of Communication, Leadership, and Marketing Jens Barland (konstituert)

Administrativ ledergruppe

 • Høyskoledirektør Tine Widerøe
 • Økonomidirektør Pål Nakken
 • Direktør for IT og digitalisering Audun Giske
 • Eiendom og innkjøpssjef Rune Laberg
 • Markeds- og kommunikasjonsdirektør Stein-Oddvar Evensen
 • HR-direktør Jan Murvold
 • Studiesjef Tine Richardsen (vikar)

Rektoratet

 • Rektor Arne Krumsvik
 • Prorektor Utdanning Sander Sværi
 • Prorektor Forskning og kunstnerisk utvikling Trine Meza
 • Prorektor arbeidsliv og innovasjon Christen Krogh