utveksling.jpg

Når er utveksling mulig og hva er kravene?

Utvekslingen er stedsbasert (oppmøte på en campus) og tilbys studenter som har gjennomført minimum 60 studiepoeng av påbegynt bachelor hos Høyskolen Kristianias nettstudier. Utvekslingen må gjennomføres om våren og utgjøre til sammen 30 studiepoeng.

Høyskolen Kristiania har avtaler med anerkjente universiteter i utlandet, som stiller høye krav til våre studenter. Derfor stilles det krav til utvekslingsstudenters prestasjoner, motivasjon og språkferdigheter. Karakterkrav fra Høyskolen Kristiania er minimum C i alle emner og minimum 4 i engelsk fra VGS. Alternativt kan du ta en språktest i engelsk.

Søknadsfrist, priser og Lånekassen

Utveksling mulig ved følgende bachelorgrader:

Utvekslingssteder og emner varierer fra ett til flere, avhengig av ditt bachelorprogram. Du anbefales derfor å finne mer ut av dette i din studieplan, med gyldighet fra 2018, publisert på web. For Bachelor i pedagogikk kan du se i studieplan med gyldighet fra 2016.

Søknadsfrist for utveksling om våren: 15. september.

For nettstudenter forutsettes det at du inngår studiekontrakt om gjennomføring av full bachelorgrad ved Høyskolen Kristiania. Emner som gjennomføres i utland innpasses i din bachelorgrad hjemme.

Studieavgiften varierer fra ca. NOK 50.000,- til ca. 95.000,-. Du kan søke om støtte fra Lånekassen, klikk her for å komme til Lånekassen sine sider.

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med oss via e-post eller telefon 22 59 61 00.