2617 - Nettstudium emne

Introduksjon til endringsledelse for tekstilindustrien

Tekstilindustrien går gjennom store endringer og dette vil kreve ny kunnskap fra mange. Dette emnet gir studentene en introduksjon til endringsledelse og de ulike fasene i en endringsprosess i tekstilindustrien.

Nivå
Fagskole
Studiested
Nettstudium
Studiepoeng
5
Antall innsendinger
2
Opptakskrav
Gjennomføring
Heltid / deltid
Emnekode
2617
Emnebeskrivelse

Emnet er gratis og tilbys med pris 0,-

Emnet er fullfinansiert og tilbys gjennom bransjeprogram-ordningen med midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Dette emnet gir deg en introduksjon til endringsledelse og de ulike fasene i en endringsprosess i tekstilindustrien. Hovedfokus ligger på sentrale faser som interessentanalyse, forankring, organisatorisk aksept, involvering, ny handling og stabilisering. Andre sentrale temaer vil være motstand og håndtering av motstand, kommunikasjon og ledelse.   

Læringsutbytte

Du vil etter fullført bransjeemne ha kunnskap om begreper, prosesser og verktøy som anvendes innenfor endringsprosesser i tekstilindustrien. Videre vil studenten ha kunnskap om fasene i endringsprosesser i tekstilindustrien og kjenne til hva som kan skape motstand mot endring.

Du vil kunne kartlegge en endringssituasjon og identifisere tiltak i et endringsprosjekt i tekstilindustrien. Du vil også kunne anvende relevante faglige verktøy i de forskjellige fasene i endringsprosesser.

Etter å ha gjennomført bransjeemnet vil studenten ha forståelse for de ulike sidene ved endringsprosesser, og hvordan et endringsprosjekt i tekstilindustrien kan planlegges, gjennomføres, avsluttes og ledes     

Emne detaljer

Introduksjon til endringsledelse for tekstilindustrien

Legg studiet til i søknadsskjema nå og finn det igjen når du er klar for å sende inn søknaden din.