Gå direkte til:

Vår 2022

Emnekode Emnenavn Dato fra Dato til Kl fra Kl til Varighet Eksamensform

1355

Barn med særskilte behov

 

30.05.22

09:00

14:00

5

5 timers skriftlig individuell eksamen

1357 Barn med særskilte behov   30.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell eksamen
2200 Samfunnsøkonomi   10.06.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2201 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   30.05.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2202 Kollektiv arbeidsrett   25.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
2203 Individuell arbeidsrett   08.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
2204 Salgsledelse   19.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2205 Markedskommunikasjon   09.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2206 Endringsledelse 01.06.22 02.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2208 Serviceledelse 19.05.22 02.06.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
2209 Internkommunikasjon og merkebygging   30.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
2210 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2211 Operativ personalledelse 18.05.22 20.05.22 09.00 09.00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2212 Leder- og talentutvikling 08.06.22 10.06.22 09:00 09:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2213 Prosjekt og prosesstyring   25.05.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2214 Forbrukeratferd   25.05.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2215 Intern kultur og kommunikasjon   02.06.22 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2216 Markedsføring   31.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2217 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter   03.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2218 Key Account Management 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2219 Forhandlinger og påvirkning 08.06.22 09.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2220 Arbeidsmiljø og psykologi   08.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2221 Organisasjon og ledelse    13.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2222 Strategisk HR 07.06.22 08.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2223 Rekruttering   30.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2230 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2231 Start Up Essentials 19.04.22 03.05.22 09:00 09:00 2 - 3 uker Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-5 studenter)
2232 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 07.03.22 30.05.22 09:00 09:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
2233 Operativ personalledelse 18.05.22 20.05.22 09.00 09.00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2234 Strategisk HR 07.06.22 08.06.22 09:00 09:00 24t 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2235 Prosjekt- og prosesstyring   25.05.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2236 Serviceledelse 19.05.22 02.06.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
2237 Forbrukeratferd    25.05.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2238 Endringsledelse 01.06.22 02.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2239 Introduksjon til Innholdsmarkedsføring 18.05.22 01.06.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
2240 Markedskommunikasjon   09.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2241 Markedsføring   31.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2242 Kommunikasjon og gruppeprosesser  31.05.22 02.06.22 09:00 09:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2244 Flerkulturell pedagogikk    13.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2245 Digitale ressurser, læring og undervisning  31.05.22 03.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2246 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 31.05.22 01.06.22 09:00   25 min. Muntlig individuell eksamen (digital), Oppgave deles ut 48 timer i forkant
2247 Pedagogisk rådgivning og veiledning  30.05.22 31.05.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2248 Internkommunikasjon, kultur og tillit   02.06.22 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2300 Prosjekt og prosesstyring   25.05.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2301 Endringsledelse 01.06.22 02.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2302 Serviceledelse 19.05.22 02.06.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
2303 Operativ personalledelse 18.05.22 20.05.22 09.00 09.00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2304 Prosjekt- og prosesstyring   25.05.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2305 Endringsledelse 01.06.22 02.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2306 Serviceledelse 19.05.22 02.06.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
2307 Operativ personalledelse 18.05.22 20.05.22 09.00 09.00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2308 Prosjekt- og prosesstyring   25.05.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2309 Endringsledelse 01.06.22 02.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2310 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   30.05.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2311 Operativ personalledelse 18.05.22 20.05.22 09.00 09.00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2312 Prosjekt- og prosesstyring   25.05.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2313 Endringsledelse   01.06.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen
2314 Serviceledelse 19.05.22 02.06.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
2315 Operativ personalledelse 18.05.22 20.05.22 09.00 09.00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2316 Prosjekt- og prosesstyring   25.05.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2317 Endringsledelse 01.06.22 02.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2318 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   30.05.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2319 Operativ personalledelse 18.05.22 20.05.22 09.00 09.00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2320 Butikkøkonomi   30.05.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2321 Digitalisering og forretningsanalyse 02.06.22 03.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2323 Innføring i intelligente systemer 08.06.22 10.06.22 09:00 09:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2400 Individuell arbeidsrett   08.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2401 Innføring i strategi 30.05.22 01.06.22 09:00 09:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2402 Forhandling og påvirkning 08.06.22 09.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2403 Organisasjon og ledelse   13.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2404 Organisasjon og ledelse   13.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2405 Key Account Management 14.06.22 17.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2500 Innføring i intelligente systemer 08.06.22 10.06.22 09:00 09:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2501 Bærekraftig markedsføring 13.06.22 14.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2502 Kultur og kommunikasjon 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2503 Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon 09.05.22 12.05.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2504 Visuell kommunikasjon 13.06.22 16.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2505 Introduksjon til innholdsmarkedsføring 18.05.22 01.06.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
2506 HR tech 10.06.22 13.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2507 Digitaliseringsledelse og kommunikasjon 15.06.22 17.06.22 09:00 09:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2508 Utvikling og anvendelse av intelligente systemer 26.04.22 07.06.22 09:00 09:00 6 uker Semesteroppgave (individuell)
5302 Spesialpedagogikk   08.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5303 Pedagogisk rådgivning og veiledning 30.05.22 31.05.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5304 Innføring i pedagogikk 09.06.22 10.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5305 Kvalitative og kvantitative metoder   31.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5306 Flerkulturell pedagogikk   13.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5308 Læring, kreativitet og innovasjon 30.05.22 02.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5309 Kommunikasjon og gruppeprosesser 31.05.22 02.06.22 09:00 09:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5310 Bacheloroppgave i pedagogikk   09.06.22   09:00 - Bacheloroppgave (1-3 studenter)
5311 Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi 24.05.22 25.05.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5312 Anvendt metodelære: Lesing av forskning   31.05.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5313 Digitale ressurser, læring og undervisning 31.05.22 03.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5320 Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv 01.06.22 02.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5321 Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker 13.06.22 14.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5322 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 31.05.22 01.06.22 09:00   25 min. Muntlig individuell eksamen (digital), Oppgave deles ut 48 timer i forkant
5323 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer 02.06.22 03.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5340 Innføring i pedagogikk 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5347 Flerkulturell pedagogikk  13.06.22 13.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5400 Forretningsdesign   01.06.22 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
5401 Scenarioutvikling og fremtidsanalys​e   30.05.22 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
5402 Tjenestedesign – prinsipper og metoder​   17.06.22 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
5403 Tjenestedesign - prototyping og simulering   03.06.22 09:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
6002 Økonomistyring   10.06.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6003 Samfunnsøkonomi   10.06.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6004 Investering og finansiering   30.05.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6014 Markedsføring   31.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6016 Markedsføring   31.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6018 Skatterett 1 + 2    25.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6019 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   30.05.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6020 Metode I: Statistikk og kvantitative metoder 18.05.22 01.06.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6022 Metode I: Statistikk og kvantitative metoder 31.05.22 03.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6023 Metode II: Markedsanalyse - kvalitative metoder   25.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6024 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   30.05.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6064 Skatterett 2   25.05.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6078 Logistikk   30.05.22 09:00 12.00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6082 Skatterett 1   25.05.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6084 Finansregnskap   30.05.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6086 Foretaksrett   30.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6087 Foretaksrett II   08.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6088 Finansregnskap og regnskapsteori   02.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6089 Samfunnsvitenskapelig metode   08.06.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen
6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk   09.06.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6091 Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering   10.06.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6092 Basiskompetanse i høyskolepedagogikk 09.09.21 30.05.22 09:00 12:00  To semestre Individuell mappeeksamen
6093 Regnskapsføreren som rådgiver   13.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6100 Individuell arbeidsrett   08.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6104 Forhandlinger og påvirkning 08.06.22 09.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6105 Individuell arbeidsrett   08.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6106 Prosjektledelse 31.05.22 03.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6107 Forhandlinger og påvirkning 08.06.22 09.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6239 Relasjonsmarkedsføring  

13.05.22

- 09:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
6239 Relasjonsmarkedsføring 09.05.22 23.05.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6248 Merkevareledelse   07.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6255 Forhandling og påvirkning i arbeidslivet 08.06.22 09.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6255 Forhandling og påvirkning i arbeidslivet  

13.05.22

- 09:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
6257 Markedsanalyse kvalitativ metode   01.06.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6257 Markedsanalyse kvalitativ metode  

09.05.22

- 09:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
6267 Marked og samfunn 01.06.22 03.06.22 09:00 09:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6269 Key Account Management 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6271 Salgsledelse   19.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6272 Markedskommunikasjon   09.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6274 Samfunnsøkonomi II   13.06.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6275 Endringsledelse 01.06.22 02.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6276 Digital markedsføring 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6277 Akademisk lesing og skriving 31.05.22 03.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6278 Key Account Management 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6280 Key Account Management 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6283 Forretningsstrategi   01.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6283 Forretningsstrategi  

09.05.22

- 09:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
6285 Serviceledelse 19.05.22 02.06.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6299 Forretningsetikk   30.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6300 Arbeidsmiljø og psykologi   08.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6302 Strategisk HR 07.06.22 08.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6304 Organisasjon og ledelse    13.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6305 Rekruttering   30.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6306 Internasjonal HR 30.05.22 02.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6308 Internkommunikasjon og merkebygging   30.05.22 09:00 13:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6313 Bacheloroppgave   13.06.22   09:00 - Bacheloroppgave (1-5 studenter)
6314 Co-creation 31.05.22 03.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6320 Mikroøkonomi   10.06.22 09.00 12.00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6321 Statistikk for økonomer   25.05.22 09.00 12.00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6322 Makroøkonomi   13.06.22 09.00 12.00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6323 Matematikk for økonomer   03.06.22 09.00 12.00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6324 Bedriftsøkonomi NOA   07.06.22 09.00 12.00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6325 Operativ personalledelse 18.05.22 20.05.22 09.00 09.00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6327 Innføring i strategi 23.05.22 25.05.22 09:00 09:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6328 Operativ personalledelse 18.05.22 20.05.22 09.00 09.00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6329 Leder- og talentutvikling 08.06.22 10.06.22 09.00 09.00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6331 Prosjekt og prosesstyring   25.05.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6332 Forbrukeratferd   25.05.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6334 Strategisk HR 07.06.22 08.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6335 Arbeidsmiljø og psykologi   08.06.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6336 Organisasjon og ledelse    13.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6337 Rekruttering   30.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6338 Merkevareledelse   07.06.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6339 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter   03.06.22 09.00 14.00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6340 Markedsføring   31.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6341 Internasjonal HR 30.05.22 02.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6342 Digital markedsføring SMB 21.02.22 16.05.22 09:00 14:00 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6343 Samfunnsvitenskapelig metode   08.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6344 Endringsledelse 01.06.22 02.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6345 Individuell arbeidsrett   08.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6346 Kollektiv arbeidsrett   25.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
6347 Innføring i strategi 23.05.22 25.05.22 09:00 09:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6349 Kontraktsrett   27.05.22 09:00 13:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6350 Erstatningsrett   30.05.22 09:00 13:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6351 Juridisk metode   31.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell eksamen
6352 Arv og familerett   02.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6353 Eiendomsrett   07.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6356 Statistikk for økonomer (2021)   25.05.22 09.00 12.00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6357 Digital regnskapsføring   14.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6366 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 07.03.22 30.05.22 09:00 09:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6367 Organisasjon og ledelse 13.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6368 Digital markedsføring 31.05.22 07.06.22 09:00 09:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6369 Digitalisering og forretningsanalyse 02.05.22 03.05.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6370 Data og teknologi til forretningsbruk 05.05.22 06.05.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6371 Personvern og datasikkerhet   09.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7013 Sykdomslære 1    27.05.22 11:30 12:45 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7014 Sykdomslære 2    03.06.22 09.00 10:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7015 Samfunn, individ og helse  07.06.22 10.06.22 09.00 09.00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7041 Fysiologi   27.05.22 09:00 10:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7042 Sykdomslære   27.05.22 10:30 11:45 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7043 Grunnleggende ernæring   03.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7044 Ernæring og helse  07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7045 Ernæring og prestasjon   02.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7046 Kosthold og samfunn 30.05.22 02.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7047 Journalistikk 07.06.22 10.06.22 09.00 09.00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7047 Journalistikk  

18.05.22

  09:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
7052 PR-fagets samfunnsrolle   01.06.22 09.00 15.00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7053 Intern kultur og kommunikasjon   02.06.22 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7054 Politikk og påvirkning   31.05.22 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7055 Tekstforfatting 01.06.22 08.06.22 09:00 09:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7057 Kreativ skriving 18.05.22 25.05.22 09:00 09:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7060 Tekstforfatting 01.06.22 08.06.22 09:00 09:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7065 PR i praksis   01.06.22 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7070 Anatomi og fysiologi   27.05.22 09:00 10:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7071 Treningslære   27.05.22 11:00 12:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7072 Aktivitetslære 07.06.22 08.06.22 09:00   25 min Praktisk individuell eksamen
7073 PT-rollen: coaching, kommunikasjon og salg   13.06.22 09:00   25 min Praktisk individuell eksamen (25 min)
7080 Helsepolitikk og helserett   18.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7083 Klinisk ledelse og samhandling   31.05.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7084 Helseledelse og kultur   07.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7085 Kommunikasjon i ledelse 30.05.22 02.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7086 Ledelse av profesjoner og kunnskapsarbeid 31.05.22 03.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7087 Endringsledelse og kommunikasjon 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7090 Anatomi og fysiologi 1   25.05.22 09.00 10:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7091 Anatomi og fysiologi 2   25.05.22 11.00 12:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7092 Anatomi og fysiologi 3   02.06.22 09.00 10:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7094 Aktivitetslære 2   09.06.22   09:00 1 semester Individuell mappeeksamen
7095 PT-rollen: coaching, kommunikasjon og salg   13.06.22 09:00   25 min Praktisk individuell eksamen (25 min)
7100 Innføring i psykologi   18.05.22 09:00 11:00 2 2 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7102 Sosial- og personlighetspsykologi 01.06.22 15.06.22 09:00 09:00 1 semester Individuell mappeeksamen
7103 Utviklingspsykologi og emosjoner 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7104 Kognitiv psykologi og hjernen 01.06.22 15.06.22 09.00 09.00 1 semester Individuell mappeeksamen
7105 Psykiske lidelser og psykoterapi 31.05.22 03.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7106 Positiv psykologi og livskvalitet  25.05.22 08.06.22 09:00 09:00 2 uker Individuell semesteroppgave
7107 Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi    19.05.22 09:00 13:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7108 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness  31.05.22 03.06.22 09:00   10-20 min Muntlig individuell eksamen
7110 Psykologisk historie og forskningsmetode 27.05.22 03.06.22 09:00 09:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7113 Miljøpsykologi  01.06.22 15.06.22 09:00 09:00 1 semester Individuell mappeeksamen 
7115 Fysiologi og sykdomslære   30.05.22 09:00 13:00 4 4 timers individuell Multiple Choice eksamen m/kortbesvarelse
7116 Ernæringskommunikasjon 08.06.22 10.06.22 09:00 09:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7117 Grunnleggende ernæring 07.06.22 08.06.22 09:00 09:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7118 Epidemiologi, matvarekunnskap og bærekraft 30.05.22 02.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7119 Ernæring og helse    17.06.22 09:00 09:00 1 semester Individuell mappeeksamen
7120 Ernæring og trening   02.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7130 Fysiologi 1   30.05.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7131 Akademiske tekster og statistiske metoder 30.05.22 02.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7132 Fysiologi 2   03.06.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7133 Medisinsk historie og etikk 07.06.22 08.06.22 09:00 09:00 24t 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7134 Anatomi   09.06.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7136 Sykdomslære   10.06.22 09:00 12:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
7137 Sykdomsforebygging 13.06.22 14.06.22 09:00 09:00 24t 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7139 Internkommunikasjon, kultur og tillit   02.06.22 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7141 Evolusjon og atferd hos dyr og mennesker    25.05.22 09:00   10-20 min Muntlig individuell eksamen
7143 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness

31.05.22

03.06.22 09:00   10-20 min Muntlig individuell eksamen
7200 Introduksjon til Innholdsmarkedsføring 18.05.22 01.06.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7203 Journalistikk 1 Innføring i journalistisk metode 24.05.22 27.05.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7204 Journalistikk 2 31.05.22 03.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7205 Foto 20.05.22 03.06.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7206 Video 1 23.05.22 06.06.22 09:00 09:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7207 Publisering 07.06.22 10.06.22 09:00 09:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
ESB100 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 07.03.22 30.05.22 09:00 09:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
ILE100 Innkjøpsledelse   03.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen

IPI300

Internasjonal politikk og implementering   10.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
ISO300 Introduksjon til sirkulær økonomi   13.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
SVK100 Strategisk verdikjedeledelse 1   07.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
SVK200 Strategisk verdikjedeledelse 2   09.06.22 09:00 14:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen

Høst 2022

Emnekode Emnenavn Dato fra Dato til Kl fra Kl til Varighet Eksamensform

2203

Individuell arbeidsrett

 

10.01.23

10:00

15:00

5

5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 

2209 Internkommunikasjon og merkebygging   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
2215 Intern kultur og kommunikasjon   05.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2219 Forhandlinger og påvirkning 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2222 Strategisk HR 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2230 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2232 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 14.10.22 06.01.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
2233 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2234 Strategisk HR 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2235 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2236 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 uker skriftlig individuell hjemmeeksamen
2238 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2241 Markedsføring   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2242 Kommunikasjon og gruppeprosesser  09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2244 Flerkulturell pedagogikk    11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2245 Digitale ressurser, læring og undervisning  06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2246 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 25 min. Muntlig individuell eksamen (digital) 25 min
2247 Pedagogisk rådgivning og veiledning  11.01.23 12.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2248 Internkommunikasjon, kultur og tillit 13.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2300 Prosjekt og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2304 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2305 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2306 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2307 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2308 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2309 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2310 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2311 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2312 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2313 Endringsledelse   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen
2314 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 uker skriftlig individuell hjemmeeksamen
2315 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2316 Prosjekt- og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2317 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2318 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2319 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2320 Butikkøkonomi   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2321 Digitalisering og forretningsanalyse 19.12.22 20.12.22 10:00 10:00 24 24 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen
2322 Utvikling og anvendelse av intelligente systemer 28.11.22 09.01.23 10:00 10:00 6 uker Semesteroppgave (individuell)
2323 Innføring i intelligente systemer 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2400 Individuell arbeidsrett   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2401 Innføring i strategi 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2402 Forhandling og påvirkning 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2403 Organisasjon og ledelse   05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2404 Organisasjon og ledelse   05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2405 Key Account Management 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2501 Bærekraftig markedsføring 19.12.22 20.12.22 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2502 Kultur og kommunikasjon 03.01.23 06.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2503 Kulturforskjeller og internasjonal markedskommunikasjon 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2504 Visuell kommunikasjon 19.12.22 22.12.22 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2505 Introduksjon til innholdsmarkedsføring 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 uker skriftlig individuell hjemmeeksamen
2506 HR tech 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2507 Digitaliseringsledelse og kommunikasjon 10.01.23 12.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2508 Utvikling og anvendelse av intelligente systemer 28.11.22 09.01.23 10:00 10:00 6 uker Semesteroppgave (individuell)
5302 Spesialpedagogikk   06.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5303 Pedagogisk rådgivning og veiledning 11.01.23 12.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5304 Innføring i pedagogikk 09.01.23 10.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5305 Kvalitative og kvantitative metoder   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5306 Flerkulturell pedagogikk   12.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5308 Læring, kreativitet og innovasjon 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5309 Kommunikasjon og gruppeprosesser 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5310 Bacheloroppgave i pedagogikk   13.01.23 - 10:00 - Bacheloroppgave (1-3 studenter)
5311 Læringsperspektiver og pedagogisk sosiologi 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5312 Anvendt metodelære: Lesing av forskning   02.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5313 Digitale ressurser, læring og undervisning 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5320 Biologi, kognisjon og motivasjon i et læringsperspektiv 03.01.23 04.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5321 Et individ- og systemperspektiv på ulike lærevansker 05.01.23 06.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5322 Spesialpedagogisk rådgivning og veiledning 09.01.23 11.01.23 10:00 10:00 25 min. Muntlig individuell eksamen (digital) 25 min
5323 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5324 Flerspråklighet og læring 01.09.22 11.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
5325 Lese- og skrivevansker og mattevansker 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5340 Innføring i pedagogikk 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5341 Læring og utvikling 05.01.23 06.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5342 Oppvekst i kunnskapssamfunnet 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5343 Kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5344 Kommunikasjon og pedagogisk veiledning 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5346 Utdanningsvitenskapelig forskningsmetode   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5347 Flerkulturell pedagogikk    12.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
5400 Forretningsdesign   03.01.23 10:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
5401 Scenarioutvikling og fremtidsanalys​e    04.01.23 10:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
5402 Tjenestedesign – prinsipper og metoder​   11.01.23 10:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
5403 Tjenestedesign - prototyping og simulering   06.01.23 10:00   20 min. Muntlig eksamen i grupper (2-5 studenter) digitalt
6002 Økonomistyring   05.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6003 Samfunnsøkonomi   05.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6004 Investering og finansiering   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6018 Skatterett 1 + 2    02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6022 Metode I: Statistikk og kvantitative metoder 10.01.23 13.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6023 Metode II: Markedsanalyse - kvalitative metoder   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6024 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6064 Skatterett 2   02.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6082 Skatterett 1   02.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6084 Finansregnskap   03.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6086 Foretaksrett   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6087 Foretaksrett II   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6088 Finansregnskap og regnskapsteori   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6090 Årsregnskap og god regnskapsskikk   05.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6091 Regnskapsføreryrket og regnskapsorganisering   06.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6092 Basiskompetanse i høyskolepedagogikk   23.11.22 10:00 13:00  To semestre Individuell mappeeksamen
6093 Regnskapsføreren som rådgiver   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6106 Prosjektledelse 10.01.23 13.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6107 Forhandlinger og påvirkning 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6239 Relasjonsmarkedsføring - - - 10:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
6239 Relasjonsmarkedsføring 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6247 Prosjekt og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6255 Forhandling og påvirkning i arbeidslivet - - - 10:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
6255 Forhandling og påvirkning i arbeidslivet 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6257 Markedsanalyse kvalitativ metode - - - 10:00 - 1 tellende innsendingsoppgave
6257 Markedsanalyse kvalitativ metode   06.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6267 Marked og samfunn 02.01.23 04.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6271 Salgsledelse   04.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6272 Markedskommunikasjon   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6274 Samfunnsøkonomi II   11.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6276 Digital markedsføring 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6277 Akademisk lesing og skriving 09.01.23 12.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6278 Key Account Management 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6280 Key Account Management 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6285 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6299 Forretningsetikk   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6308 Internkommunikasjon og merkebygging   10.01.23 10:00 13:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6313 Bacheloroppgave   11.01.23 - 10:00 - Bacheloroppgave (1-5 studenter)
6314 Co-creation 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6316 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6320 Mikroøkonomi   09.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6321 Statistikk for økonomer   03.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6322 Makroøkonomi   11.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6323 Matematikk for økonomer   10.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6324 Bedriftsøkonomi NOA   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6328 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6329 Leder- og talentutvikling 11.01.23 13.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6331 Prosjekt og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6332 Forbrukeratferd   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6334 Strategisk HR 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6335 Arbeidsmiljø og psykologi   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6336 Organisasjon og ledelse    05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6337 Rekruttering   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6338 Merkevareledelse   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6339 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter   06.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6340 Markedsføring   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6341 Internasjonal HR 03.01.23 06.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6342 Digital markedsføring SMB 19.10.22 11.01.23 10:00 10:00 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6343 Samfunnsvitenskapelig metode   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6344 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6345 Individuell arbeidsrett   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6346 Kollektiv arbeidsrett   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeeksamen
6347 Innføring i strategi 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6349 Kontraktsrett   12.01.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6350 Erstatningsrett   09.01.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6351 Juridisk metode   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell eksamen
6352 Arv og familerett   03.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6353 Eiendomsrett   06.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6356 Statistikk for økonomer (2021)   03.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6357 Digital regnskapsføring   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
6366 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 14.10.22 06.01.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
6368 Digital markedsføring 02.01.23 09.01.23 10:00 10:00 7 dager  7 dagers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6369 Digitalisering og forretningsanalyse 19.12.22 20.12.22 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6370 Data og teknologi til forretningsbruk 21.12.22 22.12.22 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6371 Personvern og datasikkerhet   19.12.22 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6500 Introduksjon til programmering 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
6501 Databaser   05.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
7013 Sykdomslære 1    04.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7014 Sykdomslære 2    02.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7015 Samfunn, individ og helse  06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7041 Fysiologi   03.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7042 Sykdomslære   03.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7043 Grunnleggende ernæring   05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7044 Ernæring og helse  02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7045 Ernæring og prestasjon   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7046 Kosthold og samfunn 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7053 Intern kultur og kommunikasjon   05.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7054 Politikk og påvirkning   03.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7055 Tekstforfatting 13.12.22 20.12.22 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7057 Kreativ skriving 13.12.22 20.12.22 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7065 PR i praksis   12.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7090 Anatomi og fysiologi 1   02.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7091 Anatomi og fysiologi 2   02.01.23 10.00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7092 Anatomi og fysiologi 3   05.01.23 10:00 11:15 75 min 75 minutters individuell Multiple Choice hjemmeeksamen
7100 Innføring i psykologi   13.01.23 10:00 12:00 2 2 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7102 Sosial- og personlighetspsykologi 01.09.22 11.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
7103 Utviklingspsykologi og emosjoner 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7104 Kognitiv psykologi og hjernen 01.09.22 11.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
7105 Psykiske lidelser og psykoterapi 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7106 Positiv psykologi og livskvalitet  07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker Individuell semesteroppgave
7107 Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi    02.01.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7108 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness    19.12.22 10:00   10-20 min Muntlig individuell eksamen (10-20 min)
7110 Psykologisk historie og forskningsmetode 02.01.23 09.01.23 10:00 10:00 1 uke Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7113 Miljøpsykologi  01.09.22 11.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen 
7114 Kulturpsykologi og mental helse i digitale tider   09.01.23 10:00   20 min Muntlig individuell eksamen (10-20 min)
7115 Fysiologi og sykdomslære   09.01.23 10:00 14:00 4 4 timers individuell Multiple Choice eksamen m/kortbesvarelse
7116 Ernæringskommunikasjon 11.01.23 13.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7117 Grunnleggende ernæring 03.01.23 06.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7118 Epidemiologi, matvarekunnskap og bærekraft 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7119 Ernæring og helse  01.09.22 05.01.23 10:00 10:00 1 semester Individuell mappeeksamen
7120 Ernæring og trening   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7130 Fysiologi 1   02.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7131 Akademiske tekster og statistiske metoder 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7132 Fysiologi 2   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7133 Medisinsk historie og etikk 02.01.23 03.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7134 Anatomi   10.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
7136 Sykdomslære   11.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell eksamen under tilsyn
7137 Sykdomsforebygging 12.01.23 13.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7138 Psykiske lidelser og psykisk helsearbeid 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7139 Internkommunikasjon, kultur og tillit   13.01.23 09:00 15:00 6 6 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7141 Evolusjon og atferd hos dyr og mennesker   05.01.23 10:00   10-20 minutter Individuell muntlig eksamen
7142 Idrettspsykologi og prestasjon 19.12.22 22.12.22 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7143 Østlig psykologi, meditasjon og mindfulness 31.05.22 03.06.22 10:00   10-20 min Individuell muntlig eksamen
7200 Introduksjon til Innholdsmarkedsføring 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 uker skriftlig individuell hjemmeeksamen
7203 Journalistikk 1 Innføring i journalistisk metode 02.01.23 05.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7204 Journalistikk 2 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7205 Foto 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7206 Video 1 09.12.22 23.12.22 10:00 10:00 2 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
7207 Publisering 10.01.23 13.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2200 Samfunnsøkonomi   05.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2201 Bedriftsøkonomi NAL/NHR   04.01.23 10:00 13:00 3 3 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2202 Kollektiv arbeidsrett   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
2204 Salgsledelse   04.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2205 Markedskommunikasjon   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2206 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2208 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2210 Kreativitet, innovasjon og nyskapning 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2211 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2212 Leder- og talentutvikling 11.01.23 13.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2213 Prosjekt og prosesstyring   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2216 Markedsføring   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2217 Økonomi- og usikkerhetsstyring i prosjekter   06.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2218 Key Account Management 06.01.23 09.01.23 10:00 10:00 72 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2220 Arbeidsmiljø og psykologi   02.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2221 Organisasjon og ledelse    05.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2223 Rekruttering   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2301 Endringsledelse 04.01.23 05.01.23 10:00 10:00 24 24 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2302 Serviceledelse 07.12.22 21.12.22 10:00 10:00 2 uker 2 ukers skriftlig individuell hjemmeeksamen
2303 Operativ personalledelse 04.01.23 06.01.23 10:00 10:00 48 48 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
7401 Tenke fort og langsomt - beslutningspsykologi   09.01.23 10:00 14:00 4 4 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
ESB100 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 14.10.22 06.01.23 10:00 10:00 2 - 12 uker Skriftlig individuell hjemmeeksamen
ILE100 Innkjøpsledelse   09.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
IPI300 Internasjonal politikk og implementering   10.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
ISO300 Introduksjon til sirkulær økonomi   13.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen 
SVK100 Strategisk verdikjedeledelse 1   12.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
SVK200 Strategisk verdikjedeledelse 2   11.01.23 10:00 15:00 5 5 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen