Go to main content

Styret skal lede og føre tilsyn med stiftelsens faglige og økonomiske virksomhet, og påse at den er i samsvar med formålet. Administrerende direktør er daglig leder av stiftelsen, og representerer stiftelsen utad i alle saker som hører inn under den daglige ledelse.

Peter Wesenberg, styreleder
Peter tiltrådte som styreleder i Høyskolen Kristiania i januar 2012. Peter har vært konserndirektør i Nokas Cash Handling siden 2007.
Per-Espen Magnussen
Per-Espen er HR-direktør i Gjensidige og har tidligere sittet som leder i rådsforsamlingen. Han har vært styremedlem siden 2015.
Are Brean
Are Brean er lege og har en ph.d. fra Universitetet i Oslo og spesialist i nevrologi. Han arbeider som sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole. Han er tidligere overlege ved Rikshospitalet, leder av Norsk nevrologisk forening, og har skrevet tre bøker. Han tiltrådte som styremedlem i 2019.