Med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har vi gleden av å tilby et begrenset antall gratis studieplasser innenfor en rekke fagområder og bransjer. De fleste emnene er utviklet i samarbeid med våre partnere i arbeidslivet.

Nøkkelkompetanse for dagens og morgendagens arbeidsliv

Digitalisering og kunstig intelligens, forretningsanalyse og økonomi, HR-teknologi, bærekraft, pedagogikk og kommunikasjon er noen av fagene du kan velge for å øke din kompetanse og omstillingsevne i et omskiftelig arbeidsliv.

Les mer om emnene og søk i dag! 

Førstemann til mølla – begrenset antall plasser