Rune Laberg

  • Eiendoms- og innkjøpsdirektør
  • Eiendom, drift og innkjøp
  • Felles administrasjon
Rune.Laberg@kristiania.no
913 75 813

Bakgrunn

Rune Laberg er eiendoms- og innkjøpsdirektør ved Høyskolen Kristiania. Stillingen innebærer ansvar for anskaffelse og utvikling av eiendomsmassen samt drift av denne. Avdelingen har i tillegg ansvar for eiendomsdrift og spesialrom.