Foto av Kristianias fasade i Kirkegata.

Kristiania er en av landets eldste og største utdanningsinstitusjoner. Gjennom 110 år har Kristiania utviklet kurs og studier innen nær sagt alle fagområdet. De siste årene har vi også innlemmet flere store utdanningsinstitusjoner. 

Høyskolen og fagskolen er i dag samlet under et felles navn, Kristiania. Vi er Norges største breddehøyskole, med utdanninger fra fagskole til ph.d.

Kristiania fikk akkreditering av to doktorgradsprogrammer, i anvendt informasjonsteknologi og i kommunikasjon- og ledelse i 2021.

I 2022 hadde Kristiania over 16 000 studenter og flere enn 200 ulike studietilbud. 

 • Jubileer og jubileumsbøker

  Gå til
 • Direktører, rektorer og styreledere

  Gå til

En innovativ utdanningsinstitusjon med tradisjon for forandring

Det hele ble startet av direktør Ernst G. Mortensen 4. oktober 1914 da Norsk Korrespondenceskole (NKS) fikk sin første elev. En ny form for undervisning – per korrespondanse – ble introdusert i Norge og la grunnlaget for dagens Kristiania.  

NKS vokste og ble etter hvert Norges største skole med så mange som 100 000 elever i året. Mer enn 3 millioner av nordmenn har siden da fått utdanning gjennom NKS – i alt fra spregningslære til markedsføring. Fra 1980-tallet også på høyskolenivå.

I 1976 ble NKS en selveid, ideell stiftelse, som en gave fra familien Mortensen. Stiftelsen har siden da utviklet seg i takt med nye utdanningsbehov og vokste mye

Stiftelsen ble utvidet med nye utdanningsinstitusjoner og virksomheter, bl.a. gjennom oppkjøp. I forlengelsen av disse endringene endret man navnet til NKS-Gruppen i 1993. Reorganisering og relokalisering i 2005, først til det nye navnet Campus Kristiania. Nå hadde institusjonen kommet tilbake til kvadraturen i hjertet av gamle Oslo, hvor det også ble startet.  

I 2012 løftes akkrediteringen fra Markedshøyskolen til hele stiftelsen som skifter navn til Høyskolen Campus Kristiania. Etter ytterligere sammenslåinger blir det nye navnet i 2016: Høyskolen Kristiania.

Fra 2018 fusjonerte Kristiania med Westerdals Oslo ACT, som besto av Westerdals, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) og Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS). I 2019 ble det som den gang var kjent som Musikkteaterhøyskolen og Norges Dansehøyskole også en del av Kristiania.

ESMOD og Bårdar Akademiet ble innlemmet i Fagskolen Kristiania i 2020, og i dag har Kristiania Norges største fagskole. Den siste utvidelsen kom i 2021 med School of Fashion Industry (SoFI) og Bilder Nordic School of Photography. 

I 2021 fikk Kristiania akkreditering av to doktorgradsprogrammer, i anvendt informasjonsteknologi og i kommunikasjon- og ledelse i 2021.

I dag er både høyskolen og fagskolen samlet under et felles navn, Kristiania.

Content Card With Image (Double)

 • Hanna Nilsen - vår første student

  For 110 år siden, den 4. oktober 1914, fikk vi vår første student. Hanna Nilsen bodde i Kongsberg og ville benytte Norges flunkende nye skoletilbud – brevundervisning.
  Les mer
 • Bli bedre kjent med vår grunnlegger

  Ernst G. Mortensen startet Norsk korrespondanceskole (NKS) i 1914, etter å ha vært i USA i et halvt år. Der hadde han «studert» brevskoler, og så for seg at noe slikt også ville fungere godt i vårt langstrakte land.
  Les mer