Kvinne sitter med ryggen til ved et skrivebord.
Slik kunne det ha sett ut da Kristianias første student Hanna Nilsen tok brevskoleutdanningen i dobbelt bokholderi i 1914. Foto: Bildet er generert av DALL-E

Kristianias stiftelsesdato

Påmeldingen fra Hanna Nilsen regnes som Kristianias stiftelsesdato. Den gangen het vi Norsk Korrespondanseskole (NKS). Vår grunnlegger Ernst G. Mortensen hadde vært i USA og latt seg inspirere. Det nye fenomenet «brevskole» mente han måtte være godt egnet til vårt langstrakte land, så han tok med ideen tilbake til Norge.

Faksimile av NKS-annonse
Norsk korrespondanseskole (NKS) var forløperen til dagens Kristiania.

Et nytt skoletilbud

«Dobbelt bokholderi og handelskorrespondanse læres hurtig, greit og fremfor alt billig ved vor over hele verden anerkjendte korrespondansemetode» trykker Ernst G i en av de første annonsene for skolen. «Enhver kan nu med letthet lære disse fag i sitt eget hjem, i sin egen fritid uten at forsømme sit arbeide, idet undervisningen foregår pr. Korrespondanse» forklares det videre.

Utdanning for de få

Norge anno 1914 har få utdanningstilbud og lærestedene er plassert i de større byene. Skulle du få utdanning måtte du bo sentralt og du måtte ha nok penger. Skolene kostet penger, og du måtte ha noe å leve av mens du fikk utdannelse og var uten inntekt. Lånekassen kom ikke før i 1947, over 30 år etter at NKS ble startet. For alle de som ikke hadde penger nok var det nesten umulig å få utdannelse ut over folkeskolen.

Norges største utdanningsinstitusjon

Undervisning per brev, som NKS tilbød, ble en suksess. Allerede i 1920 var vi blitt Norges største utdanningsinstitusjon. For første gang fantes det et utdanningstilbud til alle i Norge, uavhengig av hvem du var og hvor du bodde. Med NKS ble utdannelse demokratisert, endelig fikk alle som ville ta utdannelse en reell mulighet.

Utdanning til alle

I alle årene Ernst G. Mortensen var direktør for NKS var det dette han satte aller høyest: å gi utdanning til alle som ønsket det. Han startet ukeblader som «Norsk Ukeblad», «Norsk Dameblad» og «Vi menn» for å kunne reklamere for NKS, og tidvis for å finansiere NKS. For hvis NKS i perioder gikk med tap måtte overskuddet hentes fra de andre bedriftene han eide, utdanning var det aller viktigste.

En skole for hele folket

Ernst G. Mortensen, 1949

Kunnskap er makt!

«Kunnskap er magt og betyder bedre livsvilkår», skriver Ernst G. Mortensen i en av de første annonsene for skolen, og knytter seg an til filosofen Francis Bacons berømte tese. Norge er et klassedelt samfunn på starten av 1900-tallet og det er få muligheter for dem som vil bedre sin egen posisjon. Selv måtte han ta til takke med ½ års handelskole, familien hadde ikke penger til hverken gymnas eller annen utdanning.

Vår grunnlegger Ernst G. Mortensen ville lage "en skole for alle som ville fram, likegyldig om eleven var ung eller gammel, og uavhengig av tid eller sted. En skole for hele folket."

Vår første student

Det er mye vi ikke vet om Hanna Nilsen. Hun ble først omtalt som fru Hanna Nilsen, så vi antar at hun var gift. Man har forsøkt å finne ut mer og vi tror at hun ble født i 1877 som Hanna Mathilde Marie Olsdatter Anbberud. I 1900 blir hun gift med Hans Peter Nilsen. Hvis dette stemmer var hun en gift kvinne på 37 år da hun ble elev hos oss og lærte seg dobbelt bokføring.

Hanna Nilsen var vår første elev, nå har vi utdannet over tre millioner studenter.

Et bedre liv

Folketellingene fra 1917 viser at Hanna Nilsen ikke lengre bor i Kongsberg og man antar at både hun og mannen utvandret til USA eller Canada, som så mange andre. De fleste som reiste over Atlanteren søkte nye muligheter for et bedre liv, men man kunne også forbedre og endre sin livssituasjon i Norge. Utdannelse var nøkkelen til de som ville opp og frem, og ut fra NKSs store suksess få år etter oppstart ser man at mange grep sjansen.

Norges største breddehøyskole – over 3 millioner studenter

Hanna Nilsen var vår første elev, nå har vi utdannet over tre millioner studenter. I 110 år har vi vært en sentral utdanningsinstitusjon som har bidratt til å øke befolkningens utdanningsnivå. Vi har vært med å bygge det moderne Norge og vi har gitt utdanningsmuligheter til alle. I dag er vi Norges største breddehøyskole og underviser i over 1300 emner, som spenner fra fagutdannelser til ph.d.