2611 - Nettstudium emne

Introduksjon til EUs rammeverk, lover og reguleringer for tekstilnæringen

Ønsker du å være med på å dreie tekstilnæringen i en mer bærekraftig retning? I dette emnet får du kunnskap om EUs rammeverk, lover og reguleringer som er rettet mot næringen, -et godt fundament for å sette i gang endringer.

Nivå
Fagskole
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
5
Antall innsendinger
1
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2611
Emnebeskrivelse

Emnet tilbys med pris 0,-
Emnet er fullfinansiert og tilbys gjennom bransjeprogram-ordningen med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Dette emnet vil gi deg en god forståelse av EUs reguleringer og rammer knyttet til bærekraft i tekstilnæringen. Du vil også få et grunnlag for å utvikle din evne til å holde deg oppdatert på dette området. Videre vil du vil lære om sertifiseringsordninger, standarder, aktuelle organisasjoner og viktigheten av transparens for å fremme bærekraftig utvikling i tekstilbransjen. Emnet anbefales for deltakere i mange ulike roller innen tekstilnæringen, men spesielt for ledere.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført bransjeemnet vil du ha kunnskap om EUs gjeldende og kommende rammeverk, lover og reguleringer relatert til bærekraft i tekstilnæringen, dessuten vil du ha kjennskap til eksempler på ulike sertifiserings- og standardiseringsordninger.

Du vil kunne oppdatere deg på EUs gjeldende og kommende rammeverk, lover og reguleringer relatert til bærekraft i tekstilnæringen, samt ulike sertifiserings- og standardiseringsordninger for tekstilnæringen.

Du vil forstå betydningen av å holde deg oppdatert på det europeiske rammeverket relatert til bærekraft, og se sammenhengen mellom det og norske tekstilbedrifters strategiske og markedsmessige muligheter.  

Emne detaljer

Introduksjon til EUs rammeverk, lover og reguleringer for tekstilnæringen

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.