Gå direkte til:

Høst 2022 / Autumn 2022

Vår 2023 / Spring 2023

 • Høst 2022 / Autumn 2022

  Emnekode

  Emnenavn

  Dato fra

  Dato til

  Kl fra

  Kl til

  Varighet

  Eksamensform

  Code Name of the course Examination date from Examination date to From To Duration Examination type
  2202 Kollektiv arbeidsrett   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  2203 Individuell arbeidsrett   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  2204 Salgsledelse   04.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2205 Markedskommunikasjon   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2206 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2208 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2209 Internkommunikasjon og merkebygging   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  2210 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2211 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2212 Leder- og talentutvikling 11.01.23 13.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2213 Prosjekt og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2215 Intern kultur og kommunikasjon   05.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2216 Markedsføring   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2217 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter   06.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2218 Key Account Management 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2219 Forhandlinger og påvirkning 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2220 Arbeidsmiljø og psykologi   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2221 Organisasjon og ledelse    05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2222 Strategisk HR 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2223 Rekruttering   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2230 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2231 Startup essentials 01.12.22 15.12.22 10:00 10:00 2-3 uker Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-5 studenter)
  2232 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 23.12.22 06.01.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2233 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2234 Strategisk HR 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2235 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2236 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 uker skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2237 Forbrukeratferd 11.01.23 10.00 15.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2238 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2241 Markedsføring   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2242 Kommunikasjon og gruppeprosesser  09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2244 Flerkulturell pedagogikk    11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2245 Digitale ressurser, læring og undervisning  06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2246 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 25 min. Muntlig individuell eksamen (digital) 25 min
  2247 Pedagogisk rådgivning og veiledning  11.01.23 12.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2248 Internkommunikasjon, kultur og tillit   13.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2300 Prosjekt og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2302 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2303 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2304 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2305 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2306 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2307 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2308 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2309 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2310 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2311 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2312 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2313 Endringsledelse   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen
  2314 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 uker skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2315 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2316 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2317 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2318 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2319 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2320 Butikkøkonomi   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2321 Digitalisering og forretningsanalyse 19.12.22 20.12.22 10:00 10:00 24 24 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
  2322 Utvikling og anvendelse av intelligente systemer 28.11.22 09.01.23 10:00 10:00 6 uker Semesteroppgave (individuell)
  2323 Innføring i intelligente systemer 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2324 Butikkøkonomi   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2331 Digitalisering og forretningsanalyse 19.12.22 20.12.22 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2400 Individuell arbeidsrett   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2401 Innføring i strategi 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2402 Forhandling og påvirkning 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2403 Organisasjon og ledelse   05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2404 Organisasjon og ledelse   05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2405 Key Account Management 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2406 Kollektiv arbeidsrett   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2407 Endringsledelse 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2408 Forhandlinger og påvirkning 10.01.23 11.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2409 Forhandlinger og påvirkning 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2410 Innføring i strategi 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2501 Bærekraftig markedsføring 19.12.22 20.12.22 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2502 Kultur og kommunikasjon 03.01.23 06.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2503 Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2504 Visuell kommunikasjon 19.12.22 22.12.22 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2505 Introduksjon til innholdsmarkedsføring 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 uker skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2506 HR tech 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2507 Digitaliseringsledelse og kommunikasjon 10.01.23 12.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2508 Utvikling og anvendelse av intelligente systemer 28.11.22 09.01.23 10:00 10:00 6 uker Semesteroppgave (individuell)
  2513 Veiledningsmetodikk   06.01.23 10:00 10:00 25 min. Individuell muntlig eksamen (gjennomføres digitalt)
  2514 Kultur og kommunikasjon 03.01.23 06.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2515 Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2700 Physiology 1   02.01.23 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
  2701 Physiology 2   04.01.23 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
  5302 Spesialpedagogikk   06.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5303 Pedagogisk rådgivning og veiledning 11.01.23 12.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5304 Innføring i pedagogikk 09.01.23 10.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5305 Kvalitative og kvantitative metoder   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5306 Flerkulturell pedagogikk   12.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5308 Læring, kreativitet og innovasjon 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5309 Kommunikasjon og gruppeprosesser 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5310 Bacheloroppgave i pedagogikk   13.01.23 - 10:00 - Bacheloroppgave (1-3 studenter)
  5311 Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5313 Digitale ressurser, læring og undervisning 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5320 Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv 03.01.23 04.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5321 Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker 05.01.23 06.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5322 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 25 min. Muntlig individuell eksamen (digital) 25 min
  5323 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5324 Flerspråklighet og læring 01.09.22 11.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  5325 Lese- og skrivevansker og mattevansker 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5340 Innføring i pedagogikk 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5341 Læring og utvikling 05.01.23 06.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5342 Oppvekst i kunnskapssamfunnet 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5343 Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5344 Kommunikasjon og pedagogisk veiledning 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5346 Utdanningsvitenskapelig forskningsmetode   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5347 Flerkulturell pedagogikk    12.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5402 Tjenestedesign – prinsipper og metoder​   11.01.23 10:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5403 Tjenestedesign - prototyping og simulering   13.01.23 10:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  6002 Økonomistyring   05.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6003 Samfunnsøkonomi   05.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6004 Investering og finansiering   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6018 Skatterett 1 + 2    02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6022 Metode I: Statistikk og kvantitative metoder 10.01.23 13.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6023 Metode II: Markedsanalyse - kvalitative metoder   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6024 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6064 Skatterett 2   02.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6082 Skatterett 1   02.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6084 Finansregnskap   03.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6086 Foretaksrett   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6087 Foretaksrett II   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6088 Finansregnskap og regnskapsteori   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk   05.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6091 Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering   06.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6092 Basiskompetanse i høyskolepedagogikk   23.11.22 10:00 13:00 To semestre Individuell mappeeksamen
  6093 Regnskapsføreren som rådgiver   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6106 Prosjektledelse 10.01.23 13.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6107 Forhandlinger og påvirkning 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6239 Relasjonsmarkedsføring - - - 10:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
  6239 Relasjonsmarkedsføring 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6247 Prosjekt og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6255 Forhandling og påvirkning i arbeidslivet - - - 10:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
  6255 Forhandling og påvirkning i arbeidslivet 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6257 Markedsanalyse kvalitativ metode - - - 10:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
  6257 Markedsanalyse kvalitativ metode   06.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6267 Marked og samfunn 02.01.23 04.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6271 Salgsledelse   04.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6272 Markedskommunikasjon   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6274 Samfunnsøkonomi II   11.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6276 Digital markedsføring 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6277 Akademisk lesing og skriving 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6278 Key Account Management 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6280 Key Account Management 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6281 Salgsledelse   05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
  6285 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6286 Strategisk verdikjedeledelse 1   12.01.23 10:00 15:00 5 5 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
  6299 Forretningsetikk   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6308 Internkommunikasjon og merkebygging   10.01.23 10:00 13:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6313 Bacheloroppgave   11.01.23 - 10:00 - Bacheloroppgave (1-5 studenter)
  6314 Co-creation 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6320 Mikroøkonomi   09.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6321 Statistikk for økonomer   03.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6322 Makroøkonomi   11.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6323 Matematikk for økonomer   10.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6324 Bedriftsøkonomi NOA   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6328 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6329 Leder- og talentutvikling 11.01.23 13.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6331 Prosjekt og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6332 Forbrukeratferd   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6334 Strategisk HR 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6335 Arbeidsmiljø og psykologi   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6336 Organisasjon og ledelse    05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6337 Rekruttering   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6338 Merkevareledelse   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6339 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter   06.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6340 Markedsføring   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6341 Internasjonal HR 03.01.23 06.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6342 Digital markedsføring SMB 19.10.22 11.01.23 10:00 10:00 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6343 Samfunnsvitenskapelig metode   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6344 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6345 Individuell arbeidsrett   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6346 Kollektiv arbeidsrett   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6347 Innføring i strategi 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6349 Kontraktsrett   12.01.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6350 Erstatningsrett   09.01.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6351 Juridisk metode   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell eksamen
  6352 Arv og familerett   03.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6353 Eiendomsrett   06.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6356 Statistikk for økonomer (2021)   03.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6357 Digital regnskapsføring   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6359 Innkjøpsledelse   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
  6360 Strategisk verdikjedeledelse 2   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
  6366 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 14.10.22 06.01.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6368 Digital markedsføring 02.01.23 09.01.23 10:00 10:00 7 dager  7 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6367 Organisasjon og ledelse  05.01.2023 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6369 Digitalisering og forretningsanalyse 19.12.22 20.12.22 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6370 Data og teknologi til forretningsbruk 21.12.22 22.12.22 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6371 Personvern og datasikkerhet   19.12.22 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6500 Introduksjon til programmering 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6501 Databaser   05.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6550 Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6551 Anvendt kunstig intelligens og maskinlæring 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7013 Sykdomslære 1    04.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7014 Sykdomslære 2    02.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7015 Samfunn, individ og helse  06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7041 Fysiologi   03.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7042 Sykdomslære   03.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7043 Grunnleggende ernæring   05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7044 Ernæring og helse  02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7045 Ernæring og prestasjon   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7046 Kosthold og samfunn 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7053 Intern kultur og kommunikasjon   05.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7054 Politikk og påvirkning   03.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7055 Tekstforfatting 13.12.22 20.12.22 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7057 Kreativ skriving 04.01.23 11.01.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7065 PR i praksis   12.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7090 Anatomi og fysiologi 1   02.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7091 Anatomi og fysiologi 2   02.01.23 10.00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7092 Anatomi og fysiologi 3   05.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7100 Innføring i psykologi   13.01.23 10:00 12:00 2 2 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7102 Sosial- og personlighetspsykologi 01.09.22 11.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7103 Utviklingspsykologi og emosjoner 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7104 Kognitiv psykologi og hjernen 01.09.22 11.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7105 Psykiske lidelser og psykoterapi 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7106 Positiv psykologi og livskvalitet  07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker Individuell semesteroppgave
  7107 Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi    02.01.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7108 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness    19.12.22 10:00 10-20 min Muntlig individuell eksamen (10-20 min)
  7110 Psykologisk historie og forskningsmetode 02.01.23 09.01.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7113 Miljøpsykologi  01.09.22 11.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen 
  7114 Kulturpsykologi og mental helse i digitale tider   09.01.23 10:00   20 min Muntlig individuell eksamen (10-20 min)
  7115 Fysiologi og sykdomslære   09.01.23 10:00 14:00 4 4 timers individuell Multiple Choice eksamen m/kortbesvarelse
  7116 Ernæringskommunikasjon 11.01.23 13.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7117 Grunnleggende ernæring 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7118 Epidemiologi, matvarekunnskap og bærekraft 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7119 Ernæring og helse  01.09.22 05.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7120 Ernæring og trening   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7130 Fysiologi 1   02.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7131 Akademiske tekster og statistiske metoder 44932 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7132 Fysiologi 2   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7133 Medisinsk historie og etikk 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7134 Anatomi   10.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
  7136 Sykdomslære   11.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
  7137 Sykdomsforebygging 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7138 Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7139 Internkommunikasjon, kultur og tillit   13.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7141 Evolusjon og atferd hos dyr og mennesker   05.01.23 10:00   10-20 minutter Individuell muntlig eksamen
  7142 Idrettspsykologi og prestasjon 19.12.22 22.12.22 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7143 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness   19.12.22 10:00   10-20 min Individuell muntlig eksamen
  7200 Introduksjon til Innholdsmarkedsføring 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 uker skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7203 Journalistikk 1 Innføring i journalistisk metode 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7204 Journalistikk 2 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7205 Foto 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7206 Video 1 09.12.22 23.12.22 10:00 10:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7207 Publisering 10.01.23 13.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7208 Mobile Movie Making 09.12.22 23.12.22 10:00 10:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7209 Salgsteknikk og salgspsykologi 03.01.23 06.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7210 Politikk og påvirkning   09.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ESB100 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 14.10.22 06.01.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ILE100 Innkjøpsledelse   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  IOB400 Innovasjon og bærekraft   04.01.23 10:00 15:00 5 5 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
  IPI300 Internasjonal politikk og implementering   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ISO300 Introduksjon til sirkulær økonomi   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  SVK100 Strategisk verdikjedeledelse 1   12.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  SVK200 Strategisk verdikjedeledelse 2   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  VKA400 Verdikjede, teknologi og analyse 03.01.23 05.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
 • Vår 2023 / Spring 2023

  Emnekode

  Emnenavn

  Dato fra

  Dato til

  Kl fra

  Kl til

  Varighet

  Eksamensform

  Code Name of the course Examination date from Examination date to From To Duration Examination type

  2318

  Bedriftsøkonomi NAL/NHR

   

  30.05.23

  10:00

  13:00

  3

  3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen

  2320 Butikkøkonomi   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2322 Utvikling og anvendelse av intelligente systemer 25.04.23 06.06.23 10:00 10:00 6 uker Semesteroppgave (individuell)
  2323 Innføring i intelligente systemer 07.06.23 09.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2324 Butikkøkonomi   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2331 Digitalisering og forretningsanalyse 01.06.23 02.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2401 Innføring i strategi 30.05.23 01.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2402 Forhandling og påvirkning 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2403 Organisasjon og ledelse   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2404 Organisasjon og ledelse   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2405 Key Account Management 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2406 Kollektiv arbeidsrett   24.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2407 Endringsledelse 31.05.23 01.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2408 Forhandlinger og påvirkning 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2409 Forhandlinger og påvirkning 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2410 Innføring i strategi 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2501 Bærekraftig markedsføring 12.06.23 13.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2502 Kultur og kommunikasjon 05.06.23 08.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2503 Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2504 Visuell kommunikasjon 12.06.23 15.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2505 Introduksjon til innholdsmarkedsføring 19.05.23 02.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2506 HR tech 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2507 Digitaliseringsledelse og kommunikasjon 13.06.23 15.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2513 Veiledningsmetodikk   02.06.23 09:00   25 min. Muntlig individuell eksamen (digitalt) 
  2514 Kultur og kommunikasjon 05.06.23 08.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2515 Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  2700 Physiology 1   26.05.23 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
  2701 Physiology 2   05.06.23 10:00 13:00 3 3-hour individual written home examination
  5302 Spesialpedagogikk   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5303 Pedagogisk rådgivning og veiledning 30.05.23 31.05.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5304 Innføring i pedagogikk 09.06.23 10.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5305 Kvalitative og kvantitative metoder   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5306 Flerkulturell pedagogikk   14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5308 Læring, kreativitet og innovasjon 05.06.23 08.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5309 Kommunikasjon og gruppeprosesser 30.05.23 01.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5310 Bacheloroppgave i pedagogikk 01.02.23 08.06.23 10:00 10:00 - Bacheloroppgave (1-3 studenter)
  5311 Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi 24.05.23 25.05.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5312 Anvendt metodelære: Lesing av forskning   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5313 Digitale ressurser, læring og undervisning 02.06.23 05.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5320 Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv 31.05.23 01.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5321 Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5322 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 12.06.23 13.06.23 09:00   25 min. Muntlig individuell eksamen (digitalt) 
  5323 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5324 Flerspråklighet og læring 01.02.23 30.05.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  5325 Lese- og skrivevansker og mattevansker 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5327 Nevroutviklingsforstyrrelser 25.05.23 26.05.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5340 Innføring i pedagogikk 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5341 Læring og utvikling 25.05.23 26.05.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5342 Oppvekst i kunnskapssamfunnet 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5343 Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5344 Kommunikasjon og pedagogisk veiledning 07.06.23 09.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5346 Utdanningsvitenskapelig forskningsmetode   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5347 Flerkulturell pedagogikk    14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  5400 Forretningsdesign   01.06.23 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5401 Scenarioutvikling og fremtidsanalys​e    30.05.23 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5402 Tjenestedesign – prinsipper og metoder​   15.06.23 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  5403 Tjenestedesign - prototyping og simulering   02.06.23 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
  6002 Økonomistyring   07.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6003 Samfunnsøkonomi   09.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6004 Investering og finansiering   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6018 Skatterett 1 + 2    25.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6022 Metode I: Statistikk og kvantitative metoder 02.06.23 05.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6023 Metode II: Markedsanalyse - kvalitative metoder   25.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6024 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6064 Skatterett 2   25.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6082 Skatterett 1   25.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6084 Finansregnskap   05.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6086 Foretaksrett   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6087 Foretaksrett II   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6088 Finansregnskap og regnskapsteori   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk   06.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6091 Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering   09.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6092 Basiskompetanse i høyskolepedagogikk 01.09.22 30.05.23 10:00 10:00 2 semestre Individuell mappeeksamen
  6093 Regnskapsføreren som rådgiver   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6106 Prosjektledelse 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6107 Forhandlinger og påvirkning 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6267 Marked og samfunn 31.05.23 02.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6271 Salgsledelse   22.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6272 Markedskommunikasjon   08.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6274 Samfunnsøkonomi II   12.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6276 Digital markedsføring 06.06.23 09.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6277 Akademisk lesing og skriving 23.05.23 26.05.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6278 Key Account Management 02.06.23 05.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6280 Key Account Management 02.06.23 05.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6281 Salgsledelse   22.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6285 Serviceledelse 19.05.23 02.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6286 Strategisk verdikjedeledelse 1   05.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6308 Internkommunikasjon og merkebygging   30.05.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6313 Bacheloroppgave 01.02.23 12.06.23 10:00 10:00 - Bacheloroppgave (1-5 studenter)
  6314 Co-creation 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 06.06.23 09.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6320 Mikroøkonomi   09.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6321 Statistikk for økonomer   24.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6322 Makroøkonomi   08.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6323 Matematikk for økonomer   02.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6324 Bedriftsøkonomi NOA   30.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6328 Operativ personalledelse 22.05.23 24.05.24 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6329 Leder- og talentutvikling 05.06.23 07.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6331 Prosjekt- og prosesstyring   24.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6332 Forbrukeratferd   24.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6334 Strategisk HR 06.06.23 07.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6335 Arbeidsmiljø og psykologi   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6336 Organisasjon og ledelse    12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6337 Rekruttering   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6338 Merkevareledelse   06.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6339 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6340 Markedsføring   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6341 Internasjonal HR 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6342 Digital markedsføring SMB 27.02.23 22.05.23 10:00 10:00 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6343 Samfunnsvitenskapelig metode   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6344 Endringsledelse 31.05.23 01.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6345 Individuell arbeidsrett   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6346 Kollektiv arbeidsrett   09.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6347 Innføring i strategi 30.05.23 01.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6349 Kontraktsrett   26.05.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6350 Erstatningsrett   05.06.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6351 Juridisk metode   30.05.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6352 Arv og familerett   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6353 Eiendomsrett   06.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6356 Statistikk for økonomer (2021)   24.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6357 Digital regnskapsføring   14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6359 Innkjøpsledelse   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6360 Strategisk verdikjedeledelse 2   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6361 Internasjonal politikk og implementering   14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6362 Introduksjon til sirkulær økonomi   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6363 Verdikjede, teknologi og analyse   16.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6364 Innovasjon og bærekraft   15.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  6366 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 07.03.23 30.05.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6368 Digital markedsføring 07.06.23 14.06.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6369 Digitalisering og forretningsanalyse 01.06.23 02.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6370 Data og teknologi til forretningsbruk 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6371 Personvern og datasikkerhet   08.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6500 Introduksjon til programmering 01.06.23 02.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6501 Databaser   05.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  6550 Innføring i kunstig intelligens og maskinlæring 07.06.23 09.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  6551 Anvendt kunstig intelligens og maskinlæring 12.06.23 14.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7013 Sykdomslære 1    26.05.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7014 Sykdomslære 2    02.06.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7015 Samfunn, individ og helse  06.06.23 09.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7041 Fysiologi   30.05.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7042 Sykdomslære   26.05.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7043 Grunnleggende ernæring   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7044 Ernæring og helse  12.06.23 15.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7045 Ernæring og prestasjon   01.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7046 Kosthold og samfunn 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7053 Intern kultur og kommunikasjon   01.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7054 Politikk og påvirkning   30.05.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7055 Tekstforfatting 08.06.23 15.06.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7057 Kreativ skriving 19.05.23 26.05.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7065 PR i praksis   08.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7090 Anatomi og fysiologi 1   25.05.23 10:00 11:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7091 Anatomi og fysiologi 2   25.05.23 13:00 14:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7092 Anatomi og fysiologi 3   02.06.23 13:00 14:15 75 min. 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
  7100 Innføring i psykologi   26.05.23 10:00 12:00 2 2 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7102 Sosial- og personlighetspsykologi 01.02.23 14.06.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7103 Utviklingspsykologi og emosjoner 06.06.23 09.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7104 Kognitiv psykologi og hjernen 01.02.23 15.06.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7105 Psykiske lidelser og psykoterapi 23.05.23 26.05.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7106 Positiv psykologi og livskvalitet  24.05.23 07.06.23 10:00 10:00 2 uker Individuell semesteroppgave
  7107 Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi    19.05.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7108 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness  30.05.23 01.06.23 09:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7110 Psykologisk historie og forskningsmetode 30.05.23 06.06.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7113 Miljøpsykologi  01.02.23 14.06.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen 
  7114 Kulturpsykologi og mental helse i digitale tider 14.06.23 15.06.23 09:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7115 Fysiologi og sykdomslære   12.06.23 10:00 14:00 4 4 timers individuell Multiple Choice eksamen m/kortbesvarelse
  7116 Ernæringskommunikasjon 31.05.23 02.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7117 Grunnleggende ernæring 07.06.23 08.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7118 Epidemiologi, matvarekunnskap og bærekraft 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7119 Ernæring og helse    15.06.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
  7120 Ernæring og trening   01.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7130 Fysiologi 1   26.05.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7131 Akademiske tekster og statistiske metoder 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7132 Fysiologi 2   05.06.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7133 Medisinsk historie og etikk 05.06.23 06.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7134 Anatomi   01.06.23 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
  7136 Sykdomslære   09.06.23 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
  7137 Sykdomsforebygging 12.06.23 13.06.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7138 Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid 23.05.23 26.05.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7139 Internkommunikasjon, kultur og tillit   01.06.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7141 Evolusjon og atferd hos dyr og mennesker 12.06.23 13.06.23 09:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7142 Idrettspsykologi og prestasjon 09.06.23 12.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7143 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness 30.05.23 01.06.23 09:00   10-20 min. Muntlig individuell eksamen
  7200 Introduksjon til Innholdsmarkedsføring 16.05.23 30.05.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7203 Journalistikk 1 Innføring i journalistisk metode 30.05.23 02.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7204 Journalistikk 2 05.06.23 08.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7205 Foto 23.05.23 06.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7206 Video 1 30.05.23 13.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7207 Publisering 12.06.23 15.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7208 Mobile Movie Making 25.05.23 08.06.23 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7209 Salgsteknikk og salgspsykologi 12.06.23 15.06.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  7210 Politikk og påvirkning   30.05.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ESB100 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 07.03.23 30.05.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ILE100 Innkjøpsledelse   02.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  IOB400 Innovasjon og bærekraft   15.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
  IPI300 Internasjonal politikk og implementering   14.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  ISO300 Introduksjon til sirkulær økonomi   12.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
  SVK100 Strategisk verdikjedeledelse 1   05.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  SVK200 Strategisk verdikjedeledelse 2   07.06.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
  VKA400 Verdikjede, teknologi og analyse 14.06.23 16.06.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen