Styret skal lede og føre tilsyn med stiftelsens faglige og økonomiske virksomhet, og påse at den er i samsvar med formålet. Administrerende direktør er daglig leder av stiftelsen, og representerer stiftelsen utad i alle saker som hører inn under den daglige ledelse.

Peter Wesenberg, styreleder

Peter tiltrådte som styreleder i Høyskolen Kristiania i januar 2012. Han har vært konserndirektør i Nokas Cash Handling siden 2007.

Per-Espen Magnussen

Per-Espen er HR-direktør i Gjensidige og har tidligere sittet som leder i rådsforsamlingen. Han har vært styremedlem siden 2015.

Are Brean

Are er lege og har en ph.d. fra Universitetet i Oslo og spesialist i nevrologi. Han arbeider som sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole. Han er tidligere overlege ved Rikshospitalet, leder av Norsk nevrologisk forening, og har skrevet tre bøker. Han tiltrådte som styremedlem i 2019.

Marit Reutz

Marit har lang styreerfaring, også fra sektoren, og har blant annet sittet ti år i styret ved Norges Handelshøyskole og ved Handelshøyskolen BI. Hun har vært styremedlem fra 2017.

Birthe Kåfjord Lange

Faglig ansattvalgt styremedlem

Siri Senje

Faglig ansattvalgt styremedlem.

Lise Gjellestad

Administrativ ansattvalgt styremedlem.

Ellen-Marie Forsberg

Ellen-Marie er administrerende direktør i NORSUS Norsk institutt for bærekraftsforskning. Hun har lang erfaring fra institutt- og UH-sektoren, spesielt med oppdragsforskning, og med stor interesse for norsk og europeisk forskningspolitikk. Hun startet som styremedlem i 2020.

Aleksandra Louise Halvari Langsø

Aleksandra studerer master i ledelse ved Høyskolen Kristiania. Ved siden av studiene jobber hun som concierge på Lily Country Club på Kløfta, er organisatorisk nestleder i Studentunionen og studentrepresentant ved Høyskolen Kristianias styre.

Hun er også delegasjonmedlem for Høyskolen Kristianias delegasjon i Velferdstinget og i Norsk Studentorganisasjon.

Kristoffer Myklebust Egset

Kristoffer studerer HR og personalledelse ved Høyskolen Kristiania, og er leder i Studentunionen. Han er også delegasjonsleder for Høyskolen Kristianias delegasjon i Velferdstinget og i Norsk Studentorganisasjon. Kristoffer er studentrepresentant i styret.  

Vara til styret: Benedicte Blom, Raghnild Eg og Tor Morten Grønli felles varamedlemmer for både administrativt- og faglige ansattvalgte styremedlemmer