Produkter

Utdanningstilbudet for deg i tekstilbransjen består av 6 valgfrie fagskole-enkeltemner på 5 studiepoeng hver. Alle emnene er nettbaserte med fleksibel gjennomføring og gir deg tilgang på kompetanseheving tilpasset din arbeidssituasjon. 

Emnene gir deg muligheten til å øke dine ferdigheter og nøkkelkompetanse slik at du står styrket i arbeidslivet. Utdanningstilbudet er utviklet i samarbeid bransjeprogramordningen med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Les mer om emnene på hver emneside, her søker du også om opptak.
Emnene må gjennomføres i løpet av 2024, og vi har et begrenset antall plasser på hvert av emnene.

Mer informasjon