Styret skal lede og føre tilsyn med stiftelsens faglige og økonomiske virksomhet, og påse at den er i samsvar med formålet. Administrerende direktør er daglig leder av stiftelsen, og representerer stiftelsen utad i alle saker som hører inn under den daglige ledelse.

Kyrre Lekve, styreleder

Kyrre tiltrådte som styreleder i Høyskolen Kristiania i november 2021. Kyrre Lekve har doktorgrad i biologi fra Universitetet i Oslo og var politisk rådgiver og statssekretær for Sosialistisk Venstreparti i Kunnskapsdepartementet fra 2007 til 2012. 

Per-Espen Magnussen

Per-Espen er HR-direktør i Gjensidige og har tidligere sittet som leder i rådsforsamlingen. Han har vært styremedlem siden 2015.

Are Brean

Are er lege og har en ph.d. fra Universitetet i Oslo og spesialist i nevrologi. Han arbeider som sjefredaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening og førsteamanuensis ved Norges Musikkhøyskole. Han er tidligere overlege ved Rikshospitalet, leder av Norsk nevrologisk forening, og har skrevet tre bøker. Han tiltrådte som styremedlem i 2019.

Marit Reutz

Marit har lang styreerfaring, også fra sektoren, og har blant annet sittet ti år i styret ved Norges Handelshøyskole og ved Handelshøyskolen BI. Hun har vært styremedlem fra 2017.

Birthe Kåfjord Lange

Faglig ansattvalgt styremedlem

Siri Senje

Faglig ansattvalgt styremedlem.

Lise Gjellestad

Administrativ ansattvalgt styremedlem.
Foto av kvinne i bakgård.

Aase Aamdal Lundgaard

Aase Aamdal Lundgaard er styremedlem ved Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse.
Elias Haugen smiler direkte mot kamera. Han har på briller og en sort skjorte. Foto.

Elias Haugen

Elias Haugen er studentrepresentant i styret ved Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse.
Foto av kvinne i bakgård.

Erica Marie Kunz Skrede

Erica Marie Kunz Skrede er studentrepresentant i styret ved Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse.

Vara til styret: Benedicte Blom, Raghnild Eg og Kjell Ove Ernes er felles varamedlemmer for både administrativt- og faglige ansattvalgte styremedlemmer